woensdag 28 augustus 2013

ONTWIKKELING WINKELPLEIN WEST (30)


BEWONERS VLUCHTEN HUIS UIT I.V.M. HERRIE Bekijk en beluister voor de aardigheid onderstaande video. Heel mooi dat de Lidl gaat uitbreiden, maar de bewoners boven het te bewerken pand hebben deze dagen geen leven in hun woning. Zie de bovenste foto, de hele dag door wordt er geboord en afgebroken. De bewoonster is gisteren haar huis uit gevlucht: "Het was verschrikkelijk, alles trilde en schudde, schilderijen hangen scheef aan de muren. Ik ben niet per intercom te bereiken want die ligt er door de werkzaamheden uit. We zullen er best een mooie Lidl voor terugkrijgen, maar dit is niet te doen. Heel vervelend is dat we hierover niet zijn ingelicht. Wel dat er geheid zou gaan worden, maar dat vreselijke geboor de hele dag door, verschrikkelijk!" Ondergetekende was in de woning om de bewoonster op de video te zetten. Er kan maar één conclusie worden getrokken: hier is totaal geen sprake van enig woongenot. Om zeven uur 's ochtends begint de herrie en dit gaat de hele dag door. Het huis uitvluchten, bezoek moeten afzeggen..., had dit niet beter gecommuniceerd kunnen worden? (Op de rechter foto is te zien dat de doorgang tussen de voormalige bloemenzaak en de de Duitse grootgrutter is gerealiseerd; foto's + video vanmiddag gemaakt)


16 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat dit kan. Wat doen de Huismeesters en Lidl hiertegen? Mevrouw veel sterkte toegewenst!!

Anoniem zei

Dit is zeker niet leuk, maar dat er niet met kleine hamertjes gebouwd ging worden, wist mevrouw.

Anoniem zei

Knapt er goed van op. Wordt ongetwijfeld een mooi strak pand. Dat gaat nu eenmaal gepaard met wat overlast en onmogelijk te voorkomen. Het sloopwerk is al bijna gedaan, dus er wordt alles aan gedaan om de overlast kort te laten duren. Als ik me niet vergis is op de foto's zelfs te zien dat funderingspalen worden geboord en niet geheid. Boren geeft veel minder overlast.

Dit is overlast welke men ook gewoon te accepteren heeft. Het is niet onrechtmatig en van korte duur. Paar weken en de boel is klaar. Het heeft daarom ook geen zin om elke spijker te communiceren.

Kees Huizenga zei

Het woongenot van de huurders boven Lidl en in de omgeving van deze grootgrutter is ernstig verstoord. Zij hebben daarom recht op een forse schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad van degene aan wie de omgevingsvergunning/bouwvergunning is verstrekt. De overlast is structureel en was geheel voorzienbaar. Dat is een objectief gegeven.

Woningcorporatie De Huismeesters had beter met de betrokken huurders moeten communiceren. Ik raad hen aan contact op te nemen met het heerdcomité "Huis & Heerd". Deze getroffen huurders kunnen gezamenlijk tevens een huurrechtadvocaat gaan benaderen. Of een bezoek aan de MJD Beijum in De Wegwijzer.

Dit kan niet door de beugel! Veel sterkte gewenst.

Anoniem zei

Lekker makkelijk voor omstanders. Maar als dit niet is afgesproken met bewoners dan zijn de Lidl en Huismeesters fout. Een vergoeding voor gederfde woongenot lijkt me op zn plaats

Anoniem zei

Een verhuurder moet een huurder een vergoeding verstrekken als er sprake is van een langdurige verstoring van het woongenot. Daarvan is hier geen sprake. Er wordt een paar dagen gesloopt en dan is het ergste leed geleden.Daar is niets onrechtmatigs aan. Het is ook redelijkerwijs niet te voorkomen deze overlast. enige wat je kunt doen is zo snel mogelijk slopen, zodat de overlast heftig maar kort is.

Beetje hetzelfde verhaal als dat er voor je huis aan de weg wordt gewerkt. Dat heb je ook te accepteren en is maatschappelijk aanvaard. Als dit soort overlast moet worden vergoed kun je geen een bouwproject meer uitvoeren. Wordt veel te duur.

Daarnaast zijn zowel de Huismeesters en de Lidl geen partij, want ongetwijfeld is Meins als eigenaar van het onroerend goed de opdrachtgever.

Anoniem zei

De verbouwing met overlast zou 10 dagen duren hoorde ik van een bouwvakker. Een beetje coulance en medemenselijkheid van Meins de Huismeesters en Lidl moet toch kunnen leiden tot excuses en een kleine vergoeding voor het geleden ongemak.
Meins verdient er 3 maanden goed aan dus een halve maand huur vergoeding moet toch kunnen. Of zijn het een stelletje kruideniers dit voor je elk dubbeltje een loer draaien. Kom op managers wees ruimhartig.

Anoniem zei

Dat er overlast zou komen was bekend bij de bewoners..Maar dat het zo heftig zou zijn niet.Navraag bij de Huismeesters leverde op dat overlast tot eind november zal voortduren...Je moet er toch niet aan denken om daar boven te moeten wonen!Ik wens de bewoners dan ook heel veel sterkte.

Kees Huizenga zei

Er wordt geen "paar dagen" gesloopt, zoals een anoniem persoon hierboven opmerkte. De verbouwing van Lidl en de computershop duurt circa tien weken. Hoeveel weken de sloopoverlast en het betonboren duurt, weet ik niet. Ik schat een paar weken (3-4)!

Aan het begin van de middag heb ik gebeld met een milieu-inspecteur van de nieuwe dienst Stadsbeheer, subafdeling Toezicht. Hij ging onmiddellijk na dit gesprek naar Beijum-West toe, om alhier de zaak te bekijken. De man was verbaasd over de lengte van de verbouwing (10 weken). Maar deze verbouwing is zodanig groot en omvangrijk, dat morgen een bouwinspecteur zich met deze materie gaat bezighouden.

Heel belangrijk is wat in de omgevingsvergunning/bouwvergunning staat. Met name de overlast voor omwonenden. Indien deze overlast gigantisch, langdurig en structureel is, had de gemeente Groningen kunnen bepalen dat gedupeerde huurders elders tijdelijke woonruimte kunnen krijgen. Het heeft te maken met een goede omgangsstijl en goede omgevingsoriëntatie. Om "Vertrouwen in de Buurt"! De huurders serieus nemen. Professionele communicatie. Nader overleg van de gemeente met De Huismeesters was zinvol en strategisch slim geweest.

Huurders doen er goed aan klachten over geluidsoverlast door te geven aan het Meldpunt Overlast en Zorg.

E: meldpuntoverlast@groningen.nl

I: www.gemeente.groningen.nl/overlast

T: 587 58 85


De dienst Stadsbeheer had, totdat ik vanmiddag belde, geen klachten over de bouwwerkzaamheden bij Lidl vernomen.
De subafdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van Stadsbeheer zijn te bereiken op de volgende manieren:

T: 367 10 00 (Meldpunt Stadsbeheer)

E: stadsbeheer@groningen.nl

I: www.gemeente.groningen.nl/stadsbeheer


Het is mogelijk dat huurders over deze enorme overlast naar de dienst RO/EZ bellen. Het ligt dan in de rede dat de dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG), besluit om geluidsmetingen te gaan verrichten. Hoeveel decibels zijn langdurig aanvaardbaar?

E: secretariaat.ingenieursbureau@groningen.nl


Ik verwijs tenslotte naar het Loket Bouwen & Wonen van de dienst RO/EZ. Bij het Loket Bouwen & Wonen is de verleende omgevingsvergunning/bouwvergunning in te zien. Morgen haal ik deze op. Kostprijs per gekopieerde pagina: € 0,35.

T: 367 81 11

E: loketbouwenenwonen@groningen.nl

I: www.gemeente.groningen.nl/bouwen-en-verbouwen

P.S.: Met dank aan de nieuwe Stadsgids 2013-2014.

Anoniem zei

Wat een vergelijking, een weg aanleggen. Deze bewoners hebben de hele dag drilboren op twee meter afstand van hun woonverblijf. Morgen wordt het helemaal erg, je kunt er beter niet boven zijn (omwonende)

Anoniem zei

Tot overmaat van ramp zit het gehele complex al heel de week zonder intercom..Bewoners zijn voor niemand bereikbaar.daar er geen deurbel overgaat en de deuren niet te openen zijn vanuit de woning. Bij navraag is gebleken dat de kabels doorgesneden zijn. Dit is ook niet gelijk op te lossen.

Kees Huizenga zei

Meld deze intercomzaak aan de bouwinspectie van de dienst Stadsbeheer! Telefoon: 367 12 90.

Wie heeft die intercomkabels doorgesneden? Het bouwbedrijf?

Kan De Huismeesters noodkabels laten aanleggen?

Anoniem zei

Het is toch idioot om gemakkelijk vanachter de pc te reaguren dat de bewoners niet moeten zeuren omdat dit er nou eenmaal bij hoort. Geen intercom, geen rust en ellende. Sterkte voor de bewoners boven deze herrie!!!

Anoniem zei

Tjeminee wat een gezeur hiero.
We krijgen er wat super moois voor terug en tja bij verbouwingen is het helaas altijd met iets overlast. Men probeert de overlast al zoveel mogelijk te beperken. Mensen kunnen zich ook een beetje te erg aanstellen met advocaten en schadevergoedingen. Bewoners zijn namelijk prima van te voren op de hoogte gesteld goor zover dat kan. Je kunt niet over elk dingetje communiceren dan duurt het alleen maar langer!!

Het afbreken is al bijna gebeurd dan is het opbouwen en dan gaan we zeuren over een paar dagen van afbreken. Puff zeer vermoeiend.

Anoniem zei

Dat is makkelijk praten zeg. Bij mijn weten hebben deze bewoners vorig jaar nog een jaar lang in een grote renovatie gezeten en weten dus echt wel wat ENIG overlast inhoud.Echter bij niemand was bekend dat bv de gehele busbaan. kant ook gesloopt zou gaan worden.Dit had veel beter gecommuniceerd moeten worden.. Heel veel sterkte voor de mensen die hier boven moeten wonen.

Karin.P. zei

Pas geleden 2 weken in boorgeluid gezeten ons hele blok kreeg namelijk een nieuwe docuhe en wc ben toen ook mijn huis uitgevlucht en met mij nog 2 buren. Dit is nog erger ik wens de bewoners veel sterkte en hoop dat er een regeling voor ze komt.