dinsdag 18 januari 2011

UIT DE OUDE DOOS (49)

Op de foto zijn een paar deelnemers te zien die mee deden aan een soort van zeskamp op Plein Oost. Augustus 2005. Ook toen al moest het plein bruisen en werden er allerhande activiteiten georganiseerd om dat te bewerkstelligen. De foto laat ook zien hoe een gedeelte van de noordzijde van het plein er destijds uit zag. Rechts ziet u een gedeelte van de oude en gewone bibliotheek, achter de blauwe kozijnen. Als ik me niet vergis was Aly Battjes destijds beheerder van de bieb. Neutraliteit, professionaliteit en onafhankelijkheid waren destijds nog gewaarborgd in wat nu de familiebibliotheek heet. Das war einmal. Roemrucht was het pand naast de oude bieb. De Diana Bar, decor van veel wat niet mocht in Beijum-Oost. De zeskampers op de voorgrond speelden hun spel op de toenmalige busbaan. Zoals bekend is die niet meer. De slagerij kan er over meepraten.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Hierboven staat:

"Neutraliteit, professionaliteit en onafhankelijkheid waren destijds nog gewaarborgd in wat nu de familiebibliotheek heet. Das war einmal."

Johan, wat bedoel je met deze zin?

1. Bedoel je dat je op last van Menno Fritsma niet meer met jouw (video)camera welkom bent in de OB Beijum? Terwijl dit vroeger, één jaar geleden, nog wel het geval was? Nota Bene vaak op verzoek van Menno Fritsma! Als er iets nieuws vanuit de OB Beijum te melden was.

2. Voeg hierbij dat de locatie van de Familiebibliotheek Beijum fungeert als zogenaamd interviewgebied voor OB-locatiebeheerder Menno Fritsma, alwaar hij een interview met wijkprofessionals en stagiaires had over randgroepjongeren/probleemjongeren in zijn andere hoedanigheid als kernredacteur van de omstreden, verkokerde en niet onafhankelijke Beijumkrant/BOB-krant. Zie het decembernummer 2010 van de Beijumkrant/BOBWAARHEID, pagina 5. Menno staat twee keer op de foto.
De leestafel van De Wegwijzer had beter gebruikt kunnen worden. Als "neutraal" gebied. Menno Fritsma dient zijn OB-werkdomein te scheiden van zijn BOB-privédomein. Gescheiden petten dus... Leren ze het nu nooit bij de BOB???