zondag 9 februari 2014

EVEN NAAR 'T CAFÉ


Het zachte weer motiveerde ondergetekende vannacht om nog even een afzakkertje in het Café Biljart te gaan halen. Wat was het er druk en gezellig.
Op de bovenste foto ziet u een heer en dame bingo-nummers 'de zaal' in roepen. De pakweg veertig deelnemers keken geconcentreerd op hun briefje met vakjes/nummertjes. Gegil: Bingo!!! Het zijn meestal dames die gaan lopen gillen, heren roepen het vijf letterwoord altijd een stuk rustiger.

Ondergetekende moet niet teveel in herhaling vallen wat betreft bingo-berichten. Maar het blijft opvallend wat voor trekpleister het café aan de Claremaheerd is. Het mag dan wel een onderneming zijn, maar het is wel degelijk ook een sociaal trefpunt voor veel Beijumers. Binding, gezelligheid, contact maken, een lekker drankje erbij.
Beijumers die langer in Beijum wonen herinneren zich wellicht de Diana Bar nog, het zat vijfenzeventig meter verderop op Plein Oost, daar waar nu de pizzeria gehuisvest is. Die kroeg kwam regelmatig slecht in het nieuws i.v.m. geweldsdelicten.

In het Café Biljart is nog nooit trammelant van ernstige van ernstige betekenis geweest. Het is me een raadsel hoe dat kan. Zou het met de vriendelijke en sympathieke manier van omgaan van de uitbaters te maken hebben? Ligt het aan de klanten? Of zijn Beijumers gewoon een gezellig en goed gehumeurd volkje?

Het water van de Zuidwending klotste tijdens de wandeling terug naar huis ritmisch tegen de kade. Het was zacht buiten, een jas was niet echt nodig. Er knetterden een paar brommertjes voorbij en er kwam feestelijk muziek uit een huis. Gezellig lallende figuren passeerden de blogger, niet wetende dat er een zin in een blogbericht aan ze gewijd zou worden. De halfvolle maan in de met sterren bedekte hemel keek tevreden naar beneden. Het was alsof ie een oogje in het zeil hield.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ben toch even zo vrij je tegen te spreken, Johan.
Alweer een aantal jaren geleden is de echtgenoot van de uitbaatster (tevens vader van de blonde vrouw bovenste foto), direct voor of net in zijn café neergestoken met een mes!
Zo zie je maar weer, het kan echt overal gebeuren.
Zelfs daar.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Volgens mij is dit niet de Zuidwending maar de Noorddijkstermaar. De Zuidwending is de dijk daarlangs. Zuid is hier trouwens geen windrichting maar is ‘zijde’: de kant waar de ploegrichting (wending) verandert.
Het was tot 1559 de grens tussen de bisdommen Utrecht en Münster.

Anoniem zei

Hallo mijnheer wijsneus, we noemen het water dat dwars door de wijk loopt Zuidwending.

Anoniem zei

Haha beste mensen,

Wie weet, heeft dhr. Pauwelussen er onderzoek naar verricht?

Hoe dan ook...wij Beijumers noemen dit water idd. de Zuidwending ;-).

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Wijsneus of niet, zo wordt het van oudsher genoemd. Dat momenteel de waterloop ook Zuidwending wordt genoemd betekent niet dat dit juist is, en met juist bedoel ik historisch juist. De illustere Jan van den Broek heeft het bijvoorbeeld over "de sloten ter weerszijden van de Beijumer Zuidwending"; die andere sloot is trouwens de Thesingermaar. Nou, wat deskundigheid betreft kun je je in Groningen nauwelijks beter gezelschap wensen.
Dan is er nog het boek: "Oudheden onder de Hunze", wat opgravingswerkzaamheden van dhr. Kortekaas beschrijft, hetgeen historisch wordt geduid door ene R.H. Alma, en ook hij schrijft over: "een dijk, Zuidwending genaamd, waarlangs de Noorddijkstermaar liep". Tenslotte heeft ook het boek: "Trouwe wachters van Gruno's Veste" het over "een dijk, de Zuidwending". En ik zie op Google-Earth toch ook duidelijk dat het de straat is die die naam heeft.
Ik kan me wel voorstellen dat men in de loop der tijd de parallel lopende watergang ook zo gaat noemen, trouwens. Vandaar misschien dat op blz. 36 van het Beijumboek van Leander wordt beweerd: "Zowel dijk als water worden Zuidwending genoemd". Wat ze overigens zelf weer ondergraven door in de volgende alinea de benaming 'Zuidwending' te vertalen met 'dwarsdijk'.
Een voorbeeld: de waterplas middenin Kardinge wordt alom het Zilvermeer genoemd, terwijl het feitelijk de Kardingerplas heet omdat Zilvermeer de benaming is van de wijk die daar zuidoostelijk van ligt. Nou, dan kun je ook wel zeggen, wij stadsdeel Noorddijk-bewoners...enz.

Anoniem zei

Persoonlijk prefereer ik het, de Kardingerplas te noemen.
In het kader van...doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg :-).

gr. Therèse