zaterdag 10 augustus 2013

BOUW NOODLOKALEN 'FUSIESCHOOL' BEGONNEN


Ondergetekende had afgelopen vrijdagmiddag (gisteren) geen tijd om te vragen wat ze aan het doen waren. En waarom de auto's en de heftruck er stonden. Even snel foto's maken dan maar. Het verhaal laat zich eigenlijk raden. U ziet dat op de speelplaats van wat tot drie weken geleden Montessorischool De Dijk heette voorbereidingen worden getroffen om er (nood)leslokalen neer te zetten. Kosten, ongeveer een kwart miljoen euro. Wat moet je er van denken. De mening van ondergetekende neigt naar het woord 'geldverspilling.' Waarom? Omdat een duur door NLA-geld aangelegde speelplaats 'zomaar' wordt aangetast. Terwijl ongeveer 800 meter verderop richting BeijumWest het leeg staande gebouw van 'De Doefmat' staat te verpieteren. Was dit deel van Beijum -foto's- juist opgekrikt en leefbaarder gemaakt, worden er noodlokalen neergezet. 'Leuk' voor de mensen die hier een half jaar geleden hun nieuwe woonhuizen betrokken.

Nog weer 350 meter verderop, maar dan richting noorden, is Plein Oost voor de zoveelste keer 'gerenoveerd.' Het kan aan ondergetekende liggen, maar hij hoort in de Beijumer volksmond niks anders dan opmerkingen als 'weggegooid geld' en 'het wordt toch niks' als het onderwerp Plein Oost ter sprake komt.
Hekken langs de wijkring, Plein Oost, een 'ecologische kikkervijver, noodlokalen. De wijkpolitiek leeft niet in Beijum. Een kwestie van gebrek aan binding, vertrouwen, betrokkenheid en integriteit. Het zou de moeite waard zijn om te achterhalen wat 'Beijum' van al de genoemde geldverslindende projecten vindt. Willen we al deze ingrepen wel? Kan het geld niet beter worden besteed? Beijumnieuws@online.nl
De Stadspartij in Groningen vraagt zich af waarom basisschool De Doefmat in de wijk Beijum niet wat langer in gebruik kan blijven. De school fuseert met en verhuist naar de basisschool De Dijk, maar die is voorlopig te klein voor alle leerlingen. Daarom wil de school op een drie jaar geleden voor veel geld ingerichte speelplaats noodlokalen plaatsen. Volgens de partij vinden veel buurtbewoners dat zonde en niet nodig als er lege schoollokalen in de buurt zijn. www.dvhn.nl

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie de poll van de redactie van Lijn6.com over die noodlokalen bij De Dijk:

http://www.lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2148:opiniepeiling-noodlokalen-bij-de-montessorischoolde-dijk&catid=21:commentaar&Itemid=88

Het plaatsen van deze "noodlokalen" heeft een zeer negatieve schaduwwerking op de reputatie van "de opgedrongen fusieschool van de voldongen feiten".

Ik vraag me af of woningcorporatie De Huismeesters en de huurders van de woningen tegenover de fusieschool in bezwaar zijn gegaan. Tegen de vergunningverlening van de bouw van de noodlokalen. Graag een reactie hierover. Deze huurders zijn in het verleden door De Huismeesters verlokt om hier te gaan huren. Het argument was: een mooi uitzicht op het levendige schoolplein/speelplein. Als deze noodlokalen er zijn, hebben deze huurders mijns inziens recht op een lagere huurprijs. Idem dito de directe buren van het schoolplein (naast de noodlokalen). Omdat hun woongenot drastisch is afgenomen (inclusief het speelgenot van hun kinderen). Met dank aan O2G2 en de gemeente Groningen (lees de dienst RO/EZ).

Kees Huizenga zei

Uit het archief van Beijum:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2009/10/van-de-montessorischool-naar-de-dijk-8.html

Gedateerd 29 oktober 2009


Het verslag van de inspraakavond over het stedenbouwkundig plan Eerste Montessorischool Beijum-Oost van 17 januari 2007. Ik citeer stedenbouwkundige Rob van Gemert op pagina 2:

http://www.zonlichtenruimte.nl/verslaginspraakbijeenkomstmontessori17jan2007.pdf

“Als de school in de hoek wordt geplaatst, ontstaat een open ruimte ter grootte van anderhalve voetbalveld. Een te grote open ruimte. Door het toevoegen van woningen wordt meteen ook aan wijkvernieuwing gedaan. Wijkvernieuwing, omdat de voorkant van de school en de voorkanten van huizenblokken een nieuw plein doen ontstaan. Openbare ruimte, maar wel veilig en besloten. Het voorstel is om bergingen te verplaatsen. De doorgang in de flat en doorgangen opzij worden afgesloten.” Einde citaat.

Welnu: de noodlokalen bij de fusieschool De Dijk (waarom deze naam niet handhaven?; toch een suggestie: De Doefdijk) komen ten dele daar waar vroeger twee-onder-één-kap-woningen gepland waren. Zie bovenstaande reacties van mij op Beijumnieuws van 30 oktober 2009 en van 1 en 2 november 2009. Deze woningen waren haaks geprojecteerd op de dijk van de Zuidwending. Ir. Rob van Gemert krijgt nu tijdelijk zijn zin, omdat het schoolplein volgens hem “een te grote open ruimte” was. Rob van Gemert werkt niet meer bij de dienst RO/EZ. Hij is met pensioen gegaan.

De vraag is of een openbaar schoolplein met noodlokalen wel “veilig” is. Het is wel “besloten”!!!