maandag 16 januari 2012

IN GESPREK MET JAN UITHAM (Deel 1)

Op 2 januari 1925 werd hij in Noorderhogebrug geboren. En daar woont hij nog steeds. Fotografe Atsje Straatsma en ondergetekende zochten hem er 87 jaar en een week na zijn geboorte op. Daar was alle reden voor. Niet zozeer omdat hij de wijken De Hunze, waar hij tegen aan kijkt, en Beijum gebouwd heeft zien worden. En ook niet omdat hij toevallig een oom is van de burgemeester van de stad waar hij zijn leven lang in gewoond heeft. Nou ja, dat laatste klopt trouwens niet helemaal, hij vertoefde ooit drie jaar in Indië, daar waar hij net als zoveel Nederlandse militairen eind jaren veertig naar toe werd gezonden. Daar kijkt hij trouwens achteraf gezien niet met prettige gevoelens op terug. ("Nee, ik heb daar nooit geen geweld gebruikt.")
Groninger Schaatslegende Jan Uitham werd vooral wereldberoemd in Nederland om zijn 2e plaats die hij veroverde tijdens de Elfstedentocht van 1963.
In dit eerste gedeelte van een drie(of vier)luik vertelt hij openhartig over zijn schaatscarrière. Maar ook over z'n 'normale' leven daar omheen. Over de 2e wereldoorlog bijvoorbeeld. En zoals gezegd ook over zijn verblijf in Indië. Drie jaar ging hij van huis en haard weg. Maar goed, kijk en luister zelf naar de respectabele schaatscrack op leeftijd. Het gesprek begon in het Hollands, maar alras gingen beide Grunningers over op het hun welbekende dialect. Luister hoe hij als 17-jarige de wijde wereld introk. Waar hij heenging? Naar Friesland...

1 opmerking:

Anoniem zei

De Elfsteden van 1942,1954 en 1956.

Amanda