zaterdag 15 februari 2014

DE RAADSELS VAN DE KORRE-FIETSBRUGGEN (vervolg)


Fietsers moeten straks over de Oosterhamrikbaan. Maar wanneer ‘straks’ is?

Door Willem Pauwelussen


In reactie op deel 1 van wat al een continuing story gaat worden schreef iemand (helaas anoniem): “Als er in elk geval voor voetgangers/fietsers hier maar een mogelijkheid behouden blijft om van de ene naar de andere kant te komen!” Tja, daar had ik zo 1, 2, 3, het antwoord niet op. De artist impression laat wel zien dat er fietspaden naast de nieuwe OV-baan liggen, maar of daar ook een voetpad naast ligt? Is wel logisch natuurlijk maar wie weet houden de verantwoordelijke bobo’s er wel een andere logica op na. Dus dat moet onderzocht worden.

De ring weet het niet

De eerste gang is natuurlijk naar de Projectgroep Oostelijke Ring. Helaas, projectleider Bart Bouma moest het antwoord er op schuldig blijven. Probeert u het eens bij “Bedrijvenvereniging Noord-Oost – zij hebben ook plannen geopperd voor het Oosterhamricktracé”. Op de website van de VBNO vinden we dan inderdaad een persbericht, gedateerd 23 januari 2014, wat hierover gaat.

Plannen van de VBNO

Ik citeer: “Voorzitter Frits van der Heide heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) op 23 januari 2014 een plan ontvouwd om de busbaan langs het Oosterhamriktracé aan te passen voor fietsers en voetgangers. Het VBNO-lid Gjaltema steigers wil daarvoor, voor eigen rekening en risico, aan de busbaan een steigerconstructie plaatsen waarmee fietsers en voetgangers zonder hinder voor bussen en taxi’s een rechtstreekse en veilige verbinding oostelijke stadswijken – binnenstad krijgen aangeboden.”

Maar wordt het wel wat?

De verenging maakt zich ernstig zorgen over de verpaupering van de plaatselijke industriegebieden dus een (nog) betere bereikbaarheid, dat zien ze wel zitten. Maar of die fiets- en voetgangersverbinding er echt komt? Tja, dat is “onderdeel van een studie die de gemeente verricht onder meer in overleg met het UMCG. Hoe die verbinding er uit komt te zien: nog niet bekend. En of er dan ook een voetpad zal zijn: eveneens nog niet bekend”, aldus secretaris Bert Oost in een mail.

Uiteraard!

Nou, dan ga je dus de gemeente bellen, en zo kwam ik terecht bij communicatieadviseur / woordvoerder college B&W Eddy Beuker. Hij legt uit dat het allemaal deel uitmaakt van “de dynamische ontwikkelagenda Routekaart Oosterhamrikzone. Belangrijk onderdeel van die ontwikkelagenda is het realiseren van een goede ontsluiting van het UMCG richting het Oosten. Ook het vervangen van de Gerrit Krolbrug is onderdeel van deze ontwikkelagenda en uiteraard maken ook goede fiets- en voetgangersverbindingen hier deel van uit.”

Anderzijds: “We weten nog niet of een (fiets- en) voetgangersverbinding op deze plaats überhaupt mogelijk is en al helemaal niet hoe dat constructief gestalte kan krijgen.” Tja, nu weten we nog niks.

1 opmerking:

Anoniem zei

Even een eerste en snelle reactie op je artikel, Willem.
Wat raar is het toch hè?
Mensen hebben een stuk of wat jaar gestudeerd maar blijkbaar kent men nauwelijks het begrip voetgangers en fietsers.
Men zou toch denken dat, toen ze nog studeerden, ze zelf als zijnde "arme studenten" meer op hun krakkemikkige fietsen zaten of zich te voet verplaatsten.
Het lijkt wel of, éénmaal afgestudeerd, ze wat wereldvreemd worden, de heren ingenieur's/planners en hoe ze verder allemaal betiteld worden.

voorlopige gr. Therèse

ps: Fijn dat je je oa hier mee bezig houdt.