donderdag 25 november 2010

PROEF BIJ KASTANJEBOMEN LANGS HEERDENPAD

INGEZONDEN PERSBERICHT
Proef bestrijding kastanjeziekte

In samenwerking met de Stichting Iepenwacht Groningen voeren de gemeenten Winsum en Groningen een proef uit om de kastanjeziekte te bestrijden. Dit onderzoek naar de effectiviteit van verschillende bestrijdingsmethoden wordt wetenschappelijk begeleid door het onderzoeksinstituut PPO, onderdeel van de universiteit van Wageningen.

Wethouder Stadsbeheer Jannie Visscher van de gemeente Groningen en wethouder Beheer en onderhoud Philip Broeksma van de gemeente Winsum geven op vrijdag 26 november om 13.30 uur het startsein voor deze proef aan het Heerdenpad in Groningen. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Kastanjeziekte doet zich voor bij de paardenkastanje. Zieke bomen krijgen bruine vlekken op de stam en ‘bloeden’ donker vocht. Als de ziekte niet wordt behandeld tast deze op termijn de kwaliteit van de boom aan en zal deze in de meeste gevallen afsterven. In de gemeenten Groningen en Winsum staan 2203 kastanjebomen. Een aanzienlijk deel hiervan is in meerdere of mindere mate aangetast door de kastanjeziekte.

De proef in Groningen en Winsum sluit aan op de resultaten van een landelijk onderzoek naar oorzaken en bestrijding van kastanjeziekte. Op de bomen aan het Heerdenpad in Groningen worden verschillende behandelingsmethoden toegepast. In de gemeente Winsum zijn de kastanjebomen op de begraafplaats in Feerwerd bij dit onderzoek betrokken. De proef loopt tot en met 2014. Daarna wordt gekeken of één van de behandelingen of een combinatie ervan succesvol op andere plaatsen in de omgeving kan worden toegepast. Het project wordt gefinancierd door de Stichting Iepenwacht Groningen, de deelnemende gemeenten en de provincie Groningen.
(Archieffoto. Persbericht opgestuurd door communicatiemedewerker van ROEZ,jf.)

Geen opmerkingen: