donderdag 29 augustus 2013

MORGEN VLEERMUISEXCURSIE IN BEIJUM

(Ingezonden)
Op zoek naar vleermuizen in de schemering

Het centrum voor Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) organiseert op vrijdag 30 augustus in Beijum een Vleermuisexcursie. Zowel volwassenen als kinderen kunnen vanaf 19.30 uur  deze ‘meesters van de nachtelijke hemel’ leren kennen in een leuke en spannende schemertocht!

Vleermuizen en mensen leven dicht bij elkaar. Toch is het leven van dit vliegende zoogdiertje voor velen nog een schimmig gebied: veel mensen geloven dat vleermuizen in je haren verstrikt kunnen raken, ziektes overbrengen en zelfs bloed zuigen. In werkelijkheid zijn ze zachtaardig en spelen deze dieren als insectenverdelger een unieke rol in het ecosysteem.

Spannende belevenis
Tijdens de excursie zal Jan van Muijlwijk, lid van de Vleermuiswerkgroep Groningen, de meeste vooroordelen over vleermuizen wegnemen. In een presentatie vertelt hij over verschillende Nederlandse soorten, hun leven en verblijfplaatsen. Daarna gaat hij met de deelnemers in het donker naar de Kardingerplas om vleermuizen te ‘spotten’ met een batdetector: een apparaat dat de sonar van vleermuizen omzet in voor mensen hoorbare tonen. Een spannende belevenis, waar naar verwachting meerdere soorten van zich laten horen.

Nacht van de Vleermuis
In de ‘Nacht van de Vleermuis’ vraagt de nationale Zoogdiervereniging elk jaar aandacht voor het leven van de vleermuis. Eind augustus worden er in het hele land vleermuisexcursies georganiseerd. NDE laat ‘de nacht’ vallen op vrijdag 30 augustus. Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden welkom op de Kinderwerktuin Beijum aan de Beijumerweg 20, naast stadsboerderij de Wiershoeck.  

Bestaansrecht
Aandacht voor de vleermuis is helaas nog nodig. Door renovaties, isolatie, sloop en het betegelen van tuinen verdwijnen veel verblijfplaatsen en jachtgebieden van vleermuizen in de stad. Ook op het platteland worden ze in hun bestaansrecht bedreigd door o.a. het kappen van bomen. Gelukkig wordt er in beleid en uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling steeds meer rekening gehouden met deze beschermde diersoort. Deelnemers aan de excursie kunnen zich voor vrijdag 29 augustus opgeven bij NDE: 050-367 63 21, of nde@groningen.nl. De excursie is gratis, maar: vol is vol!

Geen opmerkingen: