zaterdag 8 januari 2011

DE MANNEN VAN HUMANITAS HALEN OUD PAPIER OP

Hier hoeft bijna geen tekst meer bij. Alles is reeds te zien en te lezen, zie foto. Maar gemakt dient de mens, en dus ook de lezer. Daarom typ ik het er ook nog even bij. Deze drie mannen van Humanitas Onder Dak Groningen halen oud papier op in Beijum. Inzameling kan via telefoon: 3117096.

En er is ook nog een site op de bus te lezen: http://www.oudpapiergroningen.nl/ Om het de lezer nog makkelijker te maken vast een paar citaten van deze site:
De Humanitas Onder Dak Groep (HOD Groep) is een landelijk opererende welzijnsorganisatie die zich primair richt op de opvang van mensen die dakloos zijn of dreigen te raken met als doelstelling deze mensen zo snel mogelijk weer in de samenleving laten participeren en re-integreren. Zij biedt daarvoor professionele opvang en begeleiding. Stichting Humanitas Onder Dak Groningen (HODG) is een onderdeel van de HODgroep en heeft in de stad Groningen een activiteitencentrum waarin we mensen begeleiden zodat zij zelf weer actief vorm kunnen geven aan hun eigen leven. We doen dat door bijvoorbeeld werk- en dagbestedingprojecten uit te voeren. De inzameling van het oude papier in verscheidene wijken in Groningen is één van die projecten. Bij het inzamelingsproject van het oude papier snijdt het mes aan twee kanten. Uw oude papier wordt opgehaald en voor onze deelnemers biedt het project volop kansen om een zinvolle dagbesteding te hebben en weer in het arbeidsritme te komen.

Wat zal ik er aan toevoegen? De foto is afgelopen donderdagochtend gemaakt. En, ja de mannen waren allervriendelijkst, open en behulpzaam. En een fotootje maken was totaal geen probleem. Voort gingen ze weer. Met goede moed. Beijum verlossen van overtollig oud papier. Van gebrek aan arbeidsritme was voor zover ik kon overzien niks te bespeuren.

Geen opmerkingen: