maandag 17 februari 2014

DINSDAGAVOND KLAVERJASAVOND IN BEIJUM


De foto's die zijn te zien zijn afgelopen dinsdagavond in het Munsterhoes gemaakt. Klaverjassen. Je mag wel stellen dat de dinsdagavond in Beijum Klaverjas-avond is. 

Er wordt die avonden gekaart in het Café Biljart, in de Sporthal, en dus ook in het Munsterhoes.
Klaverjassen is een kaartspel dat gespeeld wordt door vier personen in twee paren. De twee tegenover elkaar zittende personen vormen een team. Het gaat dus om twee tegen twee. In Frankrijk en Noord-Amerika zijn vergelijkbare spellen bekend onder respectievelijk de namen Belote en Tarbish. De Nederlandse naam is afgeleid van het oude begrip jas, dat staat voor de boer als hoogste troef. (Denk aan de Franse term 'jacques' voor 'boer'.) Hoewel klaverjassen doorgaans met vier spelers wordt gespeeld, bestaan er ook varianten die gespeeld worden door twee, drie of vijf personen.
De naam klaverjassen is vroeger ook gebruikt voor een geheel ander kaartspel, het vijfhonderden.
In klaverjassen worden ook competities opgezet waarbij om prijzen wordt gespeeld. Wiki/Klaverjassen

Op drie verschillende plekken op dinsdagavond klaverjassen in Beijum? Om het nog gekker te maken, zie onderstaande aankondiging. Ja, ook in de koepel gaan ze op die avond zitten kaarten. 

Wat een eilandjesgedoe op klaverjasgebied in de wijk. Dat klinkt wat negatief, maar zo is het niet bedoeld. Zowel in de Sporthal als ook in de Koepel worden nieuwe klaverjasleden gevraagd. Maar stel nou dat je van vier dinsdagavond-locaties naar twee gaat? Eventueel wekelijks rouleren, het deelnemersaantal zou dan ineens verdubbelen...

Geen opmerkingen: