donderdag 7 mei 2009

KIJK OP DE WIJK(Deel 14)

De mantra en de hosanna over de kinderrijke wijk Beijum is alom bekend. Veel scholen, speelplekjes, een denderende Vensterwijk Beijum, peuterspeelzalen, de speel-o-theek, een kinderboerderijum, de schooltuin in het Groene Hart, echt een kind in Beijum hoeft qua voorzieningen niks tekort te komen. Het ouderenbeleid in Beijum staat minder in de picture terwijl daar toch wel aandacht aan besteed mag worden. Er zullen de komende jaren steeds meer ouderen in Beijum komen, ouderen die allemaal graag prettig en confortabel willen wonen. Voor deze Kijk op de Wijk kwam ik in de Amkemakoepel in gesprek met de heer Grendel. Hij is al op leeftijd en woont al weer wat jaartjes in de Amkemaflat. Wat is zijn Kijk op de Wijk?
(de video is januari reeds gemaakt)
Uit ' Zorgen voor Morgen' van de gemeente Groningen:
Het ouderenbeleid van de gemeente Groningen is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen, zoveel mogelijk rekening houdend met individuele woonwensen en een optimale participatie in de samenleving. Dit beleid kan op de ondersteuning rekenen van de overgrote meerderheid van de ouderen in Groningen. Onlangs(2006 JF) heeft de MJD een quick scan onder ouderen laten verrichten. Hieruit bleek dat van degenen die bevraagd werden 77% zo
lang mogelijk in hun eigen leefomgeving willen blijven wonen, ook wanneer zij daarvoor hulp
en ondersteuning nodig hebben
. http://www.werkenaanwonen.nl/UserFiles/File/6%20Zorgen%20voor%20Morgen.pdf

Geen opmerkingen: