zondag 11 december 2016

KWETSBARE ZITBANKJES BIJ KERSTBOOM OP PLEIN OOST


Dat de zachte krachten uiteindelijk mogen winnen. Henriëtte Roland Holst

Dacht de Beijumblogger toen hij gistermiddag heen en weer fietsend tussen de Kerstmarkt op Oost en de kerstpakkettenactie op Beijum West zitbankjes ontwaarde op Plein Oost. 

Zie afbeeldingen. Liefde is....er naar uitkijken samen oud te worden. Staat in de bankjes gekerfd.

Een gewaagd experiment om de bankjes hier neer te zetten. Het kan een makkelijke prooi voor zielige vandalen zijn die even stoer los willen gaan.

Twee weken geleden is een fiets bij kruispunt Beijum Zuid helemaal gesloopt door vandalen. Zie nog eens dit bericht

Maar ondergetekende twijfelt. Niet te negatief doen. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn de ramen van Winkelcentrum Beijum voor het eerst sinds jaren niet dichtgetimmerd. Alles bleef heel.

Laten we de kwetsbaarheid koesteren. Een peloton ME-ers kan agressie oproepen. Misschien bereik je meer met een project als met dit soort bankjes.

Henriëtte Roland Holst

(1869-1952)
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee. 

Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Geen opmerkingen: