vrijdag 27 juli 2012

EEN ZWERM VLIEGJES IN DE LUCHT

De lezer heeft het verschijnsel wellicht ook wel eens gezien tijdens mooie warme zomeravonden. Honderden vliegjes die bij elkaar hangen te hangen, en te vliegen, in de lucht. Als je niet uitkijkt loop je zo tegen zo'n zwerm vliegen aan. Bovenstaande foto is gisteravond gemaakt. U ziet de vliegen links van het midden hangen.
Je kent ze misschien wel, loop je ineens door een grote groep kleine vliegjes heen. Heeft het een reden dat deze vliegjes hier "rondhangen" ? GoeieVraag.nl Het antwoord luidt: 
Mannetjes muggen zwermen. Vrouwtjes muggen zijn solitair.Door te zwermen maken mannetjes muggen de meeste kans een vrouwtjes mug tegen te komen, in te sluiten en te kunnen bevruchten.
Het is voor een vrouwtjes mug vrijwel onmogelijk om " ongeschonden" door zo’n zwerm heen te vliegen. Het vergroot de "pakkans" dus.
Daarnaast biedt zwermen voor zowel vliegjes als muggen bescherming tegen natuurlijke vijanden.
Het kan de vijand verwarren en desorienteren als je en mass van hot naar her schiet.
De totaal som als groep is vele malen groter dan als kleine solitaire vlieg of mug.
De kans dat je " gepakt wordt" door je vijand is hierdoor dus kleiner.

Geen opmerkingen: