zaterdag 31 augustus 2013

ONTWIKKELING WINKELPLEIN WEST (31)

De bovenste foto straalt een toonbeeld van rust en ordelijkheid uit. De aan Winkelplein West grenzende gemakwinkel Primera is er helemaal klaar voor. U ziet de heer Hopster achter de balie van het nieuwe postagentschap staan. De balie staat niet rechts in de winkel, vanaf binnenkomst gerekend en zoals eerder vermeld, maar links. Dit om de klanten die even een krantje, rokertje of iets anders willen kopen niet af te schrikken.De heer Hopster: "Als klanten die even snel wat willen kopen zien dat het heel druk is in de winkel, dan heb je kans dat ze doorlopen." Links in de winkel kun je dus vanaf aanstaande maandag zaken bij het postagentschap doen, rechts er van kunnen 'normale' klanten hun boodschap blijven doen. De twee andere foto's, links en rechts, stralen beduidend minder rust uit. Al valt het hier nog wel mee, geen gesloop en geboor, nee, cement in de funderingen stoppen. Naast de bussluis zal het nog even een lawaai van jewelste geven. Nou ja, even...Mogen het nog twee weken zijn? Tenminste, afgaande aan een mail die een omwonende stuurde: Ik wil je laten weten dat de bewoners boven de Lidl een schrijven hebben gehad dat ook zaterdag de sloopwerkzaamheden gewoon doorgaan. Daarna wordt er vermeld dat er vanaf maandag nog 10 dagen gesloopt en geheid zal gaan worden. Nee, geen rustig weekend voor de bewoners boven het pand. Tenminste, geen rustige zaterdag. Twee weken lang overdag niet 'normaal' in je huis kunnen wonen, het zal niet meevallen. Dan de onderste foto. Ook hier weer een toonbeeld van rust. U ziet het interieur van een nieuwe pizzeria in het pand waar ooit de fietsenmaker was gehuisvest. Helemaal aan de andere kant van het winkelplein. Het kan binnenkort, lekker een pizza eten met uitzicht op een deel van de Zuidwending en de vijver. Winkelplein West is volop in beweging. Wordt vervolgd. 


Update 11:12 uur. Een omwonende mailde de brief die ze in de bus hebben gekregen. Zie rechts. Er werd ook nog een foto bijgevoegd, zie links. Bij de afbeeldingen werd gemaild: Hoop dat je het kunt lezen...Dit soort briefjes is dan ook tot nu toe de enigste communicatie. Bij deze nog wat foto's...Je ziet de heipalen  die de komende dagen op nog geen 2 meter onder mij worden verwerkt...Het slopen betreft de komende dagen de vloer over het gehele oppervlak die er met een dril boor zal worden uitgehaald.. Dit is geen uitbreiding ...maar er komt een compleet nieuwe Lidl ... Niemand wist dat het geheel gesloopt zou gaan worden.. 

Het lijkt er op dat de persoon gelijk heeft. Geen uitbreiding, nee, een compleet nieuwe winkel. Hoe zit het met de communicatie van de Lidl en Huismeesters naar de omwonenden toe?
De heipalen

31 opmerkingen:

Anoniem zei

Die arme mensen boven wat eens de bloemenzaak was hebben toch geen leven meer? Kan en mag dit zo maar? Het is tot ver in de omtrek te horen..laat staan als je er nog geen twee meter boven zit. Een omwonende.

Anoniem zei

Hoeveel mensen op de wereld hebben geen huis , geen inkomen ,en zijn voortdurend op de vlucht of zwaar gewond door idiote oorlogen .
Dan is dit alles toch nog te overzien ?

Kees Huizenga zei

Ik ben gistermiddag meer dan twee uren op het Gedempte Zuiderdiep geweest. Tussen 13:00 uur en 15:20 uur.

Eerst de omgevingsvergunning ingezien (kopieën gekregen) en vervolgens een gesprek met bouwinspecteur Piet van der Meer. Hij was gistermiddag op de bouwplaats bij Lidl geweest. Hij heeft het heftige betonboren/drilboren gehoord. Ook het snerpend geluid van betonzagen.

Die videoreportage van jou dendert door de diensten RO/EZ en Stadsbeheer. Zeer indrukwekkend voor inspecteur Piet van der Meer en een medewerkster van het Loket Bouwen en Wonen.

In de omgevingsvergunning van 24 september 2012 staat niets vermeld over het plegen van goed en gedegen overleg met de woonomgeving van het bouwproject. De dienst RO/EZ vindt dit "een private zaak" tussen de aanvrager van deze vergunning, Lidl Nederland GMBH te 1270 AD Huizen, en bouwaannemer Siebenga. Welnu, Lidl Nederland GMBH en Siebenga willen snel werken. Waarom dan luisteren naar kritische en mondige huurders?

De gemeente Groningen heeft hier een grote beleidsfout gemaakt. Er is een relatie met de “organisatiecultuur” van de diensten RO/EZ en Stadbeheer. Het bijna raadsbreed aangenomen initiatiefvoorstel van dr. Jasper Schaaf van de SP-fractie van 18 oktober 2006, genaamd “Eerder Beginnen”, is niet uitgevoerd. De bekende “Participatietoets”.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/voorstelsp.pdf

Citaat van 2 van de 4 besluitpunten op pagina 6:
“Voorstel

De SP stelt de raad voor te besluiten dat:
1. bewoners en gebruikers vroegtijdig bij voor hen relevante projecten worden betrokken, en de participatie waar nodig ook tussentijds wordt getoetst;

2. bij voorstellen aan de raad van fysieke en sociale projecten naast de verantwoording van inspraak, ecologische aspecten, juridische aspecten, verkeer en speelvoorzieningen, óók verslag wordt gedaan hoe burgers vroegtijdig bij de planontwikkeling of het project zijn betrokken en waartoe deze inbreng heeft geleid participatietoets).” Einde citaat.

Volgende week laat de gemeente een geluidsonderzoek verrichten in woningen op de eerste etage (direct boven Lidl). Als de geluidsnormen in de huurwoningen (fors) worden overschreden, kan de gemeente de bouw laten stilleggen. De objectiveerbare feiten moeten voor zichzelf spreken, gegeven de geluidsnormen van het meest recente Bouwbesluit. Dat Bouwbesluit, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), staat boven de gemeentelijke “Beleidsregels Bouwhinder” van 18 mei 2011. Hogere regelgeving/wetgeving gaat voor lagere (pseudo)-wetgeving.

Zie: http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CE0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Fbesluiten%2F2011%2F08%2F29%2Fbouwbesluit-2012-staatsbladversie%2Fstb-2011-416-bb-2012.pdf&ei=k7IhUtmmLsjKsgb-sYHgAQ&usg=AFQjCNE1fsWXVTsmKTDCzg3HPgbRDu07eA&bvm=bv.51495398,d.Yms

Verder is de bouwaannemer erop gewezen (door bouwinspecteur Piet van der Meer) om goed met de bouwomgeving, vooral de huurders van De Huismeesters, te communiceren. Door middel van goede schriftelijke informatie.

N.B.: Volgens mij had woningcorporatie De Huismeesters er zeer verstandig aan gedaan om een bewonersvergadering van de betrokken huurders boven de Lidl te organiseren. Samen met Lidl en aannemer Siebenga. De gemeente had dit kunnen voorschrijven of adviseren. In goed overleg met de SDC Noorddijk. De buurt serieus nemen, gegeven het WRR-credo “Vertrouwen in de buurt”. Zie verder de OCSW-tips van “Operatie Achtertuin” uit 2003 (ook toepasbaar op de diensten RO/EZ en Stadsbeheer):

http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf (vooral de tips 1, 2 en 3)

Anoniem zei

Twee weken inclusief de zaterdagen? Misschien tijdelijk woningruil doen met reageerders die dit gezeur vinden? Zien of ze dsn nog zo makkelijk oordelen.

Chris zei

Kan iemand eens aangeven hoe je een dergelijk project zonder overlast zou kunnen uitvoeren?

Wees reeel, je kunt slecht alle omwonenden gaan verplaatsen voor twee weken. Bovendien wordt er alleen overdag gewerkt en normaal gesproken zouden de meeste bewoners dan naar hun werk zijn.

Ook is op de foto's duidelijk te zien dat een grootschalige renovatie niet voor zijn tijd is. Er zitten niet eens spouwmuren in die supermarkt. Er zal dus een flinke inhaalslag worden gemaakt qua isolatie en duurzaamheid. Vandaar dat de vloer er ook uitgaat.

Het is natuurlijk bewonderenswaardig dat de Lidl/Meins (dat Lidl aanvrager is van de vergunning zegt niet zoveel, Meins Vastgoed BV is nog steeds eigenaar) willen investeren in een wijk als Beijum. Dat is wel eens anders geweest. Vergeet niet dat het nog steeds een plek is waar je met oud en nieuw alles moet barricaderen. En dat is nog steeds niet de norm in Nederland.

Overigens heb ik zelf jaren in de wijk gewoond en inmiddels blij dat ik er weg ben. Er zijn veel prettigere plaatsen om te wonen in Nederland.

De gekozen werkwijze is voor alle partijen het beste. Overleg over niet te voorkomen overlast heeft namelijk niet zoveel zin. Het veranderd niets aan de situatie, veroorzaakt vroegtijdige onrust en kost daarmee enkel geld en tijd. Of is er ineens geen overlast als er € 100,- per appartement wordt gelapt?

Anoniem zei

Wat verandert er als je was geïnformeerd?
Het was toch allang bekend dat er een verbouwing plaatsvond.
Nou krijg je een briefje we gaan verbouwen dan en dan.
Verandert dat iets?

Door dat briefje neemt het geluid af?
Tuurlijk niet. Ja het is een herrie, maar het moet wel gebeuren.
Dan had je bezwaar moeten aantekenen tegen de verbouwing of had je bezwaar moeten maken tegen de geluidsoverlast die het zou kunnen opleveren.
Dan kun je bij de verbouwing eisen isolerende extra maatregelen etc.

Maar dat deed niemand.
Er is hier uitgebreid geïnformeerd over de verbouwing.

Anderen moeten altijd iets doen. Maar wij zelf hoeven nooit iets te doen?

Is dat eerlijk?
In ieder geval verandert een briefje niet zoveel aan het geluid. Hoe erg het ook is voor die mensen.

Kees Huizenga zei

Op grond van het Bouwbesluit 2012 heeft het college van B&W van de gemeente Groningen op 22 januari 2013 de “Beleidsregels bouwhinder 2013” vastgesteld.

Zie:
http://gemeente.groningen.nl/dia/bekendmakingen-gezinsbode/bekendmakingen-regelgeving/gemeentebladen-2013/2013-03%20Ebkm-%20Beleidsregels%20bouwhinder%202013.pdf/view

Heel belangrijk is § 6.1: “Hinder door bouwtrilling” in samenhang met art. 8.5 van het Bouwbesluit 2012. Hiervoor bestaat een strenge richtlijn: “Hinder voor personen in gebouwen 2006”; gepubliceerd en aangegeven door de Stichting Bouwresearch. De bouwinspecteur verwees gistermiddag eveneens naar art. 8.5 van dit Bouwbesluit 2012. Het gaat om effectief gemeentelijk toezicht op bouwwerkzaamheden.

N.B.: Deze “Beleidsregels bouwhinder 2013” lagen gisteren niet ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen. Alleen de versie van 18 mei 2011.

Verzoek: huurders van de Huismeesters kunnen klachten over de bouwoverlast doorgeven aan het Loket Bouwen en Wonen, het Meldpunt Stadsbeheer (T: 367 10 00) en het Meldpunt Overlast en Zorg (T: 587 58 85). Zie mijn lange reactie van 29 augustus 2013 bij “Ontwikkeling Winkelplein West (30)”. De gemeente Groningen vindt deze klachten erg belangrijk. Op grond van klachten kan worden ingegrepen!

Chris zei

Als je de beleidsregel leest, dan zie je dat deze met name ziet op langdurige hinder en dan met name buiten de dagperiode.

De beleidsregel biedt ook de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing. Dit omdat bouwactiviteiten onvermijdelijk gepaard gaan met geluidshinder. Er kunnen dan eisen gesteld worden over het toepassen van de minst overlastgevende technieken en schriftelijke communicatie richting omwonenden.

Nogmaals het gaat hier om kortdurende werkzaamheden gedurende een week of twee drie. Ook kun je de werkzaamheden niet stiller uitvoeren. Dus wat rest, er zal bij veel geklaag alsnog een ontheffing worden verleend met daarbij de verplichting wat aan schriftelijke communicatie te doen.

Die schriftelijke communicatie is er nu kennelijk in de vorm van een brief aan omwonenden. De werkzaamheden gaan echt niet gestopt worden.

Bij ruimtelijke ordening liggen ze echt niet wakker van dit soort non issues. Beetje pappen en nathouden en voor je het weet is de Lidl klaar.

Chris zei

In reactie op een eerdere reactie van Kees hHuizenga nog het volgende:

Dit is een particulier bouwproject. Dat heeft helemaal niets te maken met wat voor participatie en inspraak door buurtbewoners dan ook. Als het project past binnen de geldende wet- en regelgeving, dan moet de vergunning gewoon worden verleend.

Inspraak en bezwaarmogelijkheden zijn er reeds geweest bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vergeten wordt dat wij het in Nederland niet meer kunnen permitteren om over van alles en nog wat maanden zo niet jaren te soebatten. Simpelweg te duur en weinig tot geen opbrengst.

Anoniem zei

mensen kunnen ook wel klagen hoor en inderdaad er zyn ook mensen die geen huis hebben enz dus waar praten we over

Kees Huizenga zei

Nee, Chris, dit bouwproject vindt ten dele plaats op gemeentelijke grond. Het openbaar plein achter het WC Beijum wordt verkleind. Een deel van het plein wordt onderdeel van de verbouwde en grotere Lidl. Er komt een smalle uitgang naar de bushaltes van lijn 6. Dat is het publieke aspect van dit bouwproject. Een extra reden om de bewoners serieus te nemen, nietwaar?

"Eerder Beginnen" sluit particuliere projecten niet uit. Denk aan het ingetrokken bouwplan voor de bouw van "De Brugwachter" bij de Korrewegbrug. Nog een voorbeeld: de Tasmantoren van Ulgersmaborg-Zuid. Lees verder de toelichting!

Nog iets nieuws: bij de gemeente is een omgevingsvergunning / bouwvergunning in behandeling aangaande een kantine. Waarschijnlijk een kantine voor het personeel van Lidl. Deze aanvraag heb ik gisteren niet ingezien.

Mag ik vragen waar je woont, Chris? Je bent een ware liberaal! Vrijheid-blijheid en kwetsbare mensen aan hun lot overlaten.

Vraag: ben je vergeten dat boven Lidl veel oudere mensen wonen?

Kees Huizenga zei

HEIEN: 20 METER DIEP!

Nog iets over de heipalen, die op het bouwterrein rondom Lidl liggen.

Gisteren hoorde ik tot mijn lokale verbazing van bouwinspecteur Piet van der Meer dat de heipalen bij Lidl en omgeving "20 meter de grond ingaan". Dat is wel heel diep, dacht ik in eerste instantie!

Zoeken op Google bevestigt het beeld dat heien tot 20 meter diep echter niet onrealistisch is. In combinatie met het geo-feit dat de bovengrond in Beijum uit vette Groninger kleigrond bestaat. Klei is drassig. Vroeger werd de jonge wijk Beijum Kleium genoemd!

Zie verder:

http://desnor.home.xs4all.nl/bouwtechniek/pag.%20metselen/cc.%20heien%20funderingen.htm

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=268

Chris zei

Kees,

Om de uitbreiding mogelijk te maken, zal de betreffende grond de noodzakelijke bestemming moeten hebben. Als de bestemming nog openbare ruimte was, dan zal er ongetwijfeld een vrijstellingsprocedure zijn doorlopen.

Maar ik kan mij herinneren dat deze uitbreiding van het Lidl pand tien jaar geleden al in schetsontwerpen te zien was. Als je kijkt naar het overdekte winkelcentrum, dan zie je dat de ronding in de voorgevels exact op elkaar aansluit.

En inderdaad ik ben liberaal en realist. Bepaalde sociale voorzieningen binnen onze samenleving kosten geld. Dat geld zal eerst verdiend moeten worden. Zo simpel is dat, anders gaan we Griekenland achterna.

Ik kan je verzekeren dat er nog maar weinig bedrijven zijn die winst maken op het moment, wat ook zo zijn gevolgen heeft voor de belastingopbrengsten. De meeste aangiften leiden tot teruggave van belasting in verband met verliezen die worden geleden.

We zullen dus enerzijds spaarzaam moeten omgaan met belastinggeld en anderzijds bepaalde economische ontwikkelingen de ruimte moeten geven.

In de situatie van de Lidl hebben we een ontwikkeling die enkel goed is voor het gebied. De aantrekkelijkheid van het winkelcentrum wordt er beter van, wat dus positief moet uitpakken voor de resultaten van de Lidl en ook andere ondernemers. Indirect ook voor onze samenleving dus.

De aannemer had inderdaad een paar dagen vantevoren een fatsoenlijke brief kunnen rondsturen, daarmee ben ik het eens. Verder kun je ze echter weinig verwijten, er wordt hard doorgewerkt om de periode van overlast te minimaliseren. Dat is ook in ieders belang, zowel van Lidl als van de bewoners. Van het misbruik maken van sociaal zwakkeren is dan ook geen sprake.

De conclusie is dus dat het nergens over gaat. Dan kun je wel veel knaken besteden aan onnodige inspraakprocedures en ambtenarij, maar dat voegt niets toe.

En soms moeten er inderdaad belangen worden afgewogen van investeerders en burgers. Zie de historie rond de noordwand van de grote markt. Niet doorgegaan omdat het door een politieke hetze voor de investeerders te onaantrekkelijk werd gemaakt. Met als slecht argument beschadiging van de Martinitoren en kerk. Op een gegeven moment leek het erop dat het stadsbestuur de beslissingen voor de investeerders kon nemen en dat is natuurlijk niet zo. Beide partijen moeten er wat aan hebben.

Kleine denkfout dus en eeuwig zonde, want er zijn legio voorbeelden waar een dergelijke garage heel goed heeft uitgepakt voor het centrum. Om een en ander te verbloemen is vervolgens het project oostzijde in gang gezet. Dit project getuigd van weinig realisme en zal tot in lengte van dagen een kostenpost worden. En de scheuren in de kerk en toren zijn er alsnog.....

ik woon inmiddels in de regio rond Amersfoort. Project Eemplein met het Eemhuis in Amersfoort is een vergelijkbaar drama als het forum aan de Grote markt.

Kees Huizenga zei

Die aanwezige heipalen kunnen ook in de grond gedrukt worden, nadat een diep gat is geboord.

Ik citeer de eerste link van mijn laatste reactie:

"Wanneer de VASTE GROND op grotere diepte zit, moet er eerst worden geheid. Soms moet men palen aanbrengen van wel 30 meter, bijvoorbeeld bij grote gebouwen.

Men kan ook heipalen aanbrengen door middel van boren. Dit doet men wanneer er gevaar is dat nabij gelegen gebouwen door het trillen gaan scheuren.

In de grond wordt een gat geboord, als men de boor er uit trekt wordt het gat vol gestort met beton." Einde citaat.

Wordt dan in de lege ijzeren heipalen beton gestort/gespoten?

Chris zei

Er wordt een gat geboord, waarin men tegelijkertijd een buis laat zakken. Op deze manier blijft het gat openstaan.

Het lijkt er hier op dat er korte buizen worden gebruikt die in het werk aan elkaar worden gelast in verband met de geringe werkhoogte in het pand.

Als de gewenste diepte is bereikt, wordt de boor omhooggehaald en kan men wapening in de buis laten zakken, waarna deze vol beton wordt gestort. De heipaal wordt als het ware in de grond gestort.

Voordeel is naast minder geluidsoverlast inderdaad dat er geen trillingen veroorzaakt worden. Bij sommige ondergronden kunnen de trillingen er namelijk voor zorgen dat de ondergrond in het gebied zich gaat zetten, waardoor schade aan andere gebouwen kan ontstaan.Anoniem zei

Wat kunnen sommige mensen kil en zakelijk reageren. Geef alle bewoners een bloemetje en het ligt reeds anders. Het gaat om het gebáár. Idd Kees Huizenga, er wonen veel ouderen. En als die dagen geen intercom hebben, waar ze voor betalen, dan kan dat onveilig en bedreigend overkomen. Die houding van 'kan gebeuren' slaat nergens op. En dan worden er ook nog eens oorlogsgebieden bijgehaald.

Kees Huizenga zei

Dankjewel, meneer Chris.

Gistermiddag was bouwinspecteur Piet van der Meer in Beijum-West om "de wapening van het beton" te inspecteren.

Zier verder:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewapend_beton

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapening

http://www.google.nl/search?q=wapening+van+beton&hl=nl&rlz=1T4GGHP_nlNL519NL519&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zlwiUrGJJMXDswaFrYHoDA&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=718

http://diensten.kiwa.nl/bouw/grond-weg-en-waterbouw/glasvezelstaven-voor-toepassing-als-wapening-in-beton-brl-0513-komo

Ik vind het zeer opmerkelijk dat Bouwbedrijf Siebenga schrijft over "heiwerkzaamheden". Wordt buiten de oude Lidl dan wel geheid? Binnen deze winkel wordt geboord; dat begrijp ik, gegeven de geringe hoogte van de winkel.

Indien er een nieuwe vloer plus een nieuwe fundering komen (plus een spouwmuur), valt dan in rede te concluderen dat deze oude winkel dringend aan een volledige nieuwbouw toe is? Heeft de bouwinspectie hierop aangedrongen (vanwege veiligheidsredenen; gevaarzetting) of heeft Lidl Nederland GMBH de knoop doorgehakt na goed overleg met mevrouw Alice Meins, de eigenaar van dit winkelpand? Of omgekeerd?

Anoniem zei

Nou een intercom lijkt mij gewoon een zaak van Patrimonium en niets anders.

Tegenwoordig hebben we ook mobieltjes.Die voor de veiligheid mee kunnen.

En mensen er is al een week om.
Gaat dat even lekker snel.

Zijn hier veel ouderen die daar wonen en klagen.
Kees woont er niet, Johan woont er niet.

Wie woont er en denkt dat hij deze twee weken niet overleeft en voelt zich onveilig of niet prettig kan natuurlijk ook.
Wie is zo sociaal en wil deze mensen in huis nemen overdag?
Dan moeten ze natuurlijk wel een beetje bij elkaar passen en wordt de verbouwing toch nog leuk.
Nieuwe ontmoetingen in de wijk dankzij de Lidl.

Anoniem zei

Wat hier misgaat is communicatie.Ik was dinsdag getuige van een telefoongesprek met de huismeesters en een bewoner.Op de vraag waarom men niet was ingelicht van de enorme sloop en overlast aan de bussluis zijde werd bewoner in de wacht gezet. Na overleg aan de kant van de huismeesters werd bewoner medegedeeld...wij als huismeesters vragen ons af of wij hier wel van op de hoogte zijn...Hoezo communicatie?

Kees Huizenga zei

De man achter de balie van het postagentschap van Post.nl is de heer Pruis of Pruijs. Hopster is zeer waarschijnlijk de achternaam van zijn vrouwelijke partner, die de Primera van Beijum als eigenaar leidt. Hij is econoom en oud-wethouder van de gemeente Leek namens het CDA.

Wat betreft de zeer gebrekkige communicatie van woningcorporatie De Huismeesters: aldaar werkt mevrouw Mathilda Groeneveld, medewerker Wonen. Zij dient te worden benaderd. De baliemedewerkers van De Huismeesters dienen goed door te verwijzen.

N.B.: Er dient zeer spoedig een noodvoorziening te komen voor het herstellen van de intercomverbinding. Heel belangrijk voor de thuiszorg, maaltijdbezorging, medische zorg, de apotheek van Beijum, pakketbezorgers, familie en vrienden, mantelzorgers, etc.

Anoniem zei

De intercom dient ALTIJD hersteld te worden ook bij niet ouderen.

En hij is vaker defect.
misschien tijd voor een nieuwe
gewoon ouderdom


Chris zei

@ Kees,

Waarschijnlijk is het pand dertig jaar geleden met beperkte middelen neergezet. Op dat moment was de rentestand nogal hoog. Tien jaar geleden is de Lidl erin getrokken en toen is ook enkel het hoognodige gebeurd.

Nu is er kennlijk voor gekozen om zowel de binnen- als buitenkant grondig aan te pakken. Het ligt dan voor de hand om dit gelijk goed aan te pakken. Voor relatief weinig meerkosten, is alles dan weer bij de tijd.

Van gevaarzetting zal geen sprake geweest zijn, zo'n bouwval was het nu ook weer niet. Ga er maar van uit dat er tussen de Lidl en Meins vastgoed goede afspraken zijn gemaakt over deze werkzaamheden en wie wat voor zijn rekening neemt. Dat is complexe materie waarbij ook fiscale aspecten een rol spelen.

Wat betreft de communicatie door de Huismeesters, is het niet zo verwonderlijk dat zij aangeven niet op de hoogte te zijn. Zij zijn namelijk net als de bewoners geen directe partij in het bouwproject.

Kees Huizenga zei

Die tientallen huurders van De Huismeesters ondervinden wel de directe (!) gevolgen, Chris.

Er bestaat de Overlegwet Huurders Verhuurder.
Zaken van "beleid en beheer" moeten met de huurders overlegd worden. Ik verwijs naar het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Besluit_beheer_sociale-huursector

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2005/07/01/besluit-beheer-sociale-huursector-bbsh.html

Zaken die het directe woongenot van de huurders raken, dienen met hen besproken en overlegd te worden.

Chris zei

@Kees,

De huurders ondervinden inderdaad de gevolgen van de verbouwing. Het BBSH ziet echter op overleg tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder is echter geen partij bij de verbouwing dus is deze verbouwing ook geen onderwerp wat daaronder valt.

De Huismeesters heeft net zo min wat in te brengen op de verbouwing als de bewoners. De verbouwing is een private aangelegenheid van Meins/Lidl, waarbij zij hun gang kunnen gaan voorzover zij binnen de wet- en regelgeving blijven. Zij hoeven de Huismeesters er ook niet bij te betrekken.

Bedenk ook dat er concurrentieoverwegingen meespelen om niet al teveel informatie prijs te geven in het voortraject.

Kees Huizenga zei

Dag Chris,

Een opmerking over het begrip “onrechtmatige daad” uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Zie artikel 6:162 lid 2 van het Burgerlijk wetboek: “Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens een rechtvaardigingsgrond.” Einde citaat. Zie tevens de noot, onder *.

1. Ongeschreven recht

Het is een goed gebruik dat buren met elkaar overleggen over mogelijke toekomstige overlast. Dat is gewoonterecht. De regels van “het maatschappelijk verkeer”. Nabuurschap. Overleg omvat meer dan een brief of een mededeling.

2. Wettelijke plicht

Gisteren wees ik op het BBSH. In relatie met “beleid en beheer”. Langdurige, structurele (boor)overlast bij de buren stoort het woongenot van de andere nabije buurtbewoners enorm. Dat raakt “het beheer” van de woonruimte. Een woningcorporatie heeft de wettelijke - en verbintenisrechtelijke plicht om het woongenot van haar huurders te garanderen. Dat staat in elke huurovereenkomst, gegeven de Huurwet.

Zie:

http://www.advocaatvoorhuurrecht.nl/huurwet

3. Conclusie

Lidl Nederland GMBH en Meins Vastgoed BV hadden en hebben (1) de maatschappelijke plicht en (2) de wettelijke plicht om zorgvuldig en gedegen (voor)overleg te plegen met woningbouwcorporatie De Huismeesters. De Huismeesters had op haar beurt haar huurders boven Lidl tijdig moeten informeren. Door middel van een buurtbijeenkomst / huurdersvergadering over de bouwwerkzaamheden. Samen met Lidl en Bouwbedrijf Siebenga. Zo niet, dan is er sprake van een onrechtmatige daad.

4. Een omgevingsvergunning en de sociale omgeving

De gemeente Groningen had dit kunnen opnemen als dwingende voorwaarde bij de verleende omgevingsvergunning. Mede gegeven “Operatie Achtertuin” uit 2003, “Eerder Beginnen” uit 2006 en het NLA-credo “Vertrouwen in de buurt”. Het bouwveld/beleidsveld/vergunningsveld omvat immers mede de personen die de directe gevolgen van de bouwvergunning/omgevingsvergunning ondervinden! Er is een mooie relatie met “inclusief denken” en de organisatiecultuur bij de diensten RO/EZ en Stadsbeheer. Een omgevingsvergunning heeft toch een goede en zorgvuldige “omgevingsoriëntatie” in zich? Alleen al op grond van taallogica!


* Noot. Zie verder:

http://www.encyclo.nl/begrip/onrechtmatige%20daad

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onrechtmatige_daad_(Nederland)

http://www.betekenis-definitie.nl/Onrechtmatige%20daad

Chris zei

@ Kees,

Even vooropgesteld dat ik met je eens ben dat het netjes was geweest om de bewoners een paar weken van tevoren fatsoenlijk te informeren het volgende:

Artikel 6:162 BW ziet op vergoeding van schade die ontstaat uit onrechtmatige daad. In dit geval kun je je afvragen of er sprake is van onrechtmatig handelen, aangezien er gewoon een bouwvergunning is en nog helemaal niet is gebleken dat Siebenga gestelde normen heeft overtreden met de activiteiten.

Mocht er al sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan rijst er nog de vraag of er een rechtvaardigingsgrond is. Die kan maar zo aanwezig zijn, aangezien ik nog geen een manier heb gehoord, waarmee de verbouwing zonder overlast kan worden uitgevoerd.

Tenslotte ziet artikel 6:162 BW op schade. Stel dat de onrechtmatige daad bestaat uit het niet tijdig informeren, wat is dan de schade? Ook is er sprake van civiel recht. Een van de bewoners zal een beroep op deze bepaling moeten doen. De gemeente kan dat hier niet. Kortom artikel 6:162 BW is geen issue.

2. Het BBSH en de huurwet kan wel voorschrijven dat de verhuurder met huurders moet overleggen over beheersituaties die van invloed zijn op het woongenot. Maar wat als Lidl/Meins niet wensen te overleggen met de verhuurder? Juist ja, dan houdt het op. Lidl/Meins hebben niets van doen met het BBSH. Overigens is het BBSH ook niet geschreven voor dit soort situaties.

4. De gemeente heeft geen aanvullende overlegvoorwaardes opgenomen, omdat dit niets toevoegd. De overlast is niet te voorkoemn en het heeft geen enkele zin om te gaan overleggen over de bouw van een supermarkt met bewoners die leek zijn op dat vlak. Ter vergelijking: als je een bouwvergunning aanvraagt voor een uitbouw aan je huis, krijg je die ook zonder dat de hele buurt gaat meepraten. Zolang je binnen de bouwregelgeving blijft kan de vergunning niet geweigerd worden. Dat is maar goed ook, anders komt er nooit meer wat af.

Conclusie: Meins en Lidl hadden wat beter kunnen informeren.Lidl/Meins gedraagd zich een beetje als een onfatsoenlijke buurman.Een procedure schade uit onrechtmatige daad is kansloos en ook de gemeente valt weinig te verwijten.

Tenslotte nog een vraag, wat was het verschil geweest als er dure en lange overlegprocedures waren geweest? Had dit meerwaarde gehad en de kosten gerechtvaardigd? Let wel € 10.000 ben je zo kwijt met wat urenbesteding van de verschillende partijen. De overlast was er in ieder geval niet minder op geworden.


Anoniem zei

Hoe lang heeft de grote vlag voor de Lidl gehangen en hebben zij aangekondigd te gaan bouwen, dat is ook een manier om buren en klanten te informeren.
Het stond half augustus op Beijumnieuws.

Wat moet je meer weten dat bouwen herrie is?
Zeker oudere mensen weten dat. Sinds hun geboorte is aan geluidsoverlast steeds strengere eisen gesteld en het werd dus steeds stiller op de bouwplaat.

En ze hadden zelf toch ook kunnen vragen. Wat betekend dat voor ons.
Maar het is gemakkelijk de schuld bij iemand anders te leggen.
Een grote vlag zegt toch iets, of hoe noem je zo'n ding.

Anoniem zei

Als dit in een bejaardenhuis zou gebeuren zouden bewoners geëvacueerd worden. Wat wordt er lichtzinnig gedacht over het uitvallen van de intercom hiero. De meeste ouderen hebben geen mobieltje en door de herrie kunnen ze waarschijnlijk niet eens verstaanbaar bellen. Wat een onzin dat er een vlag met aankondiging hing. Zowel de Huismeesters als de omwonenden wisten niet dat in plaats van een uitbreiding er een compleet nieuwe winkel zou komen. Deze herrie was voor omwonenden niet te voorzien, daar zit de crux. Een uitbreiding zou niet onder hun woningen hebben plaatsgevonden, maar er buiten. Nu hebben ze de herrie onder hun woonkamer. Aso.

Anoniem zei

Helemaal met bovenstaande eens.Ik ben aanwezig geweest in een woning op de eerste verdieping.Men kan elkaar niet verstaanbaar maken.Het lijkt bijna een oorlogsgebied daarboven. Omvallende muren..trillingen..zeer harde klappen en heel de dag lijkt het of er een mitrailleurop je gericht staat door het drilboren ... Deze mensen vluchten dan ook dag na dag hun huis uitomdat je er gewoon niet kunt wezen,zelfs ip zaterdag.Ik persoonlijk heb het er geen half uur uitgehouden .En wat te denken van de huisdieren die hier ook wonen? En deze mensen moeten hier ook nog gewoon huur voor betalen? Idd. dit is asociaal!!!!

Anoniem zei

VERSMALLING VERKEERSDOORGANG LINK
De versmalling van de fietsers- en voetgangers-doorgang tussen nieuwe Lidl en SNS-geldautomaat bij Primera baart mij meer zorgen voor de toekomst van Beijumers.

Kees Huizenga zei

Indien woningbouwcorporatie De Huismeesters geen kennis had van de komst van een compleet nieuwe Lidl aan de Stoepemaheerd 46, dan heeft Lidl Nederland GMBH een onrechtmatige daad gepleegd richting deze professionele verhuurder. Met alle rechtsgevolgen van dien!

Het is zeer merkwaardig dat pas op het laatste moment de winkel van Lidl op slot ging voor de klanten. Idem dito de 1st Aid Computershop. Immers, eerst stond het lang vast dat Lidl bereikbaar zou blijven door middel van een aparte ingang via de computerzaak. Deze gang van zaken riekt naar ondoordachte en niet consistente (zelfs tegenstrijdige) besluitvorming. Met als grote slachtoffers de bewoners boven de Lidl!!!

Zegt dit iets over de introverte bedrijfscultuur van de Duitse grootgrutter?