vrijdag 21 februari 2014

DE DAMES EN HEREN VAN STICHTING BRISA

Ze waren gisteravond gastdames en heren tijdens de politieke avond in 't Trefpunt. Zie foto, na afloop van het debat tussen de politici onderling en de zaal genomen. Zie het blogbericht van gisteravond. Hun namen zijn me ontschoten, misschien dat die even gemaild kunnen worden? (Beijumnieuws@online.nl)
Derde van links staat spreekstalmeester Martin die 'het circus' met gevoel voor humor en respect aan elkaar vast praatte en de structuur van de avond bepaalde. Op de website/http://www.stichtingbrisa.nl/ staat:
Stichting Brisa is opgericht in 2010.
Brisa is Papiamentu en betekent ‘bries’ of ‘frisse wind’. Het woord ‘brisa’ staat voor wind. Daarnaast staat het ook voor iets nieuws en verfrissends.
Kenmerkend voor het klimaat op alle eilanden van de Antillen en op Aruba is de ‘noordoostpassaat’, een wind die verfrissend werkt bij tropische temperaturen.
Stichting Brisa wil, door een bijdrage te leveren aan de dialoog tussen de Antilliaans / Arubaanse gemeenschap enerzijds en de Nederlandse samenleving anderzijds, door wederzijds begrip te kweken, door mee te denken over beleid en door te adviseren, bereiken dat er een positieve beeldvorming ontstaat van de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in Groningen.
Zo laat Brisa een verfrissende, tropische wind waaien door Groningen!
Stichting Brisa heeft als doel: 
De stichting zet zich in voor het verdergaand verbeteren en versterken van de positie van de Antilliaans / Arubaanse gemeenschap. Brisa wil graag een eigen bijdrage leveren aan het krachtig positioneren van Antillianen en Arubanen in de gemeente Groningen.
Uitgangspunten zijn bestaansverbetering en participatie.
Dat doet Brisa door enerzijds een ‘informele’ ambassadeursfunctie te vervullen, anderzijds door overheidsbeleid te evalueren en zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de ontwikkeling van beleid. Als gevraagd en ongevraagd adviseur.
Maar ook als luisterend oor, als platform om je mening te uiten en als netwerkgelegenheid en stimulator bij het vinden van je weg in de maatschappij.
Brisa erkent dat, vanwege de aanwezige cultuurverschillen er zo nu en dan belemmeringen in de communicatie, een deel van de leden van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap onvoldoende (kan) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 
Daar willen wij graag iets aan veranderen.

(Video van gisteravond komt nog; JF)

Geen opmerkingen: