vrijdag 16 december 2016

BEIJUMSKAP (284)


Innersdijk is al bijna 5 jaar gesloopt. Het schijnt dat er binnenkort toch echt begonnen wordt met de nieuwbouw. Er komen 2 gebouwen die in 2019 allebei klaar zijn voor gebruik. 

Contracten voor de realisatie zijn ondertekend, maar wanneer daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw dat kan ik niet vinden. Eigenlijk wel zonde die herbouw, want het braakliggende terrein is de afgelopen 5 jaar, op het ongezellige hek na, best een leuk natuurgebiedje geworden. Laten we hopen dat de mooie berk die bij de sloop gespaard is gebleven ook het bouwgeweld overleeft!

Foto + tekst: Atsje Straatsma

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Zie over Innersdijk en het Derdengebouw:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/11/inloopavond-planontwikkeling.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/06/derdengebouw-komt-op-plein-oost.html

Inschatting: in februari 2019 is het Nieuwe Innersdijk gereed.

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/08/er-komt-een-derdengebouw-op-innersdijk.html

Volgens dit bericht op Beijumnieuws van 26 augustus 2015 zou medio 2016 worden begonnen met de nieuwbouw van het Derdengebouw of het Voorzieningengebouw. De bekende planmatige vertraging.

Op de website van Zorggroep Groningen staat nu bij Innersdijk:

https://www.zorggroepgroningen.nl/zorggroep-groningen/over-zorggroep-groningen/vestigingen/innersdijk

Bij de nieuwsberichten (Innersdijk Nieuws) van het vierde kwartaal van 2016 (zie de link rechts bovenaan)

Citaat:

“Nieuwbouw Innersdijk in Beijum


Voor de nieuwbouw van Innersdijk hebben we een Programma van Eisen gemaakt, passend bij de huidige ontwikkelingen. Het streven is dat er ongeveer 100 intramurale cliënten met een Wlz-indicatie in het nieuwe Innersdijk kunnen komen wonen. Het gaat hier om mensen die moeite hebben met de regie over hun eigen leven en 24-uurs-toezicht nodig hebben. Vanuit dit Programma van Eisen maken we een eerste ontwerpschets. Wij verwachten dat de nieuwbouw in 2017 start en dat het nieuwe Innersdijk in Beijum in 2018/2019 opgeleverd wordt.” Einde citaat.

Laten we hopen dat in 2018 het Derdengebouw gereed is en in 2019 het Nieuwe Innersdijk.


Noot: die oude berk moet inderdaad blijven. Deze oude berk moet vallen onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Dit is een natuurlijk (!) grapje.