zondag 28 november 2010

OPROEP VAN EEN LEZER OM PETITIE TE TEKENEN

Beste medelezers van het Beijumnieuws,
Ik wil graag het volgende onder jullie aandacht brengen;

" Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord afgesproken dat studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen opeens drieduizend euro meer collegegeld zullen moeten gaan betalen en hun OV kwijtraken. Ook krijgt de hogeschool of universiteit een boete van drieduizend euro per student.

Deze maatregel is gepland om al vanaf het collegejaar 2011-2012 in te gaan."

Zie ->
http://www.minimaalnominaal.nl/
Ik zou degenen die het ook niet eens zijn met deze gang van zaken willen oproepen om deze petitie te ondertekenen (mogelijk via bovenstaande link).
Het kan in mijn ogen toch niet zo zijn dat studenten die bijvoorbeeld kampen met (chronische) ziekten, geestelijke problemen, etc. de dupe worden van een dergelijk beleid? En ook de studenten die veel ervaring opdoen (of dit de afgelopen jaren hebben gedaan) door een jaar buitenland, bestuurszaken, etc. zo ‘gestraft’ worden?
In mijn ogen maken we op deze wijze de problemen alleen maar groter, omdat er zo potentiële hoger opgeleiden zullen (moeten) afhaken, terwijl er juist aangegeven wordt dat er meer hoger opgeleiden nodig zijn. Ik kan alleen maar vragen ‘laat je horen’, deze regel is niet specifiek genoeg en raakt ook doelgroepen die juist wel wat meer steun kunnen gebruiken.

(Inzender is uiteraard bij ondergetekende bekend, hij wilde z'n naam er liever niet bij)

7 opmerkingen:

Gerda zei

Op dit moment zijn er verschillende potjes voor scholing van Chronisch zieken en gehandicapten, zij kunnen o.a. al een jaar uitstel aanvragen. Maar ook andere regelingen zijn er.
Nergens in het regeerakkoord staat dat dit wijzigt. Dus het is een zeer slecht excuus om deze mensen te gebruiken voor een aktie, op onjuiste gegevens.

Ik vind het zeer ongepast richting studerende Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Gerda zei

Voor Chronisch Zieken en Gehandicapten zijn er vele regelingen. Op dit moment mogen ze ook uitstel aanvragen en in het Regeerakkoord staat geen wijziging hiervan ook financieel zijn er regelingen.

Ik vind het een zeer slechte zaak dat Chronisch Zieken en Gehandicapten gebruikt worden als excuus. Terwijl ze juist voor Gelijke Behandeling strijden.
En in dit geval ook geen nadeliger gevolgen ondervinden.

Henriëtte zei

Het gaat niet alleen om chronisch zieken en gehandicapten en ik zie ook niet dat die als excuus gebruikt worden, maar goed. Wie strijdt er trouwens voor gelijke behandeling?

Iedereen levert iets in, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar 3000 euro extra vanuit de student (per jaar!) is een enorm bedrag, naast het feit dat er vanaf het derde jaar studiefinanciering nu een volledig leenstelsel wordt ingevoerd als al het akkoord als zodanig wordt doorgevoerd.
Ook universiteiten worden zo verplicht boetes af te dragen terwijl ze dit geld m.i. veel beter kunnen investeren in kwaliteit van onderwijs.

Ik denk dat er veel te weinig aandacht is voor de meerwaarde van extra ervaring, maar ook voor mensen die weinig kunnen doen aan vertraging die zij oplopen. Te meer omdat werknemers steeds vaker klagen over de kloof tussen studie en werkvloer.

Gerda zei

Chronisch zieken en gehandicapten strijden voor Gelijke Behandeling al jaren.
Nederland heeft zelfs gesproken op de VN conferentie waarin uiteindelijk is besloten tot een VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.
De Wet Gelijke Behandeling wordt iedere keer met deelfases doorgevoerd voor Chronisch zieken en gehandicapten.
Vorig jaar is het toegepast op Wonen, dit jaar op Vervoer.
Vanaf 2003 wordt het al gefaseerd ingevoerd op steeds meer terreinen.
Bij Onderwijs is het al heel ver doorgevoerd, ook bij de universiteiten. En dus geen excuus om te gebruiken om handtekeningen te verkrijgen omdat er andere regels voor studenten gaan gelden.
Ze hadden hier niet als aparte groep genoemd moeten worden.
Ook voor mensen die tijdelijk in de problemen komen bij de studie is er al wetgeving.

Kees K. zei

Het leenstelsel is bijzonder coulant, want naar draagkracht (inkomen). Als je een jaar langer over je studie doet en daar 3000 eurie voor moet lenen, kost dat je heel weinig per maand in de toekomst. En als die toekomst dan ook nog zoveel meerwaarde heeft gekregen door 'extra ervaring' of dat soort dingen (die je ook na het behalen van je diploma kunt verwerven en op je cv kunt zetten), dan is er toch niks aan de hand omdat je dan nog meer verdienen en makkelijk aflossen kan?

Chronisch zieken, ben ik eigenlijk ook, het klinkt hard, maar die doen toch niet mee in onze harde maatschappij. Ik weet nog dat ik de wet moest uitvoeren op het gebied van de WAGW, nou, wellicht is er bij het UWV, toen nog GAK, een extra 'beperkte' aangenomen, maar verder nergens. Die wet stierf ook een zachte dood. Men moet rood niet groen noemen, dat kan ook niet. kijk maar naar de boete bij het verkeerd 'interpreteren' van verkeerslichten.

Gerda zei

@Kees, de WAGW is natuurlijk ontstaan omdat in 10 jaar tijd het aantal AAW/WAO uitkeringsgerechtigden van ca. 200.000 naar 650.000 was gestegen, het was een afvloeingsregeling geworden.

Dan is het logisch dat het wantrouwen opwekt bij werkgevers.
Ze gebruikten het jarenlang zelf om mensen af te laten vloeien.
Was goedkoper en makkelijker dan WW. En dan zouden ze nu ineens dezelfde mensen weer aan moeten nemen...

Kees K. zei

Gerda, ik heb dat als 'uitvoerder' niet zo ervaren, het was een soort 'normeringsbesluit', net als men nu doet met vrouwen en allochtonen, zoiets van 'een goede werkgever heeft alle smaken in huis', want anders issie onmaatschappelijk bezig. Maar bij iedere vacature stond in ons bedrijf de bekwaamheid/vaardigheid voorop, we hadden dus ook ex-afgekeurden in dienst, niet omdat het moest, maar gewoon omdat ze het werk (weer) goed konden doen.

Maar Je hebt wel gelijk in je redenering, dat wat je wegzet als 'afval', ga je niet meer in huis halen als 'aanwinst', zeker niet als het verplicht gesteld wordt.