maandag 9 januari 2012

MAANDAGOCHTEND (98)

De kop is er af. De eerste  gewone maandagochtend van 2012. De scholen zijn weer begonnen en er wordt weer gewerkt. Leuk die kerstdagen en de jaarwisseling, maar het gewone leven heeft toch ook wat. Een nuchtere maandagochtend. Het waterpeil daalt en de eerste bijna-ramp van 2012 hebben we daarom overleefd. Als dat geen vertrouwen geeft. De komende week wordt op het stadhuis vergaderd over hoe rampen te voorkomen zijn op het Heerdenpad. Ik moest er net aan denken, op het moment dat een irritant langzaam rijdend autootje het Heerdenpad opschoot om z'n weg te vervolgen. (De wagentjes zijn niet irritant, dat beleef je alleen zo als je haast hebt). Aanstaande woensdagavond zijn de Heerdenpadgesprekken.  Ondergetekende zal trachten daarbij aanwezig te zijn, maar dat is niet helemaal zeker. Het kan een idee zijn om met alle bezoekers van 'het debat' samen op de fiets de terugtocht naar Beijum te aanvaarden. Is toch wel zo veilig, het zou toch wat zijn dat je terugfietsend van zo'n veiligheidsvergadering op ons aller fietspad geript zal worden? Vaker gezegd, statistisch gezien is de veiligheid op dit superdrukke en lange fietspad van en naar Beijum niet abominabel. Maar gevoelens van onveiligheid kunnen wel gevoed worden, angst is nu eenmaal besmettelijk. De meeste problemen worden opgelost door ze niet te creëren, en een beetje relativering is hier wel op z'n plek.

Zou 2012 trouwens het jaar van de rampen worden? Als alles goed gaat, en daar ziet het er niet naar uit, zal Beijumnieuws op 21 december van dit jaar verslag doen van de ondergang van Beijum. En als het meezit, en dat zal wel niet, volgt de volgende dag een terugblik van het spektakel. Maya's, onveiligheidsgevoelens, angstzaaiers en onheilsprofeten, zullen ze 2012 gaan domineren? Of kappen we gewoon met deze zinloze self fulfilling prophecy-activiteiten? Angst trekt nu eenmaal angst en onheil aan, zoals vertrouwen kracht en nog meer vertrouwen creëerd.
Nee, verder geen eerste maandagochtendpreek van het jaar. Maar laat u deze week, en het hele jaar, niet leiden door doemdenkers, probleemcreëerders, zwartkijkers en 'redders' (angst zaaien en vervolgens maatregelen willen) die u tegen al het onheil - o.a. op het Heerdenpad- willen beschermen.
Update 19:59 uur, de commissievergadering over het Heerdenpad is niet 's avonds, het begint om 13 uur.

Geen opmerkingen: