vrijdag 28 februari 2014

ROND AFSLAG BEIJUM NOORD

Er staat wat te veranderen rond de afrit vanaf de Groningerweg richting afslag Beijum Noord. Op de site van RingGroningen staat:
Werkzaamheden
In hoofdlijnen vinden in de periode begin 2014 - eind 2015 de volgende werkzaamheden plaats:
Verplaatsen afrit Beijum-Noord; de afrit vanuit de richting Eemshaven wordt verplaatst.
Aanleg tijdelijk wegen.
Verlengen van het viaduct over het Boterdiep bij de Oostelijke Ringweg.
Aanleg diverse op- en afritten.
De Groningerweg wordt verplaatst richting het Boterdiep en komt in een tunnelbak te liggen
onder de ringweg door.
Aanplant groen (in 2016). Lees hier.
Op bovenstaande foto is de overgang van wijkring Noord naar De Hunze te zien. Links en rechts kun je de Beneluxweg op- of afrijden.
Willem Pauwelussen zit beter in deze materie dan de blogger. Hij stuurde de afbeeldingen die links en rechts zijn te zien, en schreef erbij: 

Komend uit het Noorden ga je nu direct na de Groningerweg rechtsaf. Die afslag is nu vervallen en in de vorm van een boog aan de andere kant, d.w.z. naar in zuidelijke richting verplaatst (De tegenwoordige tijd verwijst naar de concrete realiteit van de afbeeldingen; JF).

Willem, zou je dit nog een beetje willen toelichten? Dat kon hij:
Die twee afbeeldingen heb ik zo geschoten dat de windstreken overeenkomen met de manier waarop wij naar de globe kijken.
Dus noord boven , zuid beneden, west links en oost rechts.
Wat je daar ziet is dat de afslag naar Noord, nadat je de Groninger weg bent overgestoken (of bent afgeslagen), is komen te vervallen.
In plaats daarvan komt een afslag aan de andere kant van het viaduct waarmee je in een lus terugrijdt om zo de wijk binnen te rijden.
Dus die afslag is naar het zuiden verplaatst, want de huidige afslag zit aan de noordelijke kant van het viaduct.


Ondergetekende probeert even helderheid te verschaffen n.a.v. de linker afbeelding. Als ik de woorden van Willem Pauwelussen juist interpreteer, dan ligt linksonder op de afbeelding De Hunze en rechtsboven Beijum (noord). Via de lus die is te zien rijden automobilisten dan Beijum binnen op de plek die rechtsboven op bovenste foto is te zien. 

Mocht dat een verkeerde voorstelling van zaken zijn, dan laat de blogger zich graag corrigeren (Hoe zit het met de korte oversteek van de oprit Beijum Noord naar de Groningerweg?)

Update 22:08 uur: De hele dag heeft rechts een verkeerde afbeelding gestaan en wel die van het toekomstige kruispunt Kardinge. Op de net nieuw geplaatste afbeelding (rechts) staat de goede versie. U ziet het toekomstige kruispunt Beijum Noord. Rechts rijdt de wijk in, links naar de Hunze (Cuypersweg). In het midden is de lus te zien waarop automobilisten vanaf Noord in de toekomst Beijum Noord binnen rijden (pardon, en de Hunze Noord natuurlijk ook).

Geen opmerkingen: