woensdag 25 juli 2012

RONDOM HET HEERDENPAD

De situatie rond het kruispunt Beijum-Zuid is niet alleen voor automobilisten ingrijpend veranderd. Ook voor fietsers die via het Heerdenpad van of naar de stad gaan, is het niet meer zoals het was. Wie nu het fietspad dat Beijum met de Korrewegbrug verbindt overgaat wordt bij het kruispunt geconfronteerd met een verhoogde zandvlakte aan weerskanten van de Beneluxweg. Het is dat het lang licht is, de 'zandvlakten' met opgehoogde bergen zand kunnen als het donker is gevoelens van onveiligheid oproepen. Maar dat niet alleen,  door het afbreken van het oude kruispunt zijn een paar lichtpunten weggehaald. Dit maakte het extra donker voor fietsers. Maar dankzij Beijumer Kees Huizenga is daar vorige week verandering in gekomen.
Twee extra lichtmasten bij de afslag naar Beijum-Zuid. De openbare veiligheid wordt verbeterd voor met name fietsers.
Vorige week donderdag 12 juli 2012 stuurde wijkgenoot Kees Huizenga dit bericht naar Ring Groningen:
Beste medewerkers van Ring Groningen / geachte mevrouw Gregoire, 
Afgelopen dinsdagavond/-nacht reed ik langs het Heerdenpad (heen en terug). De openbare verlichting bij de grondwerkzaamheden bij het halve klaverblad in wording bij de afslag naar Beijum-Zuid ontbreekt. Dat feit gaf mij een onveilig en beklemmend gevoel. De openbare verlichting langs het Heerdenpad is wel redelijk, maar de Umwelt (de werkomgeving) is erg verduisterd.
Mijn vraag is of u wellicht noodverlichting kunt laten aanbrengen. Schijnwerpers of iets dergelijks. Met het oog op de veiligheid voor met name de fietsers in het donker.
Toezichthouder John Caspers van de provincie Groningen inzake onder meer de Oostelijke Ringweg reageerde aldus op de mail van Huizenga:
Hallo heer Huizenga,
Ben gisteravond even wezen kijken en er zijn twee locaties waarvan ik vind dat die extra aanlichting nodig is.
T.w. naast het bord van Enexis aan de Beijum-zijde en daar waar de "open ruimte" wordt opgevolgd door bomen en bosschages aan de Hunze-zijde.
Wij gaan hier extra lichtmasten aanbrengen (2 stuks totaal).
Tevens gaan wij proberen te regelen dat deze laatst genoemde bosschages opgesnoeid worden.
We doen ons best dat nog voor de vakantie te organiseren, maar het is wel kort dag en vragen hier begrip voor van uw zijde.
Tevens ga ik er vanuit dat ik uw vraag zo afdoende heb beantwoord.

Kees Huizenga toont zich tevreden met de snelle actie: "Toezichthouden is mede: goed luisteren naar de beleidsomgeving.
Het gaat om het WRR-credo 'Vertrouwen in de buurt'.  Ik zie dat 's avonds en 's nachts deugdelijke openbare verlichting aanwezig is langs de nieuwe op- en afritten voor autoverkeer. Heel goed."
Een der door de interventie van Huizenga nieuw aangebrachte lichtmasten ziet u op de bovenste foto. Aan de Hunze-kant staat nog een lichtmast.
Ondertussen zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het Heerdenpad bezig. Zie de onderste twee foto's, dinsdagmiddag gemaakt. Een nieuwe teerlaag en opspringende steentjes, dat was gistermiddag het meest in het oog springend tijdens het fietsen over hét fietspad van en naar de stad.

Er gebeurt weer van alles rond het Heerdenpad. Gistermiddag kwamen me verhalen ten gehore over een groepje 14 tot 16 jarige jongens die de avond er voor voorbijgangers lastig vielen. Fietsers werden afgesneden en geïntimideerd. Tenminste een vrouw voelde zich vervelend belaagd en zette het op een gillen. Van andere betrokkenen weet ik dat een en ander zeer onplezierig overkwam. Er is melding van gedaan bij de politie.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Tijd voor een fusie. Huizenga die zich bekommert om deugdelijke straatverlichting langs het Heerdenpad. Net als vorig jaar de BOB.

Kees Huizenga zei

Beste anoniem,

1. Op vrijdag 20 juli 2012 stelde ik de BOB, de werkgroep Veiligheid van de BOB, de werkgroep Groen & Grijs van de BOB, het BOB-duo WK + JV en Mike Tomale (de voormalige Heerdenpadwachter) q.q. op de hoogte van de professionele reactie van de heer John Caspers van de provincie Groningen, belast met "Ring Groningen".

E: info@ringgroningen.nl
I: http://ringgroningen.nl/

Vanuit de boezem van de BOB kreeg ik geen reactie. Dieptriest. De BOB kan de Heerdenpadzaak niet scheiden van de persoon. De hoogmoedige organisatiecultuur van de BOB staat me grotelijks tegen. De diensten OCSW en RO/EZ dekken de BOB structureel. Helaas.

Een correctie: op 12 juli jl. e-mailde ik naar Ring Groningen; niet op 19 juli 2012. De provincie Groningen reageerde binnen acht dagen.

2. Ik ben vanaf dit jaar geen lid meer van de BOB. Van een fusie kan geen sprake zijn. Zeker niet als ik deze narcistische en eigendunkelijke tweet lees op de twitteraccount van JV van de BOB van 16 juli 2012:

“Op een paar marginale rancuneuze weglopers na, waardeert iedereen de #BOB. Jammer dat er nog mensen zijn die in hun leugens trappen …” Einde citaat.

U leest het goed: “leugens”. Zo wil de BOB de leefbaarheid in Beijum vergroten.
De BOB denkt dat “iedereen de BOB waardeert”. Dit is spreken voor eigen parochie. Sektarisch gedrag. Ons kent ons; ons waardeert ons. JV waardeert zichzelf. Geeft zichzelf een BOB-pluim op de hoed!

Kees Huizenga zei

3. Leest u eens de BOB-krant van juli 2012! De NLA-Samen Doen-pagina 5. U leest iets over het feit dat de donkergroene NLA-hekwerken geen hekdeuren in zich dragen. Hierover is niet goed en professioneel gecommuniceerd. Door onder meer STIEL Beijum aan de Isebrandtsheerd. Uit eigen onderzoek weet ik dat veel bewoners van de Fossemaheerd, de Isebrandtsheerd en de Barmaheerd zich ontevreden voelen over deze onvolledige en open hekwerken (schadelijk voor de inkijk en privacy). Mijn eigen woningcorporatie De Huismeesters wist op vrijdagmiddag 8 juni 2012 niet dat er geen hekdeuren in die NLA-hekwerken zouden komen! Waarvan melding.
Aan de twee bewoners van de Isebrandtsheerd zijn hekdeuren beloofd. In veel gevallen is niet eens over hekdeuren gesproken! Op wiens grond staan die NLA-hekken? Hoe bedenkt men het: hekwerken plaatsen zonder vanzelfsprekende hekdeuren, waardoor in de meeste gevallen de oude schuttingen blijven bestaan! Wat is dan de (openbare) nutsfunctie van die nieuwe hekwerken? Wat is de meerwaarde, beste leden van het NLA-wijkteam Beijum? Ja, er was een oplossing: NLA-geld. Daar moesten problemen bij worden gevonden. Om dit geld nog in 2012 te besteden.

Het Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010 staat voor “Samen Doen” en “Vertrouwen hebben in de buurt”. Waarom werkt de gemeente Groningen dan met voldongen feiten? Waarom STIEL-huisbezoeken met een voorgekookt voorstel (accepteren of weigeren!)? Waarom geen heerdvergaderingen in een nabijgelegen buurtcentrum? Open planvorming! Dan worden de bewoners serieus genomen, toch? Op deze manier wordt gedeeld vertrouwen gewekt.

Wat schrijft de ijdele twitteraar van de BOB, de heer JV, op 24 juli 2012:

“Kreeg net bij Appie complimenten over artikel in #Beijumkrant over de hekkenaanpak #NLA: Mooie oplossing en prima aangepakt."

Nee, geen fusie met deze inteeltclub.

Anoniem zei

Gaaaaaaap

Bianca zei

Ik dank hem voor zn inzet fijn om te weten dat mensen niet alleen aan zichzelf denken