woensdag 5 februari 2014

SOCIAAL TEAM BEIJUM DOET HET GOED

Het Sociaal Team Beijum doet denken aan het Interventieteam dat tien jaar geleden door Beijum Oost trok. Sociale achterstand, eenzaamheid en isolement, huurachterstand, problemen met de sociale dienst, dit soort zaken werden destijds door dit team boven water gehaald. D.m.v. afstemming en korte lijntjes tussen verschillende organisaties werd getracht om de gesignaleerde problemen op te lossen. Lees desgewenst nog even dit blogbericht.

Sociaal Team Beijum klinkt sympathieker, maar ze doen in feite hetzelfde wat hun illustere voorgangers in 2004 deden: sociale problemen in kaart brengen, krachten (tussen verschillende organisaties) bundelen en mensen helpen.

Maatschappelijk Werk, Stiel/MJD, CJG, Verslavingszorg, Zorgloket Sociale Dienst, allemaal werken ze mee om het sociale gehalte in Beijum vorm te geven.
Het in 2013 gestarte project schijnt een dusdanig succes te zijn, dat het navolging in de rest van de stad krijgt.

Bovenstaand artikel staat in de papieren versie van de Regiokrant.
(Klik met het handje op het artikel om het groter en leesbaar te maken)

Geen opmerkingen: