maandag 30 januari 2017

DODE BOMEN VERWIJDERD BIJ HET TREFPUNT


 Er stonden verscheidene bomen met een stip voor multifunctioneel centrum het Trefpunt langs de Beijumerweg.

Afgelopen vrijdag zijn die verwijderd.


Zie afbeelding boven en links, het is kaler geworden voor het Trefpunt. Minder doodser zou je ook kunnen zeggen, dode bomen geven immers geen florissante aanblik.


Van horen zeggen behoort het gebied rond de Beijumerweg en het Trefpunt tot beschermd gebied. Er mag niet zomaar gegraven of gebouwd worden.

Dode bomen verwijderen mag waarschijnlijk wel.
Het was nogal een toer voor de trekker met grote wagen erachter om het terrein op de kunnen rijden en het weer met een partij gesneuvelde boomstammen te verlaten.

Het kon allemaal net. De smalle Beijumerweg en het niet al te grote hek naar het terrein van het Trefpunt zorgde ervoor dat het Pietje Precies manoeuvreren was.

Zie afbeelding rechts.

Het ging allemaal goed. De blogger weet niet of de dode bomen zullen worden vervangen door nieuwe en jonge exemplaren.

Geen opmerkingen: