maandag 7 december 2020

VERHALEN VAN SASSEFRAS (15)

Afgelopen week heb ik me weer eens verdiept in een oude hobby namelijk numerologie.

 Numerologie is de studie van getallen en hun betekenis voor de mens en zijn leven. Dit kan inzichten geven over jezelf,  Met numerologie  kan je bijvoorbeeld te weten komen wat je sterke en zwakke kanten zijn en waar je uitdagingen liggen. Het  kan je iets zeggen over wie je bent, hoe je naar buiten toe overkomt. Het heeft raakvlakken met astrologie.

Numerologie wordt door sommigen als psychologisch of filosofisch, en door anderen als getalswetmatigheid (wetenschap Pythagoras), spiritueel of alternatief gezien. Hoe het ook zij, numerologie is al zo oud als de weg naar Rome en is naast de astrologie een systeem voor analyse van menselijke eigenschappen.  Net als de astrologie, zegt de numerologie dat niets alleen toeval is, zelfs niet dat je heet zoals je heet.
Volgens de leer der numerologie heeft elke letter een getalwaarde, door deze waardes op te tellen kom je tot tot bepaalde getallen.
 
Het leek het me leuk om ook de naam Beijum eens te ontleden. Ik heb geen idee wat de juiste geboorte datum van Beijum is, dus kan ik slechts de naam ontleden.
Uit de naam Beijum kan ik 3 getallen halen, het zielsgetal, het sociaal-getal en het behoefte-getal.
Ik begin bij het zielsgetal, het zielsgetal van Beijum is 6. Nu vind ik het wat lastig om een persoonsomschrijving op een wijk te leggen, maar dit zou mijn vertaling zijn: ik denk dat je in deze het zielsgetal als beste kunt omschrijven als de innerlijke drijfveer van de wijk. Beijum is een Wij-wijk, een dorp in de stad. Beijum heeft de neiging om ook mensen met problemen aan te trekken die dan vervolgens op ludieke wijze (op zijn Beijums) opgelost worden. Beijum wil graag positief benaderd worden en wordt boos op kritiek.

Het sociale getal is 22 het verteld hoe anderen naar de wijk kijken. Een wijk waar praktisch alles kan, een bruisende smeltkroes. In deze wijk worden scheve dingen rechtgezet, maar pas op als de wijk niet kan stromen, kan vernietigend gedrag het gevolg zijn.
Tot slot het behoefte-getal, in dit geval 6. De wijk wil graag in een behoefte voorzien, een voorbeeldfunctie zijn. De wijk heeft behoefte aan kinderen dieren en groen.

Dit is mijn persoonlijke vertaling van de mooie wijk Beijum met zijn mooie naam.

Saskia Smid

Geen opmerkingen: