donderdag 20 februari 2014

POLITIEKE KOPSTUKKEN STAD IN TREFPUNT


Hoe gaat de Stad Groninger politiek om met discriminatie? Met het minderhedenbeleid? Armoedebestrijding? Hoe zit het met de Stadjerspas? Het bleef vooral gemoedelijk, en er was de hele avond een respectabel evenwicht voelbaar. De burger heeft 'de politiek' nodig, en politici hengelen naar de gunst van de kiezers. Vanavond vond een ontmoeting plaats in Het Trefpunt te Beijum.
Buiten regende het, in het Trefpunt was het behaaglijk warm. En gezellig. Al hoeft dat laatste geen vanzelfsprekendheid te zijn tijdens een ontmoeting tussen burgers en representanten van politieke partijen. Heetgebakerd werd het de hele avond niet, er vlogen geen verwijten over en weer en er werden geen harde noten gekraakt. De ongeveer dertig aanwezigen( hoofdzakelijk Antillianen en Arubanen) spraken vooral hun zorgen uit richting 'de politiek.' Blijven de sociale voorzieningen op peil? Kunnen 'allochtonen' hun eigen identiteit blijven behouden? Blijft er subsidie mogelijk voor activiteiten en uitstapjes? Een heikel punt werd extra benadrukt: de aanwezigen willen dat er paal en perk wordt gesteld aan discriminatie op achternaam en kleur, de Caribische Nederlanders willen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Alle aanwezige politieke partijen gaven aan het daarmee eens te zijn, tegelijkertijd werd geconcludeerd dat zoiets moeilijk te bestrijden is. Er worden veel grapjes over gekleurde Nederlanders gemaakt. "Hou daar mee op en spreek elkaar er op aan", aldus alle politici.
De avond werd georganiseerd door Stichting Brisa, er volgt nog een foto en een apart blogbericht over deze stichting die het beraad van Caribische Nederland in Groningen vormt.
En (waarschijnlijk morgen) een video-impressie.

Op de bovenste foto zit links op de voorgrond Roelof van der Schaaf van de PvdA, hij verving halverwege de avond collega Carine Bloemhoff.
Verder van links naar rechts, en zie ook de scherpere foto's (groter te klikken!) links en rechts: Jasper Honkoop (VVD), Nicole Temmink (SP), Glimina Chakor (GroenLinks), Inge Jongman (Christen Unie), Wim Maat (Stadspartij), Koosje van Doesen (D'66), Carine Bloemhoff (PvdA),  Sanne Schipper (CDA) en Louis Bervoets (Lijst Bervoets).

   Kritische vragen vanuit de zaal

1 opmerking:

Anoniem zei

Jammer dat er van de hoofdzakelijk aanwezige caraïbische deelnemers niet 1 is die hier in Beijumnieuws reageert op hetgeen Johan hier welwillend geplaatst heeft.
Misschien komt dat alsnog?

gr. Therèse