donderdag 26 januari 2012

BOMENKAP BEIJUM-ZUID BEGONNEN

De kop is er af. De concrete aanpak van het kruispunt Beijum-Zuid, Beneluxweg, Berlageweg is begonnen. Vanochtend is een begin gemaakt met een langdurig proces om een betere doorstroming vanuit Beijum richting de Beneluxweg te bewerkstelligen. En vice versa natuurlijk ook, en laten we het verkeer van en naar De Hunze niet vergeten. Samen met de buren gaan we in de toekomst een rotonde delen. In 1998 heeft de provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen een inventarisatie en analyse laten uitvoeren naar de Ringweg van Groningen (Visie Ringweg Groningen, 1998). Uit de analyse blijkt dat er zich, ondanks de investeringen in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, in toenemende mate capaciteitsproblemen (gaan) voordoen op de Ringweg en dat de inrichting van de Ringweg niet overeenkomt met de inrichtingseisen van een regionale stroomweg conform Duurzaam Veilig Verkeer. Het kernprobleem bij zowel de capaciteitsproblemen, als het niet voldoen aan de inrichtingseisen, ligt voornamelijk bij de vele aansluitingen en het feit dat een groot gedeelte van de aansluitingen en knooppunten gelijkvloers zijn uitgevoerd. Op basis van deze analyse is een visie ontwikkeld waarin wordt ingezet op enerzijds minder aansluitingen op de Ringweg en anderzijds op het ongelijkvloers maken van de resterende aansluitingen. Bron: Eindrapport Ring Oost. 
Op genoemde site staat meer achtergrondinformatie, foto's toekomstschetsen, etc.
Op de site van de buren (Dehunzevanstarkenborgh) staat ook een mooie grote foto van het begin van de bomenkap. Bij de foto staat dit: Van een echte stremming zoals aangekondigd is donderdag in de ochtend nog geen sprake. In de berm van het stukje Berlageweg richting Ringweg staan alleen nog maar wat zogeheten baakschilden (dat zijn die diagonaal rood/wit gestreepte markeringen). Wel heeft de bushalte naast de glascontainers een dagje vrij gekregen. De zak over het bord verwijst naar de haltes Meedenpad en Boterdiep. De stremming komt kennelijk wat later op de dag.

Beijumnieuws zal de ontwikkelingen rond het Kruispunt Beijum-Zuid op de voet blijven volgen. Op de rechter foto ziet u gemarkeerde bomen die zullen moeten wijken voor de plannen.

Geen opmerkingen: