woensdag 12 februari 2014

SSSSST, NIET STOREN! CITO TOETS


De Cito-eindtoetsen zorgen deze dagen voor (in)spanning bij de leerlingen van de groepen acht op de Beijumer basisscholen.
Een foto van de blokkende leerlingen maken is lastig. Zie ook de bovenste foto, gemaakt in het noodlokaal van De Expeditie. De tekst linksboven zegt alles: Niet storen, CITO-toets.

Op de linker foto is te zien dat al op de voordeur van de verderop liggende Heerdstee wordt gemaand tot stilte. SSSSSSSSSSSTTTTTT.

Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari 2014 is het dan zover. De allerlaatste cito eindtoets in februari. Vanaf 2015 wordt deze toets namelijk naar voren geschoven en pas in mei afgenomen. Dat betekent voor onze achtste groepers dus de laatste keer keihard aan de slag in de tweede week van februari en vervolgens vol verwachting de uitslag tegemoet zien in de eerste week van maart. De meeste kinderen weten dan inmiddels wel naar welke school hun voorkeur uitgaat en zij zullen zich dan in ieder geval vóór 1 april 2014 inschrijven op 'hun' middelbare school. Lees hier.

Geen opmerkingen: