dinsdag 31 januari 2012

UIT DE OUDE DOOS (102)

Ik meen me te herinneren al eens een foto van deze in 2005 gehouden Pleinfeest op oost te hebben gepubliceerd. Dit deed ik vooral om de oude situatie van ons aller plein nog eens te kunnen bekijken. Deze foto is nog niet eerder op het www gezet. U ziet drie heren in zeskamp- tenue bezig om de eer van de heerd waarin ze woonachtig zijn te verdedigen. Zoveel mogelijk water overdragen naar een bak, dat was het spelonderdeel. Alles werd destijds uit de kast gehaald om het plein te doen bruisen. Dat deed het maar niet en dat wou het maar niet. Het vervolgliedje van na de dure renovatie in 2006 is bekend. Het wil hier maar niet bruisen. Wat een gemopper voor 2006, en wat een gemopper tot op de dag van vandaag.
Let ook eens op de omgeving. We zien de roemruchte Diana Bar. Laten we het er maar op houden dat daar wel eens dingen gebeurden die het daglicht niet helemaal konden verdragen. De Smullemaheerd had je ook nog. De zeskampers staan op waar ooit de busbaan was. Het verhaal over de middenstanders die vertrokken zijn nadat de busbaan is verdwenen acht ik bekend bij de lezers, je moet ook niet teveel in herhaling vallen.
Ik ken huidige mopperkonten die terug verlangen naar de mopperperiode van de eerste helft van het afgelopen decennium. Ach ja. Vroeger was alles beter.

Geen opmerkingen: