woensdag 27 mei 2009

JONGERENWERK BEIJUM (MJD)


Afgelopen woensdagmiddag raakte ik verzeild in het jongerenwerk van de MJD in het Trefpunt. Ik kom er eigenlijk nooit, meestal ga ik naar de soos links in het gebouw, naar Ambiënte, maar dit keer kwam ik in de tegenovergelegen soos terecht, die van het jeugd- en jongerenwerk. Een prachtige ruimte voor de jongeren van Beijum vindt je hier, compleet met een bar, lekkere zit- en ligbanken, computer, biljart etc. Jeugdhonken hebben wel een de naam een gesloten en wantrouwende sfeer uit te stralen, vooral als je als volwassene naar binnen wandelt, meestal gebeuren er dan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. In de ruimte waar de tiener- en jeugdsoos van de MJD in het Trefpunt wordt gehouden is daar geen sprake van. Een open en hartelijke sfeer kwam me te gemoet, wildvreemde jeugdigen die vriendelijk groetten en de beide aanwezige jongerenwerkers, Saman Shenqally en Gerjanne Dorgeloos, die het prima vonden dat er zomaar iemand de soosruimte binnenstiefelde. Of het goed is dat er even een fotootje wordt gemaakt voor Beijumnieuws? En waarom niet? Iedereen wilde meedoen, zie foto.


De soosruimte heet Pl@ce // Bee (place to be). Wanneer de soos precies van start is gegaan in het Trefpunt weet ik niet meer, wel dat sinds augustus 2004 de MJD in de stad Groningen met jeugd- en jongerenwerk bezig is. In Beijum werken verschillende professioneel geschoolde jongerenwerkers. Twan Grommers doet het buurtsportwerk, Hennie Uilhoorn en Marcel Aarts bieden elke dag in de Schatkamer een huiskamerproject aan voor de schoolgroepen 7 en 8, Hedda Wierda concentreert zich op het randgroepjongerenwerk en Anno Jager houdt zich bezig met straathoekwerk. Er zijn drie ‘gewone’ jongerenwerkers, naast Saman Shenqally en Gerjanne Dorgeloos is dat nog Gisèlle van Hees.

Jongeren kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken, en niet alleen als ze in de problemen zitten. Wie herinnert zich niet zijn of haar eigen turbulente jeugdjaren met alle onzekerheden en stormachtige ontwikkelingen? Uit de folder van jeugd- en jongerenwerk stichting MJD: Het kan erg opluchten om met iemand te praten over je zorgen, problemen of onzekerheden. Jongerenwerkers zijn een onafhankelijke partij en kunnen goed luisteren naar JOU.
Tienersoos: dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 tot 17.30 uur (10-14 jaar)
Jongerensoos: woensdag van 19.00 tot 22.00 uur en vrijdag van 20.00 tot 23 uur (14-23 jaar)
Kookclub: 15.30 tot 17.30 uur (10- 14 jaar Centrum Jeugd & Gezin, Gezondheidcentrum)
Meidenclub: 15.30 tot 17.30 uur (10-14 jaar)
Voor meer informatie:
www.mjd.nl

Geen opmerkingen: