dinsdag 29 november 2011

NOG EVEN FITNESSEN IN INNERSDIJK

Op de foto ziet u drie dames in actie op hometrainers die in een ruimte in het oude Innersdijk staan opgesteld. De twee sportievelingen rechts doen mee aan een dagbehandeling in het verpleeghuis, de dame links op de foto is vrijwilliger bij Corpus Max. De foto is gistermiddag gemaakt. Corpus Max heeft in Innersdijk een behandelcentrum voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Onze therapeuten zijn onder andere gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met chronische aandoeningen. Lees verder op de site van van ZorggroepGroningen, u vindt hier ook meer foto's. Ondergetekende was gisteren in Innersdijk om met twee activiteitenbegeleiders te praten over een nieuw project in Beijum. Binnenkort leest u hier meer over. Ok, één tipje van de sluier dan: Het is niet zo dat basisschoolkinderen de mensen die op Innersdijk zijn opgenomen, en die binnenkort allemaal tijdelijk naar Ten Boer gaan verhuizen, voor de tijd dat ze niet in Beijum wonen (drie jaar) in de steek gaan laten. De schoolkinderen uit Beijum gaan iets voor de clientèle van Innersdijk doen. Wat, dat houdt u nog even te goed.
Binnenkort wordt een karrenvracht verhuisdozen in het oude witte verpleeghuis op Plein Oost afgeleverd. Misschien een beetje oneerbiedig gesteld, maar de associatie komt zo bij uw blogger op: het gebouw zit op het ogenblik zelf in een terminale fase. Slopershamers en machines zullen het karakteristieke gebouw komend voorjaar tegen de vlakte werpen en wat rest zullen foto's video's en herinneringen zijn. Dat klinkt heel dramatisch, maar feit is dat wat er voor terug komt zeer de moeite waard zal zijn. Voor de mensen die zijn opgenomen in het bijzonder. Maar ook voor het personeel, en wat te denken van de nieuw te bouwen onderkomens? Ik begrijp dat bewoners van Innersdijk bij terugkeer in de wijk er qua leefruimte op voorruit gaan. Ook niet verkeerd, om het even op z'n Gronings uit te drukken. Vergelijk het met het prachtige gebouw van De Dijk. Wie wil het oude onderkomen nog terug?
Maar goed, waar ging het over? Kinderen uit Beijum geven de tijdelijk verkassende bewoners van Innersdijk de komende drie jaar een steuntje in de rug. Binnenkort meer daar over.
En, vanuit Innersdijk wordt begin december een krant in Beijum verspreidt waarin Beijumers op de hoogte worden gebracht van de 'latest developments' rond het verpleeghuis. Het zou zo maar een slogan kunnen zijn, want het dekt de komende tijd helemaal de lading: Innersdijk is volop in beweging.

Geen opmerkingen: