dinsdag 9 november 2010

DE REGENBOOG VAN AFGELOPEN ZATERDAG

In de video over het Plukbos kon u al zien dat op een gegeven moment een regenboog opdook, het logische gevolg van regen én zonneschijn. Zie verslag van afgelopen zondag. Op de foto ziet u een gedeelte van de regenboog op de wijk neerdalen. Wat zegt Wikipedia over dit verschijnsel?
Een regenboog is de gekleurde cirkelboog die een waarnemer vanuit zijn gezichtspunt in de lucht ziet staan als de (laagstaande) zon tegen een nevel van waterdruppeltjes aanschijnt. De regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing van zonlicht in waterdruppels. Deze zweven of vallen vrij en hebben dankzij hun oppervlaktespanning een bolronde vorm. Het licht breekt bij het binnengaan van een druppel, weerkaatst aan de achterkant van de druppel, en treedt na nog een breking aan de voorzijde uit, zoals uit een prisma. De verschillende kleuren in het witte zonlicht breken onder verschillende hoeken, wat een spectrum oplevert. De waterdruppel werkt dus tegelijk als een spiegel en een prisma.
Een vrij heldere verklaring, zou je denken. Er was echter bijna op hetzelfde ogenblik ook een regenboog te zien tijdens het 'afscheidstournee' van Harry Mulisch in Amsterdam. Het ontlokte toeschouwers, en naderhand ook journalisten en columnisten, tot het roepen van de nodige ooohhs en aaahs. De overleden schrijver zou op deze manier een extra feesttintje rond zijn heengaan georganiseerd hebben. Ik las in verschillende stukken en columns dat Mulisch de eerste mens en schrijver was die weliswaar dood was gegaan, maar zeker niet was gestorven. Hij leeft nog, aldus de hallucinerende rouwenden en stukjesschrijvers, hij is niet dood. De behoefte van de mens aan wishfull thinking. Ik weet niet anders dan dat onze grote vriend de Dood nou net geen onderscheid maakt tussen rangen en standen. Of we gaan allemaal dood, of we leven allemaal op de een of andere manier voort. Een schrijver uit een klein landje als Nederland heeft echt geen uitverkoren positie binnen het grote geheel van Leven en Dood. Laat ik het er maar op houden dat er volgens sommigen some animals zijn die more equal zijn dan anderen. Maar goed. In Beijum was ook een regenboog te zien. Dit kwam gewoon omdat het gelijktijdig regende en omdat de zon scheen.

Geen opmerkingen: