zondag 6 december 2020

MORGENVROEG ACTIE BIJ DE KORREWEGBRUG

Het zal morgenvroeg koud zijn, zo ook rond de Korrewegbrug.
Maar dat zal actievoerders er op de vroege ochtend tussen half acht en negen uur niet van weerhouden om op een publieksvriendelijke manier aandacht te vragen voor de toekomstige nieuwe oversteek, en om te trachten het plan van minister Cora van Nieuwenhuizen voor een hoge, smalle en onveilige brug te voorkomen.
 
De ver weg wonende minister heeft bedacht om het voorstel van nabij wonende toekomstige passanten voor een lage, brede en veilige brug niet uit te werken.

De machtsvraag gaat derhalve om de vraag, gaat een in een ivoren toren zittende minister bepalen wat voor nieuwe brug er over het van Starkenborgh-kanaal gaat komen, of dat de pakweg 15.000 passanten die er dagelijks over heen gaan ook een stem in het besluit mogen hebben.

Vasthouden aan de huidige doorvaarthoogte van de Gerrit Krolbrug in Groningen schept valse verwachtingen bij omwonenden en zorgt voor oponthoud en extra kosten bij de voorgenomen vervanging.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (van Infrastructuur en Waterstaat) aan het Groningse gemeentebestuur. Haar brief is een scherp schot voor de boeg voor de politieke discussie over de vernieuwing van de brug over het Van Starkenborghkanaal in de stad.

Staat sinds vandaag op de bewoners-site BHS van onze westerburen.

Een paar weken geleden nam de gemeenteraad een motie voor een lagere Korrewegbrug aan

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder dit bericht van vandaag:

https://www.oogtv.nl/2020/12/we-moeten-voorkomen-dat-de-stad-gescheiden-gaat-worden-door-een-hoge-brug/


Dieptriest is het feit dat de provincie Groningen in 2015 haar bevoegdheid om te mogen beslissen over de bruggen en vaarwegen binnen haar bestuurlijk domein, waaronder de Korrewegbrug en de Paddepoelsterbrug (langs de vaarweg Delfzijl-Lemmer), heeft gedelegeerd aan Rijkswaterstaat (RWS).

Kees Huizenga zei

Misschien is er sprake van een mooie ontwikkeling in de Tweede Kamer.


Zie deze berichten van vandaag:

https://www.gic.nl/wonen/paddepoelsterbrug-en-gerritkrolbrug-tweede-kamer-wil-aanpassingen-aan-wensen-groningen

https://www.oogtv.nl/2020/12/raadsfracties-vragen-steun-van-college-voor-kamermotie-over-bruggenkwestie/

https://groningen.pvda.nl/nieuws/bruggen/


Citaat van de website van de PvdA Groningen:

"8 december 2020


Meerderheid Tweede Kamer voor motie Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug

Er lijkt een meerderheid in de Twee Kamer voor de motie voor de Paddepoelsterburg en Gerrit Krolbrug. De PvdA riep maandag het kabinet op om bij het ontwerp van de bruggen beter aan te sluiten bij de wensen van bewoners en gebruikers. Zo moeten de bruggen beter toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Samen met SP, GL, D66 en PvdD diende ze daarvoor een motie in. Deze lijkt het nu te gaan halen.

De motie is een reactie op de nieuwe ontwerpen, die plannen van lokale politiek en bewoners links lieten liggen. De nieuwe hoogte van de bruggen is daarbij slecht afgestemd op de gebruikers. Zo zou de Paddepoelsterbrug 9 meter hoog worden en de Gerrit Krolbrug 5,7 meter. Dat maakt de bruggen zijn slecht toegankelijk voor mindervaliden en duurzaam vervoer als de (elektrische) fiets.


Gerrit Krolburg

Het is daarbij jammer dat de minister de bewonersvariant voor de nieuwe Gerrit Krolbrug niet mee wilde nemen in de planontwikkeling. De burgervariant voldeed niet alleen aan alle voorwaarden voor vaarverkeer, maar hield bovendien rekening met veiligheid en toegankelijkheid voor gebruikers. Dat de minister dit plan direct naast zich neerlegt is voor de PvdA dan ook onbegrijpelijk.


Paddepoelsterbrug

Daarnaast zette PvdA-Kamerlid William Moorlag maandag vraagtekens bij de plannen voor de Paddepoelsterbrug. Er was 15 miljoen beschikbaar om een nieuwe brug te bouwen, maar daar is nu nog maar 8,6 miljoen van over. Opmerkelijk is ook hier dat de minister lokale plannen van de politiek niet meeneemt in haar besluit.


Motie

Om deze redenen dienden de PvdA samen met 4 andere partijen maandag een motie in om de hoogte van de bruggen beter af te stemmen op de gebruikers. Hiermee wordt de minister alsnog verzocht gehoor te geven aan de lokale politiek en inbreng van omwonenden. Gelukkig lijkt de Kamer hier wel oor naar te hebben en is er hoogstwaarschijnlijk een meerderheid. Volgende week zal er officieel gestemd gaan worden over de motie."

Einde citaat van de website van de PvdA Groningen.

Mijn notie (KBH) hierbij: de grote vraag is of minister Van Nieuwenhuizen deze motie wil uitvoeren, gesteld dat deze motie volgende week wordt aangenomen. Ze is behoorlijk onderdanig aan Rijkswaterstaat (RWS) als oppermachtige rijksdienst binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


https://www.oogtv.nl/2020/12/partijen-in-tweede-kamer-dienen-motie-in-over-gerrit-krol-en-paddepoelsterbrug/

7 dec. 2020