woensdag 11 januari 2012

OVER BURGERWACHT HEERDENPAD


Vanmiddag boog de raadscommissie Financiën en Veiligheid  zich in de vergaderzaal van het Stadhuis over het thema veiligheid en burgerwacht op het Heerdenpad. De aftrap van het vergaderpunt werd gedaan door Mike Tomale, zie foto. De initiatiefnemer van het fenomeen burgerwacht Heerdenpad maakte gebruik van het spreekrecht en hij hield een vurig betoog voor meer veiligheid op hét fietspad van en naar Beijum. Of hij er stond als particuliere bezorgde Beijumer of als voorzitter van Trots op Nederland, afdeling Goningen, is moeilijk te zeggen. Punt is: hij stond er. Hij oogste respect tijdens de vergadering: Respect dat een burger z'n verantwoording neemt en bij tijd en ontij waakt over het fietspad. Er was ook kritiek. Niet zozeer op de persoon Tomale, maar wel over het initiatief: Of het nou wel zo goed is dat burgers/wijkbewoners op elkaar gaan jagen, aldus Rosita van Gijlswijk van de SP. Als tegengas kreeg ze als antwoord of ze wellicht teveel Amerikaanse serie's op dit gebied bekeek. Rehwinkel gaf aan angst te hebben voor 'dollemansacties' en pleitte, net als meer fracties, voor terughoudendheid. Camaratoezicht is een optie, aldus de burgemeester, maar hij liep niet over van enthousiasme. Volgens de burgervader is er al van alles geprobeerd om de fietsoversteeek van en naar Beijum veiliger te krijgen. In het voorjaar worden er nieuwe hekken geplaatst, en ook worden lantaarnpalen strategisch verplaatst.
En Mike Tomale, die toonde zich na afloop teleurgesteld: "Maar ik ga door." Bekijk ook de video. Eerst een stukje spreekrecht van de 'bezorgde Beijumer.' En, altijd interessant, de wandelgangen na afloop van een vergadering. Zo ook vanmiddag, op de video, Robert Prummel in gesprek met Tomale. De voorman van de Stadspartij zei iets zinnigs: 'de straatovervallen worden gepleegd door een kleine groep van hooguit een man of dertig.' En, 'die zoeken de obscure plekjes in de stad op om toe te slaan.'
Nou denk ik niet dat het Heerdenpad een obscure plek in Groningen is, maar het probleem kan zich maar al te gemakkelijk verplaatsen van het Heerdenpad naar elders. Ondergetekende ging weg, en vorm vooral uw eigen mening, met de gedachte: En voor deze enkelingen (overvallers) moet het Heerdenpad tot een soort van bewapende burcht omgebouwd worden? Camera's, hekwerk, gesnoeid groen, burgerwacht..
Update 22.34 uur: Lezeres Amanda stuurde de link die verwijst naar de video over de vergadering van vanmiddag. Kijk hier.
Lees ook het profiel van Amanda. Het lijkt me niet dat ze 101 jaar oud is.14 opmerkingen:

Marcel zei

Onbegonnen werk. De hele stad beveiligen? Kom op nou, grote ego's, ga thuis wat zinnigs doen.

Anoniem zei

Is hij nou trots op Nederland of een bezorgde beyumer

Anoniem zei

Dan zou je eerder een burgerwacht op de Korreweg mogen verwachten daar gebeuren veel meer overvallen.
De burgemeester zei het mooi "de wijk moet erachter staan" en ik denk dat de commissie en college er eerst maar eens goed uit moet komen wie onze wijk vertegenwoordigt.
Want de namen van het bestuur stond niet op de petitie.

Tomale mag er hebben gestaan. Iemand die in de BOB de functie communicatie heeft, behoort zich niet zo te profileren, ook al is het op persoonlijke titel.
Zo krijg je dubbele petten en mensen weten niet hoe het zit.
Dit is een persoonlijke publiciteitsstunt geweest niet meer en niet minder.

Een BOB die er mee bezig is en een bestuurslid die andere petten opheeft bij dezelfde zaak. Zo hoort het niet.

Dit geeft alweer tweedeling aan in de BOB.
Laten de bestuurders in ieder geval niet teveel geld meer uitgeven aan vergaderen over dit onderwerp.

Hunzenaar zei

Gek dat die lui vd BOB zich met zaken bemoeien die buiten hun grondgebied vallen maar geen binding, communicatie en respect voor elkaar in de eigen wijk kunnen bewerkstelligen. Dit is een opzichtige zwaktebod.

Anoniem zei

@Hunzenaar een bewonersorganisatie vertegenwoordigt bewoners.
Ik denk dat u dan wel heel blij mag zijn met de BOB want de heer Koopmans van de CU zei vanmiddag ook, nu voldoet de verlichting aan de norm. Dat deed het dus NIET en waarom niet.

Ze gaa het nu weer bekijken of de norm misschien verhoogd moet worden en ze gaan dankzij de heer Serton CDA ook nog kijken naar hoogte van de huidige lantaarnpalen en last van bladeren.

Maar voor deze verandering voldeed het al niet aan de norm.

Anoniem zei

Hier het hele debat over het Heerdenpad en Burgerwacht in de oude raadszaal vanmiddag.

Amanda

Anoniem zei

Tomale is een bangmaker.

(rené)

Kees Huizenga zei

Gistermiddag stuurde ik onderstaande digitale inspreekreactie naar de griffier van de raadscommissie Financiën & Veiligheid. CC naar alle fractiekamers.
Ik kreeg een aardige reactie van het CDA-raadslid Jan Seton. Hij deelde mijn standpunt.

Hier mijn inspreekreactie van 11 jan. 2012:

"Geachte leden van de gemeenteraad/leden van de raadscommissie Financiën & Veiligheid,


Onderwerp: Digitale inspreekreactie: Het Heerdenpad en Heerdenpadwachters: sociaal draagvlak is een onmisbare voorwaarde; geen solisme


Vanmiddag is er een vergadering van de raadscommissie Veiligheid over o.m het Heerdenpad.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Heerdenpad

Ik ben altijd voorstander geweest van heerdwachten en Heerdenpadwachters.
Maar wel in sociale samenspraak met de heerdcomités, de Stadswachten, de wijkagenten van De Hunze/Beijum en de warme beleidsondersteuning vanuit de basisscholen.
Tevens met de warme ondersteuning van de bewoners van De Hunze en het bestuur van de bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh.
Het bestuur van de BOB steunt Mike Tomale niet. Dit is zeer opvallend. Hij soleert enorm. Het bestuur van de BOB "stelt hij op de hoogte". Als voldongen feit. Jammer!
Mike Tomale zoekt dus geen steun in de wijk!

In oktober 2011 heb ik aan Vensterschoolmanager Ruud van Erp gevraagd om te onderzoeken of er bij de schoolleiders in Beijum steun was voor particuliere Heerdenpadwachters. Het antwoord was negatief. Zie mijn reactie van 31 december 2011 op Beijumnieuws:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/12/politiek-over-heerdenpad.html

Mike Tomale, tevens vanaf september 2011 lid van het bestuur van de BOB, zal vanmiddag inspreken. Primair als enig bestuurslid van Trots op Nederland Groningen.
Zie:
http://www.groningenistrotsopnederland.nl/
http://www.groningenistrotsopnederland.nl/index.php/nieuws-uit-groningen/166-inspreektekst-com-fin-en-veiligheid
http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Mike+Tomale
http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/10/heerdenpadburgerwachter-op-tv.html

Secundair als vader van zijn dochter van 17 jaren, die overigens inwoont bij zijn ex-vrouw. Dat fietsen langs het Heerdenpad was ook een egoshow. Voor OOG TV.
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/10/heerdenpadburgerwachter-op-tv.html


Advies

Het zou goed zijn als de werkgroep Veiligheid van de BOB zich gaat buigen over de Heerdenpadwachters.
Overleg met de volgende actoren en instanties lijkt mij erg wenselijk en bijna onmisbaar:
1. de straten van De Hunze en de heerden van Beijum (straatcomités);
2. het bestuur van de BHS;
3. het bestuur van de BOB;
4. de basisscholen in Beijum, de schoolleiders, de ouderraden, medezeggenschapsraden, etc.;
5. met Ruud van Erp (OCSW-Vensterschoolmanager in Noorddijk);
6. de SDC Noorddijk;
7. de wijkagenten en stadswachten van De Hunze/Van Starkenborgh en Beijum;
8. STIEL Beijum; mogelijk ook MJD Beijum.

Kortom: SOCIAAL DRAAGVLAK als onmisbare beleidsvoorwaarde!

Een optie is cameratoezicht langs het Heerdenpad met mobiele telefoons. Door geïnstrueerde vrijwilligers uit De Hunze/Beijum; uiteraard in overleg met de regiopolitie en de BHS (gegeven haar statuten).

Tot zover mijn bijdrage aan deze Veiligheidskwestie.


Met vriendelijke groet,

Kees Huizenga a.t.p."
Einde citaat.

Anoniem zei

Nog zo'n solerende roeper!

Weet helemaal niet of Mike Tomale steun heeft gevraagd aan de BOB.

Wil zelf niet met zijn privé leven hier in reakties geconfronteerd worden was vorig jaar of dat jaar ervoor woest.
Maar doet het wel bij anderen, en dan ook nog groots.
Het gaat niet over feiten, nee persoonlijk aanvallen.

Op communicatiegebied is Beijum toch erg arm als je dit soort mensen hoort.

Kees Huizenga zei

Beste anonieme toeteraar,

Mike Tomale heeft zelf in een medium aangegeven dat hij ook voor zijn dochter heen en weer fietste. Privé-redenen. Nu maakt hij er ToN-partijpropaganda voor. Het persoonlijke wordt politiek.

Lees zijn bijdrage bij de raadscommissie Financiën & Veiligheid in de door mij gegeven link van Trots op Nederland. Hij stelde het bestuur van de BOB op de hoogte. MT pleegde vooraf dus geen overleg met zijn medebestuursleden. Dat is niet erg slim en strategisch!

Wat is uw naam? Of duikt u liever gemakzuchtig onder? Zo ja, dan bent u anoniem aan het ruziemaken. Niet erg sportief! Toch?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Uit de tekst van de vorige reactie leid ik af dat het Gerda van den Berg is, die wederom op de persoon reageert.

Waarom anoniem, Gerda?
Waarom achterbaks en ondergronds reageren, Gerda?

Om bij het onderwerp te blijven: voor kinderen is het Heerdenpad eveneens onveilig. Ja, ook midden op de dag. Dan is het handig en slim om de ouders te betrekken bij de veiligheid op het Heerdenpad. Via de school van hun kinderen.
Het kan ook door middel van heerdenactivering.

Sterker nog: de openbare veiligheid kan zo wijkverbindend zijn, dat dit thema goed kan zijn voor de bewonersparticipatie. Daarom verwees ik naar STIEL Beijum en de MJD van Beijum. Het CJG Beijum kan ook meedoen.

De BOB heeft met slechts drie heerden in de wijk een zogenaamd heerdenoverleg. Dat schiet dus niet op...

Ik ben juist niet solistisch, omdat er sociaal-maatschappelijk draagvlak moet zijn om de veiligheid in Beijum te bevorderen. Burgemeester Rehwinkel zei op 11 januari jl. ongeveer hetzelfde. Zie het DvhN van 12 januari 2012, pagina 25. Binnen de raadscommissie viel het woordenpaar "Sociale Cohesie". Uitstekend!
Ik verwees niet zonder reden naar meerdere actoren om het onderwerp veiligheid te thematiseren. Op SAMENWERKEN komt het aan! Door de wijkbewoners.

Goed lezen, Gerda!!!


Statutaire noot

Aangezien het Heerdenpad voor het grootste gedeelte in de wijk De Hunze ligt, is er een grote taak weggelegd voor het bestuur van de bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh (de BHS). En de straten, die aan het Heerdenpad grenzen.

Anoniem zei

@Kees Huizenga Fout gegokt!

Johan Fehrmann zei

De discussie wordt bij deze gesloten. Het is bekend van welk ip-adres de laatste reactie is verstuurd. Het geeft te denken.