donderdag 6 januari 2011

LIJN6 TREKT VAN LEER TEGEN DE BEWONERSCLUB

Ondergetekende heeft ook al een paar dagen een blogbericht klaarliggen waarin de zoveelste miskleun van de bewonersclub uit Beijum aan de kaak gesteld wordt. De afweging om het tot nu toe niét te plaatsen wordt ingegeven door de gedachte: hoeveel aandacht moet je besteden aan het negatieve en ondermijnende in Beijum? Tientallen vrijwilligers in de wijk beschadigen, en dan vervolgens gaan zitten jammeren dat ze zelf beschadigd worden. Het treurige vervolgverhaal uit Beijum wordt dit keer breed uitgemeten op http://www.lijn6.com/.
Kijk op:
http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=370:wijkdemocratie-of-onbehoorlijk-gedrag&catid=4:nieuws&Itemid=61
Scroll het artikel op Lijn6 genoeg naar beneden om ook de treffende cartoon te kunnen bekijken.
Omdat ik weer anonieme reacties uit het wijkriool verwacht gaat de moderatorstand aan.

10 opmerkingen:

Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Toch wel erg grappig en tekenend voor de BOB.

Op vrijdagmiddag 31 december 2010 wordt om 17:30 uur een noodkreet-e-mail naar de raadsleden, de wethouders, de burgemeester en de fractiekamers verstuurd met het e-mailadres van de Beijumkrant. Niet erg slim, BOBbers!

Deze e-mail is ondertekend door John Veldman van de BOB. Hij is BOB-secretaris, vice-voorzitter van de BOB en hoofdredacteur van de verkokerde BOBWAARHEID / BOBKRANT.

Een pikant en markant bewijs voor de naasting / gelijkschakeling van de Beijumkrant door het bestuur van de BOB. Waarvan melding. Ga zo door BOB! Met de dubbele petten en de niet onafhankelijke wijkkrant. Zeer goed voor de beeldvorming! Echt waar!

Bedankt, beste BOBbers.

@ Hans Koopman: bedankt voor de plaatsing van de tintelende tekening van de creatieve cartoonist op lijn6.com.

Anoniem zei

Op Lijn6 kom ik één A4'tje van het rapport van de ombudsman tegen. Terwijl het rapport 18 pagina's telt.

Johan, ik zou graag willen dat je a: het VOLLEDIGE rapport te pakken krijgt en b: ALLE 18 pagina's op BeijumNieuws plaatst.

Ik bedoel maar: een beetje journalist wil de onderste steen boven hebben en trekt zich dus niks aan van gemeenteoekazes over geheimhouding.

(René)

Johan Fehrmann zei

Beste René,
ik begrijp je verzoek. Maar als ik die inwillig en alle 18 pagina's publiceer dan neemt dat de ruimte in van ongeveer een week aan blogberichten. Op je verzoek wil ik je het rapport wel even mailen.Dit,nadat ik het heb overlegd met de geadresserden van het eindrapport. Die moeten daar m.i. toestemming voor geven.

Johan Fehrmann zei

Nog even René, ik heb er even over nagedacht. Prima dat je me prikkelt met je zin dat 'een beetje journalist zivch niks aantrekt van gemeenteoekazes over geheimhouding.'
Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik het rapport bij Lijn6 opvraag en die ga publiceren of verspreiden. Terwijl het nog bij de gemeente besproke moet worden...Dus helaas, op je vraag geef ik nu een volmondig: nee.

Anoniem zei

O.K. Dan kijk ik uit naar de dag nadat het bij de gemeente besproken is.

(René)

Kees Huizenga zei

@ René

Je kunt mijns inziens het beste contact opnemen met mevrouw Willy Kol, de gemeentelijke Ombudsvrouw.

E: ombudsman@groningen.nl
I: www.groningen.nl/ombudsman

Haar rapport van bevindingen d.d. 21 december 2010 met het advies inzake Wim Klein gaat ter kennisgeving naar de leden van de gemeenteraad. Maar het college van B&W dient concreet actie te ondernemen. In de praktijk is het zo dat via het informele circuit raadsleden het college van B&W kunnen prikkelen om de "omstreden" Wim Klein en de "omstreden" BOB aan te pakken. Dat kan op grond van de Gedragscode voor ambtenaren van december 2006 en artikel 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen. Er ligt met name een taakopdracht voor de Algemeen-Directeuren van de diensten OCSW en RO/EZ.

Het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman (zo heet dit instituut) valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur, maar het komt "geanonimiseerd" uit. Maar iedere betrokken Beijumer kan weten om welke actoren het gaat...

Petra Draaisma zei

Interessante reacties. Gaat het wel goed daar in Beijum?

Petra Draaisma zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

....