dinsdag 15 december 2020

UIT DE OUDE DOOS (493)


 Bovenstaande foto werd afgelopen week door iemand toegestuurd, en ook zou die op de Facebookpagina 'Je bent een stadjer als...' hebben gestaan.

De foto komt de blogger ergens bekend voor, maar hij kan hem niet helemaal thuisbrengen.

Als het goed is, en corrigeer ondergetekende als hij het verkeerd ziet, loopt op de voorgrond het van Starkenborgh-kanaal en loopt links het Boterdiep naar boven.

Direct boven eerstgenoemde kanaal zou dan De Hunze moeten liggen. Loopt daar een gedeelte van de tegenwoordige Beijumerweg naar boven?

Moet daar dan ergens midden op de foto het tegenwoordige Beijum liggen? Kan toch niet, er loopt nog geen oostelijke ringweg in dat geval. Hoe oud is die ook nog maar?

Helemaal rechtsonder op de voorgrond staan als het goed is huizen aan de West-Indische kade,en ergens rechts buiten beeld moet dan de huidige Korrewegbrug liggen.

De blogger heeft weinig orientatie in deze, zal daar links halverwege schuinlopend Noorderhoogebrug lopen? Beijumnieuws@hotmail.com

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. De brug, linksonder, is de vroegere Noordzeebrug. De verbinding over het Van Starkenborghkanaal.

2. Aan de linkerkant, naast het Boterdiep, is een deel van Noorderhoogebrug.

3. De Beijumerweg loopt langs het Boterdiep in noordelijke richting.

4. Aan de rechteronderkant ziet u de oude Hunzedijk, omhuld door bomen. In de huidige wijk Van Starkenborgh.

5. Rechtsonder is de West-Indischekade, zoals Johan terecht opmerkte.

6. Meer noordelijk, aan de rechterkant vanaf het Boterdiep, ziet u het platteland, waarop de wijk De Hunze is gebouwd.

7. De weg, die door het gebied van Van Starkenborgh liep, de Hunzedijk kruisend, bestaat kenbaar niet meer.

8. Ik zie niet de fabriekspijp van de vroegere steenfabriek Eureka. Langs de Groningerweg. Dat klopt, omdat deze pijp noordelijker was gelegen, namelijk in de buurt van Beijum en De Hunze, waar nu Hornbach staat. Aan de overkant van het Boterdiep. Bij het huidige gemaal Stad & Lande.

9. Is een jaartal van deze foto bekend? Eind jarenzeventig?

Han Borg zei

En ter aanvulling: helemaal linksboven op de foto ligt Zuidwolde. Wat je op het verkeerde been kan zetten is de oriëntatie van de akkers en weilanden boven het stuk waar nu de wijk Starkenborgh ligt (dus op de plek van de huidige wijk De Hunze). Die lopen op de foto allemaal van linksonder naar rechtsboven, terwijl de oriëntatie van het huidige stratenpatroon van het zuidelijke deel van De Hunze zo'n beetje gelijk is aan die van Starkenborgh. De zaak is dus behoorlijk op de schop gegaan bij de aanleg van De Hunze, inclusief alle slootjes die vergraven zijn. Alleen het noordelijk deel van De Hunze (tussen Berlageweg en de oostelijke ringweg) volgt nog zo'n beetje de oude oriëntatielijnen.

Kees Huizenga zei

@ Han Borg

1. Ik zie op de foto drie elektriciteitsmasten. Langs de middelste mast, bij het viaduct langs het huidige Heerdenpad, loopt volgens mij de huidige Oostelijke Ringweg. Daarbij in de buurt moet de oostelijke vertakking van de Beijumerweg liggen. Daar waar ook meerdere boerderijen staan. Aan de bovenkant, middenin.

2. De tweede elektriciteitsmast, meer noordoostelijk bij Kardinge, ligt eveneens naast de huidige Oostelijke Ringweg.

3. Aangezien de foto erg gericht is op het Van Starkenborghkanaal, is het mogelijk dat de noordelijke agrarische percelen erg gecomprimeerd zijn. Daarom is het realistisch om te veronderstellen dat de noordwestelijke bovenkant van de foto het begin van het dorp Zuidwolde aangeeft.
Met andere woorden: dat op deze foto, meer oostelijk gelegen, de landschappelijke contouren worden aangegeven van de latere wijken Van Starkenborgh, De Hunze en Beijum. Hoewel er structureel veel is gewijzigd.

4. Bedankt voor jouw aanvulling.