maandag 9 juli 2012

MONTESSORI-HUIZEN IN WORDING

Het gaat snel, de bouw van de tien huizen rond avonturenspeelplaats het Dijkrijk, naast Montessorischool de Dijk. Nog een paar maanden en dan zullen de huizen bewoond zijn. Wat een prachtig gebied. Nieuwe huizen, het mooiste speelplein van Beijum en absoluut de mooiste school van Beijum (anderhalf jaar geleden stond de Dijk in de top 10 van mooiste nieuwe gebouwen van Nederland). Met je volle verstand denk je: het kan toch niet zo zijn dat ze dit prachtige gebied, een gebied dat Beijum-Oost verheft, gaan ontkoppelen. Laat ik maar even gekleurd stelling gaan nemen: Montessorischool de Dijk moet voor Beijum behouden blijven. Het kan en mag niet zo zijn dat straks alles klaar is, dat ze dan de boel (plein, school) gaan ontkoppelen. Kapitaalvernietiging zou dat zijn. Materieel gezien, onderwijskundig én ook sociaal gezien.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Herbestemming van gebouw waar nu geen vraag naar is. Te weinig klanten betekent sluiten die school; 't is net een winkel zonder voldoende omzet of leeggelopen kerk. Gebruik witte parel voor andere functie; misschien iets in gezondheidszorg sfeer, op die prachtplek bij Zuidwending?
Erachter op Froukemaheerd is toch veel parkeerplek gerealiseerd, door een aantal nieuwbouwhuizen te schrappen -i.p.v. op oversteek over Zuidwending.
Niet blijven stilstaan bij wat ooit was; dynamisch ontwikkelen dit stukje Beijum, dat altijd al anders was dan de rest van de laagbouw bloemkoolwijk. Beijum is inmiddels oudere nieuwbouwwijk, met dito voorzieningen. Afgelopen vijf jaar liep bijv. aantal inwoners in de wijk terug met 500, doordat vooral kinderen uitvlogen. Verstervingscijfers kan ik zo niet vinden; Beijum/ers vergrijsd/vergrijzen, dat zie ik wel op zaterdag bij AH. En hoewel Beijum best wel enkele oudere vaders kent /dhr. Fehrman van Beijumnieuws is er zo eentje begrijp ik uit z´n stukjes/ komen met de jaren andere behoeften.

Anoniem zei

Is Beijum niet een van de meest kinder rijke wijken van Nederland ?

Anoniem zei

@anoniem cijfers kloppen niet helemaal in 2007 had Beijum 13351 inwoners en in 2011 13210. Volgens mij is dat een terugloop van 141.
Periode 2009-2011 20 mensen minder. Wel als enige wijk van Groningen met afname mensen. Bron: DIA
Het zal u verbazen maar MJD heeft onderzoek gedaan onder ouderen in Beijum 268 personen 65-70jr. en 136 ouder dan 70.
Is niet zoveel op ca. 13.000.

Anoniem zei

"De bevolking in Beijum is langzaam aan het afnemen. In 2003 waren er 13.7 duizend inwoners. In 2011 waren er 13.2 duizend inwoners.", aldus Voorontwerp Bestemmingsplan Beijum van mei 2012.
Da´s 500 minder Beijumers aldus deze RO-bron. De forse teruggang in inwoners zit 'm, lettend op het DIA-cijfer min 141 tussen 2007-2011, dus kennelijk tussen 2003-3006, nl. toen ruim 350 vertrekkende wijkbewoners.
Tien jaar geleden had ik een kind op Dom Helder Camaraschool ; toen had de school 530 leerlingen. Nu gaat de school met 300 leerlingen van start in het nieuwe schooljaar, staat in de juni maandbrief van de school op haar website.
In 2002 had de school meer nood-lokalen dan permanente lokalen in het grote zwarte gebouw. Tegenwoordig is een fors deel van de gekleurde nieuwbouw verhuurd aan SKSG-kinderopvang om het overschot aan lokalen minder als een loden last op de schoolbegroting te laten drukken.
Overigens, Dom Helder is lid van VCOG-onderwijsgroep, die geen ondergrens van 300 leerlingen hanteert, en dus niet met opheffing wordt bedreigd. Dat is wel zo bij O2G2-onderwijsgroep, waar Montessori De Dijk onder valt.

Over vergrijzing Beijumers; het gaat niet louter om 65+-ers, maar om wijkbewoners met kinderen in basisschooltijd of jonger. Die kunnen Montessori )of andere krinpende basisscholen) bevolken. En dan trek je bij 50 jaar -uitzonderingen als blogger van Beijumnieuws als oudere vader daargelaten- wel de grens.
Beijum heeft als oudere nieuwbouwwijk, andere behoeften. Zo zit levenscyclus van wijken in elkaar.

Anoniem zei

Knap hoor dat u op zaterdag minder kinderen in het winkelcentrum ziet.
En aan de mensen kunt zien of ze wel of geen kinderen hebben.
Tuurlijk veranderen wijkbehoeften, maar een Montessorischool is niet alleen voor Beijumers. En het kinderaantal in de stad stijgt nog steeds.

Kinderen kun je niet uit die cijfers halen. Er is een grote toestroom van immigranten geweest in Beijum.
Elders meer bouw voor studenten in stad.
Dus te kort door de bocht zou ik zeggen.
O ja, en u zei 5 jaar maar bedoelde 10 jaar Beijum had zeer slechte naam niet voor niets team op gezet. Dus kijk je naar 10 jaar dan zijn er vele oorzaken geweest.

1 ding is wel gelijk gebleven Montessori-onderwijs er is niet voor niets besloten voor nieuwbouw.

Anoniem zei

Nog vergeten te noemen. Groningen in verhouding meer alleenstaanden. Dat houdt ook in grotere kans op nieuwe gezinnen en mensen (net als Johan) die op latere leeftijd kinderen krijgen.
Wat dan, weer terugzetten alles.