zaterdag 9 mei 2009

EEN BOOM KUN JE OOK ZELF VERWIJDEREN.

Ergens in een tuin in Beijum stond een boom hinderlijk in de weg, de reus nam veel zonlicht weg en daar waren de bewoners niet van gediend. Wat doe je dan, het is voorjaar en je wil het euvel het liefst zo spoedig mogelijk verhelpen. Moet je dat nou via officiële weg doen of ga je zelf aan de slag? Met een paar stevige buurmannen heb je boel zo neer, hoezo een gemeentelijke weg bewandelen met procedures, kapvergunnigen en veel tijd wat daar weer in gaat zitten? Dan komt er een mannetje van de gemeente langs en die gaat afwegen wat belangrijker is, het boombelang of het verwijderingsbelang.Die termen verzin ik niet, die staan op de onderstaande site, lees ook de blauwgedrukte tekst. Wel of niet kappen? Het bomenbestand in Groningen is groot en gevarieerd. Bovendien staan bomen vaak op de meest uiteenlopende plaatsen. Het is daarom heel moeilijk om te zeggen welke bomen mogen worden gekapt en welke niet. Dit heeft ook te maken met overwegingen zoals overlast of onveiligheid. Iedere situatie is anders en moet apart worden beoordeeld. Kapvergunning Voor bomen met een stam van minder dan 20 cm doorsnede hoeft géén kapvergunning te worden aangevraagd. De doorsnede wordt gemeten op een hoogte van 1.30 meter. Voor alle andere bomen - met een stam dikker dan 20 cm - moet wél een vergunning worden aangevraagd. Deze bomen mogen zonder vergunning niet worden gekapt. Niet iedere aanvraag voor een kapvergunning wordt toegewezen. Het college van B&W gaat uit van de stelregel dat er niet wordt gekapt tenzij daar een goede reden voor is. Bij de beoordeling wordt een afweging gemaakt tussen boombelang en verwijderingsbelang. Is het boombelang groter dan het verwijderingsbelang, dan zal de vergunning worden geweigerd. Omgekeerd, als het verwijderingsbelang groter is, zal de vergunning worden verleend.

http://gemeente.groningen.nl/wonen-en-leven/wonen/(ver)bouwen/kapvergunning

Deze Beijumers hadden geen zin in procedures en afwegingen, ze klaarden het klusje zelf. Daar kun je moralistisch over doen ("hoort niet, mag niet") maar ja, om er eens een bijbelse spreuk tegen aan te gooien, wie vrij is van zonde werpe de eerste steen. En een beetje zelfredzaamheid in de wijk wordt door de gemeente Groningen ook vast wel toegejuichd. Bekijk de video.

Geen opmerkingen: