donderdag 25 november 2010

DE OMBUDSVROUW BLIJFT!

De functie van Ombudsvrouw, mevrouw Kol, wordt toch niet wegbezuinigd. Ook voor Beijum is dit goed nieuws. Het is ook voor Beijumers van belang dat ze een beroep op de onafhankelijkheid van de Ombudsvrouw kunnen blijven doen. Gebrek aan integriteit, je invloed als ambtenaar gebruiken om persoonlijke voordeeltjes te krijgen, of om je vermeende machtspositie in stand te houden, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, het kan allemaal aangekaart worden bij de Ombudsvrouw. Ook vanuit Beijum loopt een klacht van deze orde die momenteel door de Ombudsvrouw onderzocht wordt. Hierover later meer.

Groningen behoudt haar gemeentelijke ombudsvrouw. De gehele gemeenteraad nam een motie aan, waarin het wegbezuinigen van het instituut werd afgewezen.
Daardoor hebben burgemeester en wethouders te maken gekregen met een in gat in de gemeentebegroting voor volgend jaar van 2 ton. Daar moet het college een alternatieve bezuiniging voor zien te vinden. De raad wil niet af van de eigen ombudsvrouw, die ook voor enkele andere Groningse gemeenten werkt. Volgens alle fracties gaat het om een laagdrempelige voorziening waar Stadjers met klachten over de gemeente snel terecht kunnen. http://www.dvhn.nl/

Geen opmerkingen: