dinsdag 10 januari 2012

DE STEEN DES AANSTOOTS

Het is een christelijke basisschool. De Heerdstee. En dus hangt er een bijbelse spreuk aan de buitenmuur. Hing er. En ja, het hangt er weer. Beter gezegd: het zit weer ingemetseld.  Waar gaat het over? Ondergetekende zit niet zo in de bijbelhandel. Hij is elke dag wel een keer zondig, al weet hij drommels goed: wie vrij is van zonde werpe de eerste steen. Mocht hij een keer z'n laatste adem uitblazen, dan hoopt hij dat z'n geliefden en verwanten hem toewensen: ga heen, en zondig niet weer. Ja, maak er maar een potje van, ik moet nu uitkijken, ik lees ergens op internet: Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Tja, soms heeft uw blogger zin om God, een grote vriend, dat wel, een keer een beste pak rammel te verkopen, hij maakte er toch een zootje van, en schuift de verantwoording wat al te gemakkelijk af op ons stervelingen. Maar ondergetekende beheerst zich, want wie vrij is van zonde werpe de eerste steen.
 Vlak voor de kerstvakantie maakte uw blogger de linker foto bij de poort van de Heerdstee. Er was gemopper over de plek van de ingemetselde steen met bijbelspreuk-opschrift, want hoezo het achter een open en dichtdraaiend hek verstoppen? (De bijbelse psalm of spreuk gaat over iets met onderscheiden en leren, ik ben vergeten hoe het precies gaat). Dat nam de directie zich ter harte. De steen met de spreuk is de afgelopen week verplaatst zodat ie weer goed zichtbaar en leesbaar is.
 Ondergetekende maakte gistermiddag een foto van de verplaatse spreukensteen. Het hek zit de steen met spreuk nu niet meer in de weg. Een paar joelende wilde dames ontwaarden de fotograaf en posteerden zich voor de steen. Ze wilden niet aan de kant gaan opdat de steen alleen gefotografeerd kon worden. Nou ja zeg, wilde dames van christelijke basisschool De Heerdstee!  Kan dat even wat onderdaniger? Wel eens goed in de bijbel gelezen? Lees ook vooral de laatste zin van dit blogbericht!
1 Corinthiërs 14:34-38:
Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend.
Efeziërs 5:22-24:
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
Efeziërs 5:33:
Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
Colossenzen 3:18:
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
1 Timothéüs 2:11-12:
Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.
http://www.bijbelstudies.com/vro.htm

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het lijkt er toch op dat je behoorlijk in de bijbelhandel thuis bent, ook al zeg je van niet.

Alie zei

Altijd handig, die bijbel online. Weet je hoe ik dit als christen zijnde noem? Tekstenplukkerij. Een zoekwoord intypen en dan de resultaten gebruiken als ondersteuning van je verhaal. Je leest het verhaal er omheen niet en je kent de achtergronden niet. Maargoed, ieder zn lectuur he.
Ik begrijp overigens niet waarom een steen met een bijbeltekst ineens een steen des aanstoots wordt als ie zichtbaar is voor iedereen. Weet je trouwens dat dat ook een bijbelse term is? Net als heel veel termen en gezegden trouwens. Meestal reageer ik niet op dit soort stukjes van jou Johan, maar nu voelde ik me toch even geroepen het wel te doen.
Om ook even de andere kant van het verhaal te belichten.

Anoniem zei

Tekstenplukkerij? Euhm... het zijn toch de christenen zelf die volgens de bijbel leven ? daar staan nu eenmaal teksten in, of je ze nu leuk vindt of niet en als je ze niet leuk vindt dan geef je er zelf toch een draai aan ? !

Kijk.... nog eentje en ook zeer actueel gezien het staatsbezoek van Beatrix :

"En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd,
onteert haar hoofd; want het is een en het zelfde alsof zij
geschoren was ... maar als het voor een vrouw een schande is
zich het haar te laten afknippen of zich te laten scheren, laat zij
zich dan dekken ... Daarom behoort een vrouw een macht op
haar hoofd te hebben ter wille van de engelen ... Oordeelt bij
uzelf: is het gepast dat een vrouw ongedekt tot God bidt?"
1 Korinthe 11:5,6,10,13

Anoniem zei

En dan wil ik er eigenlijk nog wel een hele interessante kwijt :) :

Psalm 82 “Een psalm van Asaf. God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden: ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela. Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil. U toont geen inzicht, geen begrip, en doolt in duisternis rond, de aarde wankelt op haar grondvesten. Ooit heb ik gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.’ Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe.”

Met in ons achterhoofd dat er natuurlijk maar 1 God is en wij ook enkel maar 1 God mogen dienen.....

.... toch vreemd :)

Anoniem zei

@ Alie. Johan associeerde er gisteren ook op los. Wat is nou een vriendelijke vandaal. Het lijkt alsof je ook zo´n christen bent die zich bij het minste of geringste gekwetst voelt door andersdenkenden. Er zijn mensen die jouw God een prachtig figuur vinden en anderen vinden het een hufter. Mij heeft het jaren gekost om me van de tirannie van het gristelijke te bevrijden. Dat is ook een kant van het verhaal. Graag respect voor mensen die niks moeten hebben vh geloof!

Alie zei

Lijkt mij helemaal niks respectsloos aan mijn stukje. Ik probeer altijd aan de andere kant te snappen. Dat kun je altijd merken aan mijn stukjes. Het verhaal van Johan leek mij een beetje eenzijdig, vandaar dat ik als christen reageerde. Ik reageer ook heel vaak gewoon, zonder dat ik met mn geloof rondstrooi.
Andersom lijkt er vaak zo weinig begrip te zijn. Dat valt mij elke keer weer op als het over iets van het geloof ofzo gaat, en ik reageer er op, duidelijk aangevend dat ik christen ben maar ook niet christenen respecteer, krijg ik soortgelijke reacties. Als je zegt dat ik anders denkenden moet accepteren, moet je dat zelf ook doen.
Hoe dan ook, ik weet dat je gevangen kan zitten in je geloof of in je opvoeding in die richting. Dat kan ik ook niet goedkeuren, mijns inziens richten mensen die dat anderen aandoen zeer veel schade toe. Ik ken zelf de verhalen ook wel. Daar kan ik alleen maar van zeggen dat het vreselijk voor je geweest moet zijn. Logischerwijs ben je dan blij dat je ontworsteld hebt, dat kan ik me zeer goed voorstellen.
Ondanks dat, scheer alsjeblieft niet alle christenen over 1 kam. Dan zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen dat niet gelovigen niet deugen en dat doe ik zeer zeker niet.
On topic: mn mening blijft staan. Daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn, het is maar een mening. Er zullen er vele zijn.
Als je wel bewust gekozen hebt voor een christelijke school, en deze school draagt dat ook uit, dan kun je alleen maar blij zijn dat zo'n plaat op een zichtbare plek hangt. Dat zal ook de reden zijn dat hij verplaatst is. Er zitten ook niet christelijke kinderen op de school. Dat is alleen maar goed. Je krijgt het geloof heus niet opgedrongen op die manier, maar heel veel normen en waarden die binnen de kerk gebruik worden, worden ook gebruikt in het dagelijkse leven gebruikt! We zijn helemaal geen rare lui hoor ;-)