maandag 31 januari 2011

MAANDAGOCHTEND (59)

Er staat geen datum bij. Het woord 'heden' op de aankondiging klopt eigenlijk niet. De tassencontrole gaat vandaag niet in maar wordt al langer uitgevoerd. Of het echt helpt weet ik niet, wel dat er elke week een paar winkeldieven worden gesnapt. Ondergetekende tracht de controle zelf altijd te omzeilen. Niet door gewiekst te doen, maar door een gangbare weg te kiezen. Als ik met een tas vol Lidl-boodschappen nog wat wil halen bij AH dan lever ik de tas bij de servicebalie in. Geen vuiltje aan de lucht. Maar niet iedereen houdt zich daar klaarblijkelijk aan. Sommige klanten kunnen de verleiding niet weerstaan, ze stoppen heimelijk produkten in een meegenomen tas en trachten die zonder te betalen langs de kassa te krijgen. Caissières moeten de tassen controleren. Niet de leukste bezigheid, maar ja, je hoeft je als eigenaar de spullen ook niet zo maar laten af jatten. Ongeacht je status in de wijk, je functie, bekendheid etc., je kunt voor een tassencontrole komen te staan. Niemand is boven de 'wet' verheven. Niet alleen hier bij AH, ook bij de Aldi, Lidl, drogist, etc.

De nieuwe week is weer begonnen. Denk aan u tas. En bedenk ook, dat eerlijkheidheid nog altijd het langst duurt.

17 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ja, dit geldt ook voor BOBbers, die zichzelf erg hoogachten.

Of zichzelf graag citeren, noemen en laten fotograferen in een door hen geschreven redactioneel artikel in de BOBWAARHEID. Zie het egotripnummer van januari 2011.

Beijumster zei

Mijn tas krijgen ze niet te zien... en nee niet omdat ik iets te verbergen heb maar gewoon omdat ik het wel erg ver vind gaan om mijn persoonlijke spullen aan jan en alleman te laten zien...

Hang in elk gangpad een goeie camera en je kan zien wie er wat in zijn tas stopt. Ik werk er dus niet aan mee!

Privacy?! wat is dat?!

Anoniem zei

Personeel van een winkel mag natuurlijk bij een verdenking van diefstal vragen of het de inhoud van uw tas mag zien of dat u uw jaszakken leegt. Echter daaraan hoeft u niet mee te werken. U hebt de wet aan uw kant om dat te weigeren. Bij een gerede verdenking - bijvoorbeeld na constatering van bewakingscamera's - dat u 'iets' in uw tas hebt gestopt, kan het personeel dan nog maar ��n ding doen, de politie laten komen die u verhoort en w�l de bevoegdheid heeft van u te eisen dat u de inhoud van uw tas laat zien. Uw situatie is overigens niet zo gebruikelijk. In de regels van supermarkten worden verdachte klanten discreet gevraagd even mee te komen naar een aparte plaats of kantoor en wordt daar de vraag gesteld of u iets hebt gestolen en of u uw tas wilt laten zien. Sommige mensen hebben de gewoonte om hun boodschappen al direct in een tas te doen en bij de kassa netjes af te rekenen. Dit kan in een winkelsysteem natuurlijk leiden tot grote misverstanden en is daarom ook niet toegestaan. Er zijn niet voor niks winkelwagens en mandjes. In een aantal supermarkten hangt bij de ingang een bord met huisregels waarbij onder meer erop wordt gewezen dat personeel mag vragen of u uw tas wilt legen bij verdenking van diefstal. Deze verkoopvoorwaarde treedt dan bij binnenkomst in werking. Wilt u daar niet aan meewerken dan kunt u beter maar de supermarkt vermijden. Anderzijds moet het voor u ook geen probleem zijn om even de inhoud van uw tas te laten zien als daarom wordt gevraagd en u ervan overtuigd bent dat u geen diefstal hebt gepleegd. Er zijn nu eenmaal bepaalde spelregels om te voorkomen dat winkelen 'anarchie' wordt. Blijkt u onschuldig te zijn dan hebt u natuurlijk alle recht om daarover verontwaardigd te zijn. Uw onschuld of delict kan altijd pas achteraf worden vastgesteld, in het uiterste geval door de rechter.

Anoniem zei

Mijn tassen zijn twee keer gecontroleerd bij AH Meins (met beide keren een hele groep klanten achter mij in de rij). Nu vind ik het niet zo'n probleem als het maar luchtig wordt gebracht door de kassière. Maar dat is beide keren niet gebeurd. De kassières vonden het duidelijk een minder leuke klus en lieten hun gebruikelijke vriendelijkheid varen.
Ik werd bozig aangekeken en kortaf gevraagd of ze in mijn tas konden kijken. Dat mocht en na inspectie werd de tas weer teruggeven vrijwel
zonder woorden. Daarbij werd ik aangekeken alsof ik deze keer mazzel had, maar dat ik er de volgende keer gloeiend bij ben. Beide keren duidelijke gevallen van: de kassière vindt het geen leuke klus en laat dat afstralen op de klant. In dat soort gevoelige kwesties is een gedegen training aan alle medewerkers nodig. Is dat gebeurd? Ik kreeg beide keren een erg vervelend gevoel. Ik heb daarover een brief geschreven naar mevrouw Meinds met het verzoek om een reactie, maar heb die nooit gekregen. Het is al een paar maanden geleden, maar ik loop niet meer ontspannen AH binnen. Bij voorbaat maak ik mij al wat kwaad. Ik laat het ook niet meer zomaar nog een keer gebeuren. Beide keren had ik mij overigens die dag niet geschoren. Scheelt dat?

Anoniem zei

Nog even wat aanvullende informatie na mijn eerdere bericht (om reacties voor te zijn):
Om beide keren ging het om een lege tas, dus er zaten geen boodschappen van elders in. Om een lege tas af te geven bij de klantenservice is voor zowel mij als voor de medewerkers geen handige optie.
De klantenservice heeft niet zelden een lange wachttijd en die tijd heb ik niet altijd (en met bederfelijke waar of diepvrieswaar in je kar niet handig). Daarnaast moet je dan bij de kassa eerst alles eerst weer in je kar stoppen.
Ik heb vaker vervelende ervaringen gehad bij Meins (naast heel goede ervaringen met vrolijke en vriendelijke medewerkers). Als het moeilijk wordt met bonnen die niet kloppen o.i.d, dan wordt er vaak moeilijk gekeken. En er wordt nooit, maar dan ook nooit excuses aangeboden als iets niet blijkt te kloppen. En soms moest ik vanuit huis weer terug naar de winkel. Mevrouw Meins, geef alle medewerkers training in hoe te handelen bij moeilijke situaties. Dat is prettiger voor de medewerker èn voor de klant.

Kees Huizenga zei

Mijn reactie van gisteren heeft uiteraard een recente, historische achtergrond.
"Wie de schoen past, trekke hem aan!"

@ Anoniem: uw reactie heeft veel meer gezag, indien u uw naam aangeeft. Mijn dank voor uw juridische opmerkingen van gisteren. Gesteld kan worden dat de shoppers bij Albert Heijn Meins zich als goede gasten dienen te gedragen, waarbij de "AH-huisregels" in acht moeten worden genomen.

Mijn reactie als vaste klant bij AH Meins is deze: ik bied vaak spontaan mijn lege leren tas aan. Dan is de lucht onmiddellijk (op)geklaard. Ik heb zelf de regie in handen.

Het is mij bekend dat de kassiers bij supermarkten onder grote stress staan. Ik maak regelmatig "ontwapenende" opmerkingen, waarop aardig wordt gereageerd.
Mijn devies is: doe boodschappen met een glimlach!

Paul Eggink zei

Beste Kees,

Het is mij bekend dat je een ontzettende woede en in je hebt. Maak ook eens regelmatig ontwapenende opmerkingen over de BOB. Mijn devies is: wees opbouwend met een uitgestoken hand!

Biedt eens spontaan de vredespijp aan!

Dat zouden ook veel anderen moeten doen.

Groetjes van Paul Eggink

Kees Huizenga zei

Geachte Paul Eggink,

Nee, ik heb geen "ontzettende woede" over de disfunctionerende BOB. Meer verbijstering en medelijden. Zelfs pastorale en bestuurlijke deernis.

Op zaterdag 20 maart 2010 heb ik de vredespijp aangeboden! Tiemen Wagenaar van de BOB, Menno Fritsma van de OB Beijum en Francis Nijdam van STIEL waren tijdens de Lentemarkt op Plein Oost akkoord met mijn voorstel: bemiddeling door de oud-voorzitter van de BOB, mevrouw Marjo van Dijken. Menno was op dat moment nog solidair met de tweede opgestapte Beijumkrantredactie.
Op maandag 22 maart 2010 belde ik met Irma Zijlstra van de SDC Noorddijk. Ook zij was voor bemiddeling door Marjo van Dijken. Het heeft niet mogen baten. Helaas.

Jochem Atema, voorzitter van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB, vroeg mij vorig jaar met klem om naar de jaarvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010 te gaan. Hij zou met het voorstel komen om een "onafhankelijke hoofdredacteur" door de AV van de BOB te laten benoemen. Welnu: binnen vijf minuten na zijn toespraak trok hij zijn voorstel schielijk in. Wim Klein vond de tijd hiervoor nog niet rijp. Mijn kleine klomp was gebarsten.
De wijk Beijum zit nu al meer dan drie jaren met een wijkkrant (de BOBWAARHEID, met grote dank aan Jochem Atema) van, voor en door de BOB. Zie bv. het nummer van januari 2011. Er wordt op pagina 2 "gesubsidieerd ruzie gemaakt" (met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media) met Anna Riemersma. Een valse en ongegronde beschuldiging van Wim Klein. Om de aandacht af te leiden.

Wie begint deze wijkoorlog? Wie heeft vele wijkvrijwilligers afgestoten, waaronder ook vele oud-bestuursleden van de BOB?
Waarom staat de eerste, openbare pagina van de Gemeentelijke Ombudsman aangaande Wim Klein en de BOB van 21 december 2010 niet integraal afgedrukt in de Beijumkrant? Wel op Beijumnieuws en lijn6.com.

Wat valt er "in ontwapenende zin" over de BOB en de verkokerde BOB-krant te zeggen?

Ik herhaal: de middenstand van Beijum, ook AH Meins, adverteert al jaren niet in de Beijumkrant. De wijkgids Beijum wordt niet jaarlijks door de BOB geactualiseerd. Omdat deze club geen actieve netwerken in de wijk Beijum heeft. Waarvan akte.

De beste "vredespijp" zou wel eens kunnen inhouden dat alle oud-actieve leden van de BOB zich gaan verenigen en verschijnen op de komende jaarvergadering van de BOB. Vergelijk de volksopstand in Egypte, maar dan in het Klein...

Anoniem zei

wat een triest gezeur steeds zeg over de BOB enzo en dan elkaar hier (op een blog die er totaal niet overgaat) lopen afzeiken.... kinderachtig!

Paul Eggink zei

Beste Anoniem,

Ik ben het helemaal met je eens.
Maar Kees begon! In zijn eerste reactie en in zijn tweede reactie kwam hij er nog weer op terug.
Nog even een vraag aan Kees: Hoe kwam het toch dat bemiddelingspogingen mislukten?
Wie wilde(n) niet praten?
Eerlijk antwoord geven!

Groeten van Paul Eggink

Kees Huizenga zei

@ laatste Anoniem

In dit weblogbericht staat:
"Ongeacht je status in de wijk, je functie, bekendheid etc., je kunt voor een tassencontrole komen te staan. Niemand is boven de 'wet' verheven. Niet alleen hier bij AH, ook bij de Aldi, Lidl, drogist, etc."

Welnu, er is iemand die van zichzelf denkt dat hij "een bekende Beijumer is" en derhalve geen tassencontrole behoeft te ondergaan. Deze persoon is zeer actief binnen de BOB, maar geen bestuurslid. Mijn reactie is dus on topic.
Ik sluit niet uit dat deze persoon hierboven reeds op anonieme wijze heeft gereageerd. Kijk maar. "Wie de schoen past, trekke hem aan!" Ook toepasbaar: "De appel valt niet ver van de boom!" Tot slot: "Aan de vruchten kent men de boom!"


@ Paul Eggink

Ik herinner mij een openbare BOB-oproep in de BOB-krant van juni 2010, pagina 2. Om te bemiddelen. In hetzelfde artikel werden de drie hoofdrolspelers echter zwart gemaakt. Een publieke (!) dolkstoot in de rug gaat in de barre praktijk niet samen om een einde aan een wijkconflict of veenbrand te maken. Dat weet u. Toch? Bovendien is het niet slim en tactisch om een persoonlijke brief onmiddellijk in de BOBWAARHEID te plaatsen, zonder dit netjes aan de betrokkenen mede te delen. Dat is vanuit communicatief en conflictoplossend oogpunt een gigantische PR-fout en weeffout geweest.

Voor een verdere gedachtenwisseling kunt u contact opnemen met Beijumnieuws of met lijn6.com. Indien u dit niet doet, acht ik de kans dat u een actieve BOBber bent redelijk groot. Ik hoop dat u nader contact zoekt. Wees een vent a.u.b.! "Duik niet weg!" Vis niet in troebel water!

Het Lijkt me goed toe om van mijn kant deze discussie thans te beëindigen.

Johan Fehrmann zei

Dag "Paul Eggink"- kan echte naam zijn maar weet dat niet zeker-. Het heeft geen zin om een buitenstaander daar over uit te horen, Kees Huizenga is niet een persoon die eventueel deel uit zou kunnen maken van een bemiddelingsgesprek. Hij stelt zich alleen betrokken op.Als je antwoord op je vragen wil mail je met mensen van Lijn6 of met mij.Om hen gaat het namelijk.
Wel eerlijk doen!

Paul Eggink zei

Laat Kees Huizenga eerlijk doen!
Hij is geen partij, dus laat hij zich er dan ook verre van houden in plaats van (toegestaan door de webbeheerder) grote onzin uit te kramen op dit weblog. Als hij zich als buitenstaander ermee bemoeit mag ik dat als buitenstaander ook.

Paul Eggink

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Paul Eggink

Je hebt nog geen contact opgenomen met Beijumnieuws. Derhalve moet ik concluderen dat jouw naam verzonnen is.

Aan jouw verbeten reacties herken ik een bepaalde, bekende taalstijl.

Ik ben bij de Beijumer Veenbrand formeel geen partij. Maar ik ben wel lid van de BOB en ik deed als betrokken lid van de BOB een oproep om te bemiddelen. Zie mijn reactie van 2 februari 2011 om 13:30 uur. Dat was mijn "vredespijp" van 20 maart 2010, beste "Paul". Goed lezen a.u.b.!

Vervolgens beschuldig jij mij ervan dat ik niet "eerlijk doe". Een waarlijk ongegronde beschuldiging. Typisch BOB-handelen. Ben je wellicht een actieve BOBber en begint jouw voornaam met een M? De grote MOL van Beijum!!!

"De appel valt niet ver van de boom!"

Als je het op prijs stelt, kunnen we nader met elkaar spreken in de Familiebibliotheek Beijum. Tevens een bekend “werkdomein” voor interviews door een lid van de kernredactie van de BOBWAARHEID.

N.B.: Johan Fehrmann heeft tot nu toe drie keren met WK c.s. een gesprek gehad. Zonder enig nut en zonder enige nieuwe afspraak of verbintenis. Geen enkel uitzicht op verbeterde verhoudingen. Wel nieuwe stoten onder de gordel...
Nu weer richting Anna Riemersma. En tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BOB op 7 januari 2011.

Paul Eggink zei

Beste Kees,

Je bent lid van de BOB, dus jij bent ook een BOB-er. Als er iemand zich een mol kan noemen, ben jij dat dus wel met jouw destructieve en ongenuanceerde kritiek op je eigen club.
Met jou praten?
Sorry hoor, maar jij bent een absolute nobody in dit krachtenveld. En ik ook, dus dan wordt het een soort borrelpraat en zo'n soort gesprek voer ik liever met vrienden in de kroeg.

Groeten van Paul Eggink

Anoniem zei

Net als eerdere berichten een cassiere heeft geen inzage recht alleen de politie...