dinsdag 9 november 2010

UIT DE OUDE DOOS (39)

Ronald Oostmeijer van Stichting Trefpunt stuurde een zestal foto's op. Drie van direct na de brand, en de andere drie van de bouw van 't Trefpunt. Het komt me zo voor dat rechtsachter op deze foto een deel van de naastgelegen Tine Marcusschool is te zien. Als u de foto groter klikt
valt een deels geblakerde voorgevel van de school op. Ondergetekende weet niks van de brand. Wie weet meer te vertellen? Beijumnieuws@online.nl

Geen opmerkingen: