donderdag 17 november 2011

OOSTELIJKE RINGWEG (Stand van zaken)


Toekomstige situatie vanaf de Fossemaheerd bekeken.
Werkzaamheden bij Oostelijke Ringweg in Groningen
Via de communicatiemedewerkster van de Oostelijke Ringweg kwam onderstaan bericht binnen. Het bestemmingsplan voor Beijum-Zuid is goedgekeurd. Er gaat bij dé hoofdauto-ingang een hoofdwaterleiding verlegd worden, en na de komende zomervakantieperiode (2012) krijgen Beijumers twee jaar te maken met een tijdelijke weg. Maar leest u verder zelf even:
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voortgang van de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg in Groningen. Dat gaat van het papierwerk (planuitwerking) tot concrete uitvoeringswerkzaamheden. Deze zijn het meest zichtbaar bij het eerste deelproject Ulgersmaborg/Lewenborg. Op dit moment gebeurt er daar echter ogenschijnlijk niets. De grond is ‘aan het zetten’ en moet inklinken. En daar is zeker een paar maanden tijd mee gemoeid. De verwachting is dat deze inzetperiode december a.s. bereikt is. De aannemer kan dan begin februari met de bouw van het viaduct daar beginnen. Voor de bomen bij het viaduct aan de Stadsweg wordt in november een kapvergunningen aangevraagd. Deze is nodig om t.z.t. een nieuwe fiets/ecobrug te kunnen realiseren. Eveneens wordt er bij dit traject een geluidswal gerealiseerd en zal er grond worden opgehoogd ten zuiden van het viaduct Stadsweg. Voor het deelproject Kardinge zijn de plannen gereed. Deze worden op de inloopmiddag op 14 november aan geïnteresseerden getoond. Als alles volgens planning verloopt kunnen deze winter de omgevingsvergunning ingediend worden. Dan kan medio 2012 voor de werkzaamheden bij Kardinge het bestek op de markt worden gebracht. Na de zomer kunnen de werkzaamheden dan starten met o.a. de aanleg van de tijdelijke (2 jaar) weg. Het bestemmingsplan voor Beijum-Zuid is definitief goedgekeurd. Dat betekent dat op 20 november de omgevingsvergunning in procedure gaat. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het bestek. Een uitdaging bij de werkzaamheden bij Beijum-Zuid is het feit dat een hoofdwaterleiding verlegd dient te worden. Dit gaat uiteraard met de uiterste zorg gepaard! De verwachting is dat voor de zomervakantie de tijdelijke weg bij Beijum-Zuid kan worden aangelegd. Ook deze tijdelijk weg zal er twee jaar blijven liggen. (vetgedrukt; jf)
Voor het deelproject Beijum Noord- Groningerweg zal de omgeving binnenkort worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Uitvoering van dit deelproject zal naar verwachting starten in het voorjaar van 2013.

1 opmerking:

Anoniem zei

Hier een krantenartikel van het N v/h N van 10 november 1982 over de aansluiting van Beijum op de oostelijke ringweg.