maandag 21 december 2020

BEWONERS ISEBRANDTSHEERD ONDERSTREPEN SAAMHORIGHEIDDe stemming in de Isebrandtsheerd was in het voorjaar verre van feestelijk.

Zonder overleg dropte de gemeente Groningen een plan voor 27 nieuwe appartementen en tien woningen in het hart van deze woonheerd.

Dat wekte weerstand op en zorgen

Halverwege juni werd bekend dat de Isebrandtsheerders toch inspraak zouden krijgen.
En op 22 augustus presenteerden omwonenden van het oude Doefmatgebouw feestelijk de eigen bouwplannen voor dit gebied.
 Op 25 septemberberichtte de belangengroep Isebrandtsheerd Samen aan de Tekentafel

Vandaag was er weer actie in de Isebrandtsheerd. De gemeente Groningen mag blij zijn met zulke assertieve en betrokken inwoners. Foto's + onderstaande tekst werden opgestuurd:

Beste mensen,

De bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd was coronaproof actief dit najaar.

Wat was er ook al weer aan de hand? 37 geplande wooneenheden op de postzegel van het voormalige wijkcentrum/school aan de Isebrandtsheerd betekent voor de omwonenden "te veel, te hoog en te weinig groene beweeg- en speelruimte’’.

De bewoners hebben pleinbijeenkomsten
georganiseerd, raamposters opgehangen en een alternatief schetsplan ontworpen waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de bewoners vertaald zijn.

Dit najaar zijn meerdere (online)  gesprekken gevoerd met gemeente, woningbouwcorporatie en de architecten.
Er bleek ruimte te zijn voor een frisse start en met hernieuwd vertrouwen wordt nu in gezamenlijkheid gewerkt aan een nieuw mooi schetsplan.
Daar staan wij nu.
De saamhorigheid in deze heerd werd vandaag onderstreept met het ophangen van een gevelbord aan het oude schoolgebouw.

Geen opmerkingen: