woensdag 13 mei 2009

TRAMLIJN NAAR KARDINGE VERSNELD AANGELEGD

De trampoll hier links heb ik al een paar keer stilzwijgend verlengd. Er druppelen nog dagelijks stemmen binnen en er hebben al bijna 200 mensen gestemd. Waar eerst de voorstanders met een soort van lobby bezig waren lijken de laatste week de tegenstanders zich te roeren. De discussie leeft! Het interview met Karin Dekker komt er nog aan en ze zegt daar onder anderen in (video) dat er goed zal worden geluisterd naar de bewoners in de oostelijke stadswijken, met name Lewenborg en Beijum. Maar als je onderstaand bericht op de Groninger Internet Courant leest denk je dat alles al besloten is:
http://www.gic.nl/nieuws/wel-tramlijn-door-oosterstraat-versnelde-aanleg-tweede-lijn-naar-umcg
Het college van B en W van Groningen houdt vast aan het plan om de eerste tramlijn die in Groningen gerealiseerd wordt te laten lopen door de binnenstad. Eindbestemming van deze eerste tramverbinding vanaf het Hoofdstation wordt het universitaire complex Zernike in Paddepoel. De eerste tramlijn loopt in het voorstel van B en W, in twee richtingen door de Oosterstraat, over de Grote Markt en het Boterdiep. Maar wel wordt de ruimte die de trambaan in de Oosterstraat in de nieuwe plannen inneemt een stuk kleiner en is er meer ruimte voor voetgangers en voor laden en lossen.
En even verder op:
Aan de wens van onder meer het UMCG tot spoedige aanleg van lijn 2 komt B&W tegemoet door de aanleg te versnellen. Met de aanleg van tramlijn 1 wil het college niet wachten, omdat de verkeersproblematiek op de route Hoofdstation – Zernike geen uitstel verdraagt. In 2014 moet de eerste tram rijden.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn reactie over de tram en de kritiek van de Groningen City Club (GCC):

Zie: http://www.gic.nl/nieuws/ondernemers-kritisch-over-tram-plan-groninger-binnenstad

Ik ben het volledig met de GCC eens. Het college van B&W dient de tips van de OCSW-uitgave "Operatie Achtertuin" van april 2003 uiterst serieus te nemen.

Tip 2 luidt: "Neem de projecten in samenhang!" Wat is de relatie van tramlijn 1 met tramlijn 2? Moeten die beide tramlijnen langs de Grote Markt? Zo niet, dan moet dit spoedig aangegeven worden. Anders wordt de Grote Markt een tramflessenhals.

Tip 3 luidt: "In het vooroverleg zijn mensen meer bereid om te luisteren." Ga uit van de kennis en ervaring van de mensen uit de buurt! Luister naar de ondernemers in de Oosterstraat e.o.! Met name naar de logistieke argumenten en de ruimte voor de fietsers en het wandelend (koop)publiek.

Zie verder:
http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf

En:
http://www.zonlichtenruimte.nl/voorstelsp.pdf