zaterdag 26 november 2011

ARCHITECTEN/BOUWERS VAN DE VOERMAN


 We blijven nog even bij de meest noordelijk gelegen school van Beijum. Vanmiddag om twee uur begonnen de scouts van scoutinggroep de Voerman op het braakliggend veldje bij de Dom Helder Camaraschool een 'concept-scoutinggebouw' te bouwen. Met palen, planken en bouwen willen ze vooruit lopen op het nieuw te bouwen onderkomen voor de oudste (95 jaar!)scoutinggroep van de stad. De scouts weten het bijna zeker, hier, op het grasveldje tussen de DH Camaraschool en het Groene Hart van Beijum wordt binnenkort hun nieuwe clubgebouw gebouwd. Hoe weten ze dat zo zeker? Dat blijkt toegezegd te zijn. Alleen, en daar draait zo'n beetje alles om tegenwoordig, zijn de financiën nog niet helemaal rond. Het moet gezegd, het is een prachtige locatie. Een ongebruikt stuk grasveld tussen De Dom Helder Camara, de Beschermde Woonvormen van een noordelijke psychiatrische instantie en de groenstrook van Beijum kan op een mooie manier opgevuld worden door actieve en constructieve jongeren. Wat staat op http://www.devoerman.nl/ over de zoektocht naar een nieuw gebouw?  Dat de Voerman voor 2010 (..) het met de gemeente Groningen eens probeerde te worden over een nieuw clubgebouw:
In 1992 brandde het voormalige gebouw "de boerderij" af. Sindsdien is activiteitencentrum De Trefpunt het jeugdcentrum van Beijum. Tot vandaag de dag wordt binnen de Voerman nog altijd gebruik gemaakt van de term "de boerderij".

Op zoek naar een nieuw gebouw!
Bouwfonds Ontwikkeling stelt De Voerman een ruim perceel ter beschikking in het gebied tussen Beijum en Noorddijk. De precieze plek moeten we nog vasstellen. Het is vooral van belang dat de Gemeente Groningen haar bestemmingsplan Beijum/Noorddijk gaat aanpassen, zodat wij daar een plekje kunnen krijgen.
We hopen voor zomer 2010 het met de Gemeente eens te worden. Ondertussen zijn we al een eigen projectfonds gestart om de eerste gelden voor ons nieuwe pand te verwerven. En we denken natuurlijk na over een inrichtingsplan en de vormgeving van ons nieuwe gebouw.
Het nieuwe pand zal mogelijkheden geven voor alle speltakken in een uitdagende omgeving: het Beijummerbos, weilanden, sloten. We zullen meer kinderen aan scouting kunnen laten deelnemen en op die manier onze waarde voor Beijum, de Hunze, Van Starkenborgh en Bedum kunnen vergroten.

De architecten en bouwers van Scoutingclub de Voerman

Geen opmerkingen: