maandag 4 oktober 2010

HEEL DE BUURT WIJKAVOND IN DE DIJK

Ik telde zevenentwintig aanwezigen, waarvan tien professionals. Het moet gezegd, de sfeer was goed, er werd gelachen en intensief overlegd. Op 10 juni hebben bewoners tijdens de voorgaande wijkavond, in de Boerderijum, enquêtes ingevuld. Zie ook onderstaande link. Niet alleen wat mis gaat en ging in de wijk werd aangestipt, ook de dingen die goed gaan en waar bewoners trots op zijn.

In het kader van deze positiviteit werd vanavond in De Dijk opgemerkt dat bewoners van de Wibenaheerd zich veiliger zijn gaan voelen in hun eigen heerd. Ook was het een rustige zomer geweest, en dat is wel eens anders geweest. En het pedalpark functioneert uitstekend. De aanwezigen gingen in twee subgroepjes uiteen om de geïnventariseerde punten van aandacht door te nemen. Er ligt een voorstel om te komen tot een werkgroep Sociale Veiligheid.

Wat te doen bij overlast van de jeugd? Voor de komende jaarwisseling worden de handen ineengeslagen, politie, jongerenwerk woningcorporaties etc. zullen zich dit keer inzetten om overlast en ME zoveel mogelijk buiten de wijkdeur te houden. Ook komt er een aanpak van verwaarlozing en onverzorgde plekken. Verwaarloosde tuintjes, opknappen van portieken, scheve betonpaaltjes die gerepareerd worden moeten, kapotte verkeersborden vervangen, straatonderhoud moet worden aangepakt, aanpak van rotzooi in tuinen en portalen, overlast van hondenpoep, aanpakken van struiken en bomen, zwerfvuil etc. De genoemde bovenstaande punten gelden niet voor de hele wijk, ze werden per heerd - dmv de genoemde enquête- ingebracht. De overlast van zwerfwinkelkarren is nog steeds een probleem voor de hele wijk. Uit de hele zaal gaan drie mensen contact opnemen met de Aldi om ze aan te sporen hun verdwaalde winkelkarren weer op te halen. Leo van Gent, stadsdeelcoördinator Noorddijk lanceerde het voorstel om per heerd twee afgevaardigden te regelen die aanspreekpunten zijn binnen de eigen heerd, zodat er per heerd draagvlak ontstaat voor communicatie en vernieuwing of aanpak van gebreken.

Het gebrek aan betrokkenheid was een onderwerp dat meermaals terugkwam in het subgroepje waar ondergetekende in bivakkeerde. Hoe mobiliseert je mensen in de wijk die mee willen denken en zich concreet willen inzetten voor hun leefomgeving? In elk woonhuis in de wijk is een mooie gekleurde uitnodigingsflyer van de Heel de Buurt wijkavond in De Dijk door de brievenbus gegooid. Hierop staat: Een onderdeel van de wijkavond op 4 oktober, is een vervolgstap maken in de Heerdenaanpak. Samen met U!! En dan komen er vervolgens zo weinig "normale" wijkgenoten opdagen. Terwijl er een hoop NLA geld klaarligt om te kunnen worden gebruikt om de eigen omgeving op te kalefateren.

 De motivatie in het subgroepje waar ondergetekende in zat was uitstekend te noemen, en de betrokkenheid oprecht. Na de pauze zou worden gepraat over het concept wijkperspectief. Waarschijnlijk kunt u een dezer dagen bij de mensen van Lijn6 lezen wat daarin naar voren is gekomen. Verslaggever Willie Koolstra was namelijk ook aanwezig.http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/06/praten-over-nla-budget-in-boerderijum.html.
(foto is van buiten door het raam genomen)

Geen opmerkingen: