zondag 24 mei 2009

THE BEIJUM BLACKS


Lijk het nou zo of bloeit er iets moois op rugbygebied in Beijum? Al een half jaar lang werken een stuk of 8 jongens zich aan de voet van de Kardingeberg elke zondagochtend prettig in het zweet. Een naam voor een eventuele Rugbyclub Beijum is ook al bedacht: The Beijum Blacks. Dit heeft niks met een huiskleur te maken maar meer met zwarte shirtjes. Een paar van de jongens die op de foto staan(linksboven staat een meisje) gaan op zaterdagochtend trainen bij Rugbyclub Groningen op de Esserberg in Haren. Maar het entousiasme is zo groot dat de training de volgende dag, zondags, hier nog even dunnetjes wordt overghedaan. http://www.rugbyclubgroningen.nl/
Bekijk de video van de training van vanochtend ter hoogte van de Fossemaheerd.
Een stukje geschiedenis van de Rugbysport is op Wikipedia te vinden:
Het groepsgewijs achter een bal aanlopen waarbij de tegenstander fysiek mag worden afgestopt stamt uit de Middeleeuwen. Met name in Zuid-Frankrijk werden zomerspelen georganiseerd tussen dorpen waarbij een voorwerp, meestal een zak gevuld met hooi, op het marktplein van het andere dorp moest worden gebracht. Hierbij waren vrijwel geen regels behalve dat er geen gewonden mochten vallen. . De regels konden sterk verschillen, bijvoorbeeld of de bal gedragen mocht worden of alleen geschopt. Pas in 1845 werd een aantal regels op papier gezet door leerlingen van Rugby School. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_rugby
Deze hystorische vermeldingen voeden wellicht het beeld al zou de rugbysport een ruige en gemene sport zijn. Maar dit is verre van juist, voetbal roept veel meer emoties en agressie op, en ook komen blessures daar verhoudingsgewijs veel meer voor. Gemeenheid in de rugbysport is een zeldzaam verschijnsel.

Geen opmerkingen: