woensdag 28 augustus 2013

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (38)

Afsluiting viaduct, busbaan en fietspad bij Beijum-Zuid/De Hunze van 30 augustus tot 2 september

Vanaf vrijdagavond 30 augustus (vanaf 19.00 uur)  t/m maandag 2 september (06.00 uur) vinden er afrondende werkzaamheden plaats bij het fietspad en het viaduct bij Beijum-Zuid en de Hunze. Het is in deze periode niet mogelijk om het viaduct over te steken.

Tevens zijn de busbaan en het fietspad (Heerdenpad) in datzelfde weekend afgesloten. Er wordt onder andere geasfalteerd en ook wordt de nieuwe busbaan aangesloten op het bestaande traject. Eveneens wordt de grondwal bij de busbaan aangelegd.

Het verkeer richting De Hunze en Beijum wordt omgeleid via Beijum-Noord. Voor fietsers geldt een omleidingsroute via de Beijumerweg.

(Ingezonden via RingGroningen.nl )

Geen opmerkingen: