woensdag 28 december 2016

BINGOËN VOOR DANSGROEP THE FLAMES


Een vijfentwintig tal mensen zat vanmiddag tegen kwart over drie geconcentreerd boven een bingo-kaart gebogen toen de Beijumblogger binnenkwam om snel een paar foto's te maken.

De aanwezigen keken even op en begroetten de binnendringer allerhartelijkst maar veel aandacht besteden aan zijn komst kon niet, de spreekstalmeester riep immers om de pakweg tien seconden een nieuw nummertje nummertje op en bingo roepen was het liefste wat de aanwezigen wilden doen.

Ondergetekende wilde snel weer weggaan, maar de linker dame op de foto links fluisterde: "Wacht nog even, dan kun je een mooie foto van Charomy maken." Die zat in mooi danspakje naast haar, maar concentreerde zich ook op het spel.

Na een minuut of vijf werd er bingo geroepen en een gelukkige winnares kwam haar prijs ophalen. Zie afbeelding rechts, op de achtergrond zien we de bingo-spelers, in het midden zit de nummertjes-oproeper en op de voorgrond liggen de prijzen.

Even in danshouding op de foto Charomy? Geen enkel probleem voor dit jeugdige Beijumse dans-toppertje. Zie afbeelding boven.

De blogger verliet de zaal en de nummertjes werden al weer omgeroepen. Gezellig, bingo. En ook nog eens een goed doel dienen, in dit geval de kas van The Flames een beetje proberen te spekken.

Zie ook de aankondiging van gisteren.

Geen opmerkingen: