vrijdag 28 februari 2014

STEMMEN OP 19 MAART! (?)


De stempas is binnen, net alle volwassen lezers kan ondergetekende op 19 maart z'n stem uitbrengen. Beijumers, ook al wordt u moedeloos van 'de politiek', gebruik uw 'democratisch recht.'

Zal het wat uitmaken waar je op gaat stemmen, of wordt en blijft het toch gewoon lood om oud ijzer?
Het is het 'eeuwige liedje' tijdens campagnetijd, de regeringspartijen krijgen er van langs, en oppositiepartijen hadden het allemaal veel beter gedaan en verbeelden zich het ook allemaal beter te kunnen doen. Tijdens campagnetijd flirten en slijmen alle partijen met stemgerechtigden, nadat er geformeerd is gaan ze zich in allerlei bochten wringen om uit te leggen of te verbloemen waarom de realiteit weerbarstiger is, en waarom de beloftes en praatjes  (van álle politieke partijen!) niet worden nagekomen.

Geen wonder dat mensen geen zin hebben om te stemmen, de discrepantie tussen campagnetijd en de regeringsperiode er op volgend is dusdanig groot dat het een kind of iemand met een gebrekkig vermogen nog moet opvallen.

Of dat negatief dan wel realistisch gesteld is laat ik graag aan de lezer over. Het advies van de blogger is wel overduidelijk: Ga stemmen op 19 maart!

In Beijum kan dat op die dag in de buurthuizen Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt, in de scholen Expeditie, Heerdstee en Tine Marcus, in Sporthal Beijum en in het Gymlokaal bij de bussluis op West.

(Over een uurtje een blogbericht over een meewarige verkiezingsposter)

7 opmerkingen:

Anoniem zei

en zeker weten dat deze burger(es) gaat kiezen, Johan.
een ieder die er voor kiest niet te gaan stemmen, moet na de verkiezingen zijn/haar mond houden als het gaat om commentaar te leveren óp!
dus mensen die willen blijven zeuren over het wel en wee van de politiek...GA STEMMEN SVP!!

gr. therèse

Jan Bakker zei

Er wordt voorspeld dat de opkomst in maart bijzonder laag zal zijn. En toch zijn deze lokale verkiezingen belangrijker dan ooit. De overheid trekt zich volledig terug, zo het zich laat aanzien. Praktisch alle taken gaan naar de gemeente toe. De stadjers hebben nu de kans om hun stem te laten 'horen'. Wist je dat het recht om te stemmen pas in 1918 is ingevoerd voor mannen en vrouwen, dus zo vanzelfsprekend is dat niet!!

Willem Pauwelussen zei

Ik dacht niet dat het om stemrecht ging maar om stemplicht. En het is dacht ook niet zo dat dit pas in 1918 werd ingevoerd maar dat in 1918 het censuskiesrecht werd afgeschaft.
Maar, zonder af te willen doen aan de inzet van onze raadsleden en wethouders, ik vraag me werkelijk af wat er nu te stemmen valt. Het lijkt lood om oud ijzer of je nu op de een of op de ander stemt, want er gaat weer een club bobo's van een paar van die kiesorganisaties bij elkaar zitten en we hebben weer een gemeentebestuur dat het beleid van het voorgaande college van B&W voortzet.
Kan iemand me vertellen waarom ik eigenlijk zou gaan stemmen, in deze stad waar al die clubs op elkaar lijken?

Martin zei

Jammer is er in Groningen geen
PVV de rest wat er zit zijn stumpers Zakken Vullers

Jan Bakker zei

Correct Willem, het ging destijds in 1918 om invoering van de stemPLICHT. Het censuskiesrecht werd toen inderdaad afgeschaft, zodat de gewone man en vrouw eindelijk hun stem konden uitbrengen.
Er zitten toch grote verschillen tussen de partijen die nu meedoen met de raadsverkiezingen, Willem. VVD en SP kunnen toch echt niet op 1 lijn worden gezet, dus geen lood om oud ijzer. ALs voorbeeld licht ik er een punt uit: het gedoogbeleid inzake drugs, dus wel of geen koffieshops in de stad. De VVD is tegen een gedoogbeleid, SP is voor de verandering VOOR.

Willem Pauwelussen zei

Ik heb het woord 'stumper' opgezocht op internet en lees dat het iemand is: "die zijn werk verbroddelt, omdat het hem aan de noodige bekwaamheid hapert".
En dan toch zo goochem zijn dat je flink je eigen zakken kunt vullen?
Dat lijkt me wat tegenstrijdig.

Willem Pauwelussen zei

Ja Jan, ik geloof ook niet dat verbod iets oplevert, aangezien het dan ondergronds gaat. Dat heeft de drooglegging in de VS indertijd wel uitgewezen.
En ik heb al eerder gesteld dat ik de sociale wijkvernieuwing die door het NLA wordt gefinancierd en waarin bewoners een flinke stem hebben, een heel goede zaak vind.
Wat er aan dit beleid op wijkniveau zal veranderen als er een 'rechts' college komt, geen idee natuurlijk maar je hebt gelijk, het zal vast wel anders zijn.
Inderdaad, ik generaliseer teveel.
Maar zie jij veel verschil in het besturen van de stad sinds D66 deel uitmaakt van het college? Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die verschillende regeringspartijen, Groenlinks incluis (toen) die er ook deel van uitmaakte?
Ik zie het niet hoor.