vrijdag 28 januari 2011

"STUDENTEN ZIJN WELKOM IN BEIJUM"

Aan Rebecca Krüders van Student en Stad stuurde ik onderstaande vragen omtrent de niet aflatende actie van een groepje mensen uit Beijum om uitbreiding van studentenhuisvesting in Beijum tegen te willen houden:

Rebecca, er waren n.a.v. de laatste publicatie nogal wat Beijumers boos omdat de bewonersclub studenten weg zet als ongewenst. Dit zeggen ze weliswaar niet rechtstreeks, maar door de ontwikkelingen tot kamerverhuur te willen stoppen werken ze daar wel aan. Wat vind je daarvan? Een lezer nam zelfs het woord Apartheid in de mond. Dit is wel erg zwaar aangezet, maar punt is dat het stigma al zijn studenten vervelend en dat ze zorgen voor overlast bevestigd wordt.

En, de andere Beijumer site, http://www.lijn6.com/ , heeft een enquete gehouden. Hieruit bleek dat Beijumers helemaal niet afkerig staan tov studenten, in tegendeel voor de meeste mensen zijn ze welkom. Het probleem is dat een klein clubje mensen zich de afgevaardigden van alle Beijumers waant, ze drukken een eigen agenda door en trachten dat via hun verenigingsblad te slijten als zijnde de waarheid voor heel Beijum.
Mijn vraag is derhalve: hebben jullie van Student en Stad nog wel het gevoel dat studenten welkom zijn in Beijum? Beijum is een tolerante wijk en het is niet de bedoeling dat groepen worden buitengesloten.

Mijn stelling luidt dat Bejum een multiculturele wijk is en dat derhalve de studentencultuur daar ook een plek in mag innemen. Er blijven genoeg goede en betaalbare eengezinswoningen over in onze groene en ruim opgezette verkeersluwe en kindvriendelijke woonomgeving. Wat is jouw mening daarover?

"Ik ben het met je eens dat in een wijk als Beijum ook plek is (en moet zijn) voor studenten, je zegt zelf dat het een multiculturele wijk is waar plek moet zijn voor iedereen. Ik heb niet het idee dat studenten dan ook niet welkom zijn in de wijk. Waar mensen bang voor zijn is overlast en dat vind ik een terechte angst, niemand gaat ergens wonen om last te hebben van zijn/haar buren. Het is de media die ervoor gezorgd heeft dat het beeld studenten=overlast heeft laten ontstaan, of hoe zeg je dat, ervoor gezorgd heeft dat deze link gelegd wordt (en dat zal best ook in sommige gevallen waar zijn, maar er zijn ook genoeg stadjers die overlast voor hun buren veroorzaken alleen is dat niet spannend genoeg voor in de krant). Beeldvorming is heel makkelijk. Dat er nu discussie ontstaat of en waar studenten zouden mogen wonen is aan de ene kant ook goed, want dat betekent ook een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan".
Foto van www.dvhn.nl
En vandaag op http://www.dvhn.nl/
Kamerbewoners komen door een wetswijziging vanaf 1 januari 2012 niet meer in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Volgens Rebbeca Krüders van de raadsfractie van Student en Stad worden vooral studenten daarvan de dupe.

Het is de bedoeling dat de aanslag straks niet meer aan de kamerbewoners wordt gestuurd, maar aan de verhuurder. Die zal de kosten van de afvalstoffenheffing doorberekenen in de huur. Maar door de wetswijziging kan de kamerbewoner geen aanspraak meer maken op gedeeltelijke kwijtschelding

1 opmerking:

Mama Dia zei

Leuk, m'n zoon gaat ook studeren en wil dat hier op kamers doen.